NHỮNG TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG IELTS – CÁCH HỌC HIỆU QUẢ

Một nỗi sợ rất lớn trong hầu hết tất cả các bạn học tiếng Anh đó chính là từ vựng, bởi vì số lượng từ vựng rất lớn và rất nhiều. Đặc biệt là trong kỳ thi IELTS, đó còn là một nỗi ám ảnh.

Như vậy, để chuẩn bị cho một kỳ thi có kết quả tốt đẹp, hocsinhgioi sẽ giới thiệu cho các bạn 100 từ vựng thường gặp trong IELTS và cách học hiệu quả nhất, giúp bạn chuẩn bị thật tốt trước kỳ thi IELTS nhé!

hoc-tu-vung-ielts-hieu-qua

1. Những từ vựng thường gặp trong IELTS

Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh bạn nên thuộc nằm lòng để làm bài thi IELTS đạt kết quả tốt nhất. Những từ được liệt kê dưới đây mang tính ứng dụng, phổ biến nhất.

STT Từ Nghĩa Thường xuất hiện trong bài thi
1 Inhabitant (n) Cư dân New Zealand is a country of four million inhabitants.
2 Long-haul (adj) Xa (chuyến đi, thường đi bằng máy bay) The visitors arrived after a long-haul flight
3 Campaign (n) Chiến dịch Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world.
4 Exhilarating (adj) Khiến bạn hứng thú và cảm thấy tràn đầy năng lượng New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture.
5 On a regular basis (adv) Thường xuyên participating business were able to update the details they gave on a regular basis.
6 Evaluation (n) Sự đánh giá đối với thứ gì đó The website underwent an independent evaluation.
7 Blockbuster (n) Một tác phẩm (sách hoặc phim) thành công Blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery.
8 Itinerary (n) Một kế hoạch cụ thể, chi tiết đã được lên cho một hành trình/chuyến đi Travelers devise their own customized itineraries.
9 Indicate (v) Cho thấy, chỉ ra According to the season and indicating distances and times.
10 Inclusion (n) Sự bao gồm một ai đó hoặc cái gì đó trong một nhóm/một danh sách Anyone could submit a blog of New Zealand travel for possible inclusion on the website.
11 Set up (v) Lập ra, xây dựng The website was set up.
12 Undertake (v) Làm việc gì đó có tính chất lâu hoặc khó The more activities the visitors undertake, the more satisfied they will be.
13 Appear (v) Có vẻ như It appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’.
14 Be composed of(v) Được tạo nên bởi (nhiều thứ) New Zealand is a country with a visitor economy composed mainly of small business.
15 Underlying (adj) Cơ bản The underlying lessons apply anywhere.
16 Stretch out (v) Kéo dài (thời hạn, thời gian của việc nào đó đã lên kế hoạch) Time stretches out
17 apathy Sự kém hứng thú với điều gì For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference.
18 Indifference (n) Sự kém hứng thú với điều gì For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference.
19 Agitated (adj) Lo lắng/nổi giận flat kind of emotion or whether feeling agitated and restless counts as boredom, too
20 Infectious (adj) (liên quan đến bệnh) truyền nhiễm từ người này sang người khác boredom may protect them from “infectious” social situations
21 Intriguingly (adv) một cách thú vị và kỳ bí Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one.
22 Specialize in (v) Trở nên cực giỏi ở một lĩnh vực nhất định Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one.
23 Prone to (adj) Dễ bị ảnh hưởng bởi cái gì the kind of boredom each of us might be prone to
24 Not necessarily (adv) Không luôn luôn That doesn’t necessarily mean that it isn’t adaptive
25 Curiousity (n) Sự nhận ra, vỡ lẽ Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
26 Associated with (adj) Được lên kết với, được gắn với Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
27 Threshold (n) Mức độ Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold.
28 Detrimental (adj) Gây hại boredom has detrimental effects
29 Alleviate (v) Làm giảm mức độ nghiêm trọng What can we do to alleviate it before it comes to that?
30 Distraction (n) Sự cám dỗ using snacks, TV or social media for distraction
31 Speculate (v) đoán Psychologist Francoise Wemelsfelder speculates that
32 Stimulation (n) Sự kích thích niềm hứng thú, sự nhiệt tình instead of seeking yet more mental stimulation
33 Artificial (adj) Nhân tạo Artificial artists
34 Trick into (v) Lừa, dụ dỗ ai làm gì … and even tricked them into believing a human was behind the score.
35 Sophisticated (adj) Phức tạp Human beings are the only species to perform sophisticated creative acts regularly.
36 Trawl (v) Tìm kiếm toàn diện/cẩn thận The software runs its own web searches and trawls through social media sites.
37 From scratch Từ điểm xuất phát, từ khởi điểm It is now beginning to display a kind of imagination too, creating pictures from scratch.
38 Fuzzy (adj) Không rõ, khó nