NHỮNG TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG IELTS – CÁCH HỌC HIỆU QUẢ

Một nỗi sợ rất lớn trong hầu hết tất cả các bạn học tiếng Anh đó chính là từ vựng, bởi vì số lượng từ vựng rất lớn và rất nhiều. Đặc biệt là trong kỳ thi IELTS, đó còn là một nỗi ám ảnh.

Như vậy, để chuẩn bị cho một kỳ thi có kết quả tốt đẹp, hocsinhgioi sẽ giới thiệu cho các bạn 100 từ vựng thường gặp trong IELTS và cách học hiệu quả nhất, giúp bạn chuẩn bị thật tốt trước kỳ thi IELTS nhé!

hoc-tu-vung-ielts-hieu-qua

1. Những từ vựng thường gặp trong IELTS

Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh bạn nên thuộc nằm lòng để làm bài thi IELTS đạt kết quả tốt nhất. Những từ được liệt kê dưới đây mang tính ứng dụng, phổ biến nhất.

STT Từ Nghĩa Thường xuất hiện trong bài thi
1 Inhabitant (n) Cư dân New Zealand is a country of four million inhabitants.
2 Long-haul (adj) Xa (chuyến đi, thường đi bằng máy bay) The visitors arrived after a long-haul flight
3 Campaign (n) Chiến dịch Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world.
4 Exhilarating (adj) Khiến bạn hứng thú và cảm thấy tràn đầy năng lượng New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture.
5 On a regular basis (adv) Thường xuyên participating business were able to update the details they gave on a regular basis.
6 Evaluation (n) Sự đánh giá đối với thứ gì đó The website underwent an independent evaluation.
7 Blockbuster (n) Một tác phẩm (sách hoặc phim) thành công Blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery.
8 Itinerary (n) Một kế hoạch cụ thể, chi tiết đã được lên cho một hành trình/chuyến đi Travelers devise their own customized itineraries.
9 Indicate (v) Cho thấy, chỉ ra According to the season and indicating distances and times.
10 Inclusion (n) Sự bao gồm một ai đó hoặc cái gì đó trong một nhóm/một danh sách Anyone could submit a blog of New Zealand travel for possible inclusion on the website.
11 Set up (v) Lập ra, xây dựng The website was set up.
12 Undertake (v) Làm việc gì đó có tính chất lâu hoặc khó The more activities the visitors undertake, the more satisfied they will be.
13 Appear (v) Có vẻ như It appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’.
14 Be composed of(v) Được tạo nên bởi (nhiều thứ) New Zealand is a country with a visitor economy composed mainly of small business.
15 Underlying (adj) Cơ bản The underlying lessons apply anywhere.
16 Stretch out (v) Kéo dài (thời hạn, thời gian của việc nào đó đã lên kế hoạch) Time stretches out
17 apathy Sự kém hứng thú với điều gì For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference.
18 Indifference (n) Sự kém hứng thú với điều gì For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference.
19 Agitated (adj) Lo lắng/nổi giận flat kind of emotion or whether feeling agitated and restless counts as boredom, too
20 Infectious (adj) (liên quan đến bệnh) truyền nhiễm từ người này sang người khác boredom may protect them from “infectious” social situations
21 Intriguingly (adv) một cách thú vị và kỳ bí Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one.
22 Specialize in (v) Trở nên cực giỏi ở một lĩnh vực nhất định Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one.
23 Prone to (adj) Dễ bị ảnh hưởng bởi cái gì the kind of boredom each of us might be prone to
24 Not necessarily (adv) Không luôn luôn That doesn’t necessarily mean that it isn’t adaptive
25 Curiousity (n) Sự nhận ra, vỡ lẽ Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
26 Associated with (adj) Được lên kết với, được gắn với Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
27 Threshold (n) Mức độ Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
28 Detrimental (adj) Gây hại boredom has detrimental effects
29 Alleviate (v) Làm giảm mức độ nghiêm trọng What can we do to alleviate it before it comes to that?
30 Distraction (n) Sự cám dỗ using snacks, TV or social media for distraction
31 Speculate (v) đoán Psychologist Francoise Wemelsfelder speculates that
32 Stimulation (n) Sự kích thích niềm hứng thú, sự nhiệt tình instead of seeking yet more mental stimulation
33 Artificial (adj) Nhân tạo Artificial artists
34 Trick into (v) Lừa, dụ dỗ ai làm gì … and even tricked them into believing a human was behind the score.
35 Sophisticated (adj) Phức tạp Human beings are the only species to perform sophisticated creative acts regularly.
36 Trawl (v) Tìm kiếm toàn diện/cẩn thận The software runs its own web searches and trawls through social media sites.
37 From scratch Từ điểm xuất phát, từ khởi điểm It is now beginning to display a kind of imagination too, creating pictures from scratch.
38 Fuzzy (adj) Không rõ, khó nhìn One of its original works is a series of fuzzy landscapes, depicting trees and sky
39 Depict (v) Mô tả, miêu tả One of its original works is a series of fuzzy landscapes, depicting trees and sky.
40 Arise (v) Bắt đầu xuất hiện, nổi lên, phát triển … Colton argues that such reactions arise from …
41 Renowned (adj) Nổi tiếng, được kính nể Human artists like the renowned Ellsworth Kelly are lauded for limiting their color palette.
42 Original (adj) Đặc biệt, mới và thú vị …might create something as original and subtle as our best artists.
43 Condemn for Chỉ trích quyết liệt … and condemned him for his deliberately vague explanation of how the software worked.
44 Prejudice (n) Ác cảm với ai mà không rõ nguyên nhân Where does this prejudice come from?
45 Fragrant (adj) Có mùi dễ chịu, ngọt ngào Cinnamon is a sweet, fragrant spice.
46 biblical (adj) Có liên quan đến hoặc dựa vào Kinh Thánh Cinnamon was known in biblical times, and is mentioned in several books of the Bible.
47 condiment (n) Gia vị The ability to purchase an expensive condiment.
48 exotic (adj) Ngoại lai an expensive condiment from the exotic’ East.
49 at someone’s disposal (phr) Có sẵn cho ai At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal.
50 the elite (n) Tầng lớp thượng lưu trong xã hội The European middle classes began to desire the lifestyle of the elite, including their consumption of spices.
51 merchant (n) Người làm nghề buôn bán At that time, cinnamon was transported by Arab merchants
52 monopoly (n) Sự kiểm soát hoàn toàn một lĩnh vực trong kinh doanh The English arrived on Ceylon, thereby displacing the Dutch from their control of the cinnamon monopoly.
53 exorbitant (adj) Cao một cách khó lý giải được Because Venice had a virtual monopoly of the trade, the Venetians could set the price of cinnamon exorbitantly high.
54 cultivation (n) Sự trồng trọt, canh tác Before Europeans arrived on the island, the state had organized the cultivation of cinnamon.
55 ethnic (adj) Liên quan đến dân tộc People belonging to the ethnic group called the Salagama would peel the bark off young shoots of the cinnamon plant in the rainy season.
56 enslave (v) Nô lệ hóa When the Portuguese arrived, they enslaved many other members of the Ceylonese native population.
57 ally yourself to/with sb (phr) Bắt đầu hỗ trợ ai đó The Dutch allied themselves with Kandy, an inland kingdom on Ceylon.
58 expel (v) Đuổi ai đi khỏi nơi nào đó By 1658, the Dutch had permanently expelled the Portuguese from the island
59 lucrative (adj) Làm ra rất nhiều tiền gaining control of the lucrative cinnamon trade
60 appetite (n) Sự thèm ăn Europe’s ever-increasing appetite for cinnamon
61 supersede (v) Thay thế thứ gì đó đã cũ, lỗi thời The spice trade overall was superseded by the rise of trade in coffee, tea.
62 reinforce (v) Làm mạnh hơn reinforce the bonds between prairie voles
63 trigger (v) Khiến cái gì đó bắt đầu triggers the motherly behavior
64 empathetic (adj) Cho thấy khả năng thấu hiểu và sẻ chia cảm xúc với người khác One sniff of oxytocin can make a person more trusting, empathetic, generous and cooperative.
65 emerge (v) Xuất hiện Oxytocin’s role in human behaviour first emerged in 2005.
66 groundbreaking (adj) sáng tạo, đột phá in a groundbreaking experiment.
67 placebo (n) Thuốc trấn an The team found that participants who had sniffed oxytocin via a nasal spray beforehand invested more money than those who received a placebo instead.
68 charitable (adj) Tốt tính, không phán xét người khác một cách nghiêm trọng People become more charitable, better at reading emotions on others’ faces.
69 fuel (v) Làm tăng cái gì, khiến cái gì đó trở nên mạnh hơn The results fuelled the view that oxytocin universally enhanced the positive aspects of our social nature.
70 disposition (n) Tính tình, tâm tính, tính khí a person’s disposition
71 conduct (v) Tiến hành, thực hiện studies conducted by Carolyn DeClerck of the University of Antwerp, Belgium
72 favouritism (n) Thiên vị Volunteers given oxytocin showed favouritism.
73 bias (n) Khuynh hướng It appears that oxytocin strengthens biases.
74 goodwill (n) Long tốt, thiện chí promoting general goodwill
75 subtlety (n) Chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng There were signs of these subtleties from the start.
76 take (no) notice of (phr) Không quan tâm, không tỏ ra hứng thú Researchers took no notice of such findings.
77 attuned (to) (adj) Hài hòa making people more attuned to their social environment.
78 perplexing (adj) Rắc rối, phức tạp Perhaps we should not be surprised that the oxytocin story has become more perplexing.
79 manifest (v) Biểu lộ These basic processes could manifest in different ways.
80 identify (v) Nhận dạng, phân biệt Most managers can identify the major trends of the day.
81 profound (adj) Nghiêm túc, chỉ ra những suy nghĩ nghiêm túc và sáng suốt recognize the less obvious but profound ways these trends are influencing consumers
82 aspiration (n) Khát vọng, kỳ vọng consumers’ aspirations, attitudes, and behaviors
83 jeopardize (v) Gây nguy hiểm They can jeopardize a company by ceding to rivals the opportunity to transform the industry.
84 engender (v) Sinh ra, gây ra, đem lại engender new value propositions in their core markets
85 adept (at) (adj) Kỹ năng tốt adept at analyzing and exploiting trends
86 opulence (n) Trạng thái giàu có, sự phong phú The Coach brand had been a symbol of opulence and luxury for nearly 70 years.
87 downturn (n) Sự giảm hoạt động kinh tế, kinh doanh the economic downturn of 2008
88 mindset (n) Cách suy nghĩa về mọi thứ (của một người) Coach saw the new consumer mindset as an opportunity for innovation and renewal.
89 commitment (n) Sự nhiệt tình/cam kết dành tâm huyết cho việc gì the company’s commitment to protecting the environment
90 augment (v) Gia tăng kích thước hoặc giá trị của cái gì đó Tesco has augmented its business with these innovations
91 infuse (v) Trút vào, truyền vào, rót vào infusing its value proposition with a green streak
92 incorporate (v) bao gồm cái gì đó như là một thành phần trong hệ thống, cơ cấu to incorporate elements of a seemingly irrelevant trend into one’s core offerings
93 apparel (n) Trang phục (theo kiểu đặc biệt) a focus on athletic apparel
94 reinvigorate (v) Làm cho cái gì/ai đó trở nên mạnh hơn The infuse-and-augment strategy will allow you to reinvigorate the category.
95 counteract (v) Phản tác dụng, chống lại The ME2 counteracted some of the widely perceived negative impacts of digital gaming devices
96 be central to Giữ vai trò/vị trí quan trọng trong thứ gì For millennia, the coconut has been central to the lives of Polynesian and Asian peoples
97 cliché (n) Sáo rỗng, nhạt nhẽo Today, images of palm-fringed tropical beaches are clichés in the west to sell holidays
98 timber (n) Gỗ This is an important source of timber for building houses
99 surmount (n) Vượt qua (khó khăn) The trunk is surmounted by a rosette of leaves, each of which may be up to six metres long
100 cluster (n) Cụm (gồm những thứ giống nhau) Immature coconut flowers are tightly clustered together among the leaves at the top of the trunk

2. Cách học từ vựng hiệu quả nhất

Mỗi người sẽ có mỗi trí nhớ và  cách học thuộc từ vựng khác nhau, có người thì nhìn vào là nhớ liền nên thuộc được nhiều từ, còn có những người học thuộc, nhớ rồi sau quay lại thì không nhớ. Tuy nhiên, những cách học dưới đây được nhiều bạn áp dụng và nhận thấy hiệu quả nhất, nên hocsinhgioi chia sẻ cho các bạn cùng học nha.

Cách học từ vựng IELTS hiệu quả
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả

2.1. Học đúng trình độ 

Đây là một cách học hiệu quả nhất, bởi vì nếu bất kể từ mới nào bạn gặp cũng liệt kê vào danh sách các từ cần học thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ vì tất cả các từ đó không phải bạn gặp thường xuyên.

 Khi mới bắt đầu, bạn nên test thử trình độ của mình ở đâu để học từ vựng cho hiệu quả  và  để có cảm nhận tốt nhất về những từ nên học.

2.2. Đặt mục tiêu khi học

Việc không ép bản thân học từ không có nghĩa là bạn không đặt mục tiêu khi học. Mục tiêu bạn học phải đủ lớn và đủ cảm hứng khi bạn học.

Đặt mục tiêu cho mình mỗi ngày học 3 từ: Người xưa có câu “ Mưa dầm thấm lâu”, nên các bạn cứ học từ từ nhé, có bạn mỗi ngày 3 từ, có bạn 5 từ, có bạn 10 từ, học vừa sức để có thể nhớ lâu, nhớ chắc, lần sau nhìn vào là nhớ liền.

Ví dụ: Nếu mỗi ngày 5 từ thì 1 tuần là 35 từ và 1 tháng là 150 từ. Hay mỗi ngày 30 từ thì 1 tháng bạn sẽ học được 900 từ, một con số không hề nhỏ đúng không.

2.3. Dùng từ ngay lập tức

Mỗi ngày khi học xong các từ vựng, trước khi đi ngủ, bạn hãy đặt câu cho từ vựng đã học được, ví dụ như post lên facebook, chat với bạn bè, sử dụng ngay từ mình vừa học sẽ làm bạn nhớ lâu hơn đấy.

2.4. Ôn tập lại

Bạn nhớ, học gì cũng cần ôn tập. Ví dụ, hôm nay bạn học 30 từ, bạn thuộc hết, như vậy, ngày mai, trước khi học 30 từ mới, bạn nhớ quay lại 30 từ cũ một lần nhé. 

Như vậy, khiến cho não bộ của mình có thể nhớ lâu hơn và học hiệu quả hơn 

2.5. Kèm thêm một số hoạt động bổ trợ

Bạn đừng nghĩ từ vựng là xương sống của Tiếng Anh nên chỉ học mỗi từ vựng thôi. Hãy kèm thêm những hoạt động bổ trợ khác nữa nhé. Ví dụ như là:

Làm bài test đều đặn: Việc test thường xuyên không chỉ giúp bạn đánh giá trình độ mà còn nhắc lại từ vựng với bạn. Và tất nhiên càng gặp nhiều sẽ càng nhớ lâu. Điều này chỉ có lợi chứ hoàn toàn không gây hại gì cả nhé.

Đọc báo, nghe nhạc, xem phim và các video tiếng anh.

Với 100 từ vựng IELTS thường gặphocsinhgioi đã giới thiệu cho các bạn cùng với cách học từ vựng hiệu quả. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ tích lũy thêm cho mình những từ vựng, kiến thức bổ ích, chuẩn bị cho mình một bước đệm thật chắc trước khi bước vào kỳ thi IELTS.

Một trong những lý do để các bạn học viên ôn luyện IELTS là để thức hiện ước mơ du học. Để lên kế hoạch học tập tốt hơn, trước tiên cần đặt mục tiêu band điểm IELTS chính xác.
Với nhu cầu sử dụng tiếng Anh tăng cao, ngày càng nhiều học viên ôn luyện và thi các chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên có rất nhiều loại chứng chỉ, như vậy nên lựa chọn chứng chỉ nào? Để
IELTS Speaking luôn là một trong những phần thi khó khăn với tất cả các bạn thí sinh khi tham gia kỳ thi IELTS. Để lên cho mình một lộ trình tốt cũng như dắt túi cho mình một số
Trước “thềm” kỳ thi IELTS, để đạt điểm mà mình mong muốn, chắc chắn các bạn đã chuẩn bị cho mình một bộ não chứa đầy đủ kiến ​​thức. Tuy nhiên, bên cạnh những phương pháp giúp làm bài thi
Hiện nay, trung tâm tiếng Anh “mọc” lên càng nhiều và học phí luyện thi IELTS cũng không hề rẻ. Việc lựa chọn trung tâm uy tín không phải là việc dễ dàng. Chính vì vậy, hocsinhgioi muốn review đến
Có bao giờ bạn tự hỏi IELTS General và IELTS Academic giống và khác nhau như thế nào? Hình thức nào là phù hợp cho bạn? Hãy cùng hocsinhgioi tìm hiểu ở bài viết so sánh IELTS và Academic dưới
Để đạt điểm IELTS cao, bạn cần nắm rõ cấu trúc đề thi IELTS 2021 để có phương pháp ôn luyện theo đúng hướng. Trong bài viết, hocsinhgioi cập nhật thêm cấu trúc đề thi IELTS 2021 và thông tin

Similar Posts

213 Comments

 1. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!
  Very useful information particularly the ultimate section :
  ) I care for such info a lot. I used to be seeking this
  particular info for a very long time. Thanks and best of luck.

 2. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve truly read through anything
  like this before. So great to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter.
  Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the
  web, someone with a bit of originality!

 3. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with
  your site. It looks like some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else
  please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.

  Many thanks

 4. Having read this I thought it was very enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

  But so what, it was still worth it!

 5. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are
  you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 6. you are in point of fact a just right webmaster.
  The web site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful task in this subject!

 7. When someone writes an article he/she maintains the plan of a user in his/her brain that how a user can understand it.
  Therefore that’s why this post is amazing. Thanks!

 8. Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I
  wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 9. My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i am following you.
  Look forward to going over your web page again.

 10. Wow that was strange. I just wrote an really
  long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow,
  just wanted to say excellent blog!

 11. Generally I don’t learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced
  me to try and do it! Your writing style has been surprised me.
  Thanks, very nice post.

 12. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to
  and you are just too excellent. I actually like what you’ve
  acquired here, certainly like what you are saying
  and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

 13. Aw, this was a very good post. Spending some time and
  actual effort to generate a top notch article…
  but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 14. My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content for you personally?

  I wouldn’t mind creating a post or elaborating
  on some of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome web log!

 15. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of
  space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m happy to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I most certainly will make certain to don?t put out of your mind this web site and
  provides it a look on a relentless basis.

 16. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 17. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 18. I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this web site yourself?
  Please reply back as I’m attempting to create my own personal blog and would like to know where you
  got this from or what the theme is called. Cheers!

 19. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.
  I don’t understand the reason why I am unable to join it.
  Is there anybody having similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

 20. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how could i subscribe for a
  blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
  idea

 21. Unquestionably consider that which you said. Your favorite justification appeared
  to be at the net the simplest factor to take into account of.
  I say to you, I certainly get irked even as folks consider concerns that they plainly don’t understand about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole
  thing without having side effect , other folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

 22. Thank you for another informative web site. Where else may I
  am getting that type of info written in such an ideal method?
  I’ve a mission that I’m simply now running on, and I have been on the look out for such information.

 23. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads very
  fast for me on Internet explorer. Superb Blog!

 24. Greetings I am so delighted I found your site, I really
  found you by error, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for
  a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have
  saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 25. Nice post. I learn something totally new and challenging
  on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always helpful to read through
  content from other authors and practice something from their sites.

 26. My spouse and I stumbled over here different web
  page and thought I might check things out. I like what I
  see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

 27. Hi there, I found your web site via Google even as looking for a related matter, your website came
  up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just became alert to your blog thru Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful in the event you
  proceed this in future. A lot of folks shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 28. Great weblog right here! Also your site lots up fast!
  What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your
  host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 29. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 30. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home
  a little bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read.
  I’ll definitely be back.

 31. I must thank you for the efforts you have put
  in penning this blog. I really hope to view the
  same high-grade blog posts from you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 32. I truly love your site.. Great colors & theme. Did you
  build this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal site and would love to find
  out where you got this from or just what the theme is named.

  Cheers!

 33. You can definitely see your expertise within the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers such as
  you who aren’t afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 34. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your site offered us with useful information to work on. You
  have performed a formidable job and our whole community might be thankful to you.

 35. Excellent goods from you, man. I have take into account your stuff previous to and you’re simply extremely fantastic.
  I actually like what you’ve obtained here, really like what
  you are stating and the way during which you are saying it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. That is really a
  tremendous site.

 36. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog
  and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your augment or even I fulfillment you get entry to consistently rapidly.

 37. Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

  My site covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly
  benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 38. First of all I want to say great blog! I had a quick
  question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know
  how you center yourself and clear your mind prior to writing.
  I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts
  out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to
  15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to
  begin. Any suggestions or tips? Thank you!

 39. I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with the format
  on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is rare
  to peer a great blog like this one nowadays..

 40. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and
  sources back to your site? My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

 41. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty quick. I’m thinking about
  creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  With thanks

 42. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using this
  website, as I experienced to reload the web site lots of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading
  instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look
  out for much more of your respective interesting content.

  Ensure that you update this again soon.

 43. Hey there! I understand this is sort of off-topic
  however I had to ask. Does managing a well-established blog such as yours take a lot of work?
  I’m completely new to operating a blog but I do write in my journal everyday.

  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and views online.

  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips
  for new aspiring blog owners. Appreciate it!

 44. Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s blog link on your page at proper
  place and other person will also do same in favor of you.

 45. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours lately, but I by no means
  discovered any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net might be much more useful than ever
  before.

 46. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really loved what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 47. Undeniably imagine that which you said. Your favourite reason seemed to be on the net the easiest thing to
  be mindful of. I say to you, I certainly get annoyed while other people think about issues
  that they just don’t know about. You controlled to hit the nail upon the
  highest and also defined out the entire thing with no need side-effects , other folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 48. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my
  4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had
  to tell someone!

 49. Great goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff
  prior to and you’re just too excellent. I really like
  what you have received right here, certainly like what you’re stating and the best way
  through which you say it. You’re making it entertaining and
  you continue to care for to keep it wise. I can’t wait
  to learn far more from you. This is really a wonderful website.

 50. Hello, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, could
  test this? IE nonetheless is the marketplace
  leader and a huge component to people will miss your magnificent
  writing due to this problem.

 51. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this
  site with my Facebook group. Chat soon!

 52. An outstanding share! I have just forwarded this onto
  a friend who has been conducting a little homework
  on this. And he actually ordered me dinner due to the fact
  that I discovered it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some
  time to talk about this subject here on your internet site.

 53. you are in point of fact a good webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It seems that you are doing any unique trick. Moreover,
  The contents are masterwork. you’ve performed a great
  task in this matter!

 54. I will right away take hold of your rss as I can not
  in finding your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me realize in order
  that I may subscribe. Thanks.

 55. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 56. I just could not depart your web site prior to suggesting that I extremely loved the
  standard information an individual supply on your guests?
  Is going to be again regularly in order to investigate cross-check new posts

 57. Simply want to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply great and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 58. Hi, i believe that i noticed you visited my site thus i got here to return the favor?.I am trying to find things to enhance my web site!I assume its ok to use a few of your concepts!!

 59. Can I simply just say what a relief to discover somebody who really understands what they’re discussing online.
  You certainly know how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people should read this and understand this side of your story.
  It’s surprising you are not more popular given that you surely possess the gift.

 60. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months
  of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect
  against hackers?

 61. Hi there just wanted to give you a quick heads up and
  let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and
  both show the same outcome.

 62. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you’re just extremely great. I actually like what
  you’ve acquired here, really like what you’re
  saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep
  it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a great site.

 63. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I
  guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly
  enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole
  thing. Do you have any points for novice blog writers? I’d
  definitely appreciate it.

 64. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; we have created some nice practices and
  we are looking to swap methods with others, be sure to shoot
  me an email if interested.

 65. Hi there superb website! Does running a blog similar to this take
  a large amount of work? I have absolutely no expertise in computer programming but
  I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off topic however I just wanted to ask.
  Thanks!

 66. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 67. I’m curious to find out what blog system you have been using?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I
  would like to find something more safe. Do you
  have any suggestions?

 68. Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs
  up for the excellent information you’ve got here on this post.
  I will be coming back to your blog for more soon.

 69. Thank you, I have just been searching for info approximately
  this topic for ages and yours is the greatest I have found out so far.

  However, what about the conclusion? Are you sure about the supply?

 70. I think that everything composed made a great deal of sense.
  But, consider this, what if you added a little information? I mean, I don’t want to tell
  you how to run your website, however suppose you added a title that grabbed
  folk’s attention? I mean NHỮNG TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG IELTS – CÁCH
  HỌC HIỆU QUẢ 2024 is a little plain. You should look at Yahoo’s home page and see how
  they create post headlines to get viewers interested.
  You might add a video or a picture or two to get people interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

 71. It’s genuinely very complicated in this full
  of activity life to listen news on Television, therefore
  I just use world wide web for that reason, and obtain the most up-to-date information.

 72. After looking into a number of the blog articles on your web site, I really like your technique of blogging.

  I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the
  near future. Please visit my website as well and tell me what you think.

 73. I do believe all the ideas you have offered to your post.
  They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very brief for newbies.

  May you please extend them a bit from subsequent time?
  Thanks for the post.

 74. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something
  completely unique. P.S Sorry for being
  off-topic but I had to ask!

 75. You actually make it appear so easy along with your presentation however I
  in finding this topic to be actually one thing which I think I’d by no means understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward in your subsequent publish, I’ll try to
  get the grasp of it!

 76. Valuable info. Fortunate me I found your web site accidentally, and I’m
  surprised why this twist of fate did not took place in advance!

  I bookmarked it.

 77. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will
  talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 78. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am concerned about switching to
  another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 79. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work
  on. You’ve done a formidable task and our whole community will likely be grateful to you.

 80. You’re so cool! I do not think I have read a single thing like this before.
  So wonderful to discover someone with genuine thoughts on this
  subject. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that’s needed
  on the internet, someone with a little originality!

 81. I am not sure where you are getting your information, but good topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 82. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse
  your site on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 83. Excellent items from you, man. I have be mindful your stuff prior to and
  you are just extremely excellent. I really like what you have obtained right here, really like what you are stating and the best way
  during which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to care for to keep it wise.
  I can’t wait to learn much more from you. This is really a great
  website.

 84. What i do not understood is if truth be told how you’re no longer actually much more well-liked
  than you may be right now. You are very intelligent.
  You realize thus considerably on the subject of this subject, made me for my part imagine it from
  numerous numerous angles. Its like men and women aren’t involved unless it’s
  one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent.
  At all times deal with it up!

 85. Superb site you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover
  the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of online community where I
  can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

 86. The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad
  is now broken and she has 83 views. I know this is completely
  off topic but I had to share it with someone!

 87. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a
  group of volunteers and starting a new project in a community in the
  same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 88. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed
  and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had
  to share it with someone!

 89. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment.
  There has to be a means you are able to remove me from
  that service? Cheers!

 90. What’s up it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis,
  this web site is really nice and the users are actually sharing fastidious thoughts.

 91. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but
  I had to tell someone!

 92. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no data backup.
  Do you have any methods to prevent hackers?

 93. Generally I do not learn article on blogs,
  however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so!
  Your writing taste has been surprised me.
  Thanks, very great post.

 94. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you
  could be giving us something enlightening to read?

 95. I’m not sure exactly why but this weblog is loading
  incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 96. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays.

 97. Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time
  as you amend your web site, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant
  transparent concept

 98. Hello excellent website! Does running a blog similar to this take a large
  amount of work? I’ve no understanding of computer programming however I
  was hoping to start my own blog in the near future.

  Anyways, should you have any ideas or techniques for
  new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask.
  Appreciate it!

 99. Wow, incredible weblog structure! How lengthy have you been blogging for?

  you made running a blog look easy. The full look of your web site is great, as smartly as the content material!
  You can see similar here sklep

 100. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a
  blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

 101. Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options
  out there that I’m totally confused .. Any suggestions?
  Kudos!

 102. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit
  the nail on the head. The problem is something that not enough
  men and women are speaking intelligently about. I am
  very happy I found this in my hunt for something relating to this.

 103. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 104. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you
  some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles
  referring to this article. I want to read even more things about it!

 105. Superb site you have here but I was curious about if you
  knew of any forums that cover the same topics talked about
  here? I’d really like to be a part of group where I can get responses from other experienced people
  that share the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Kudos!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *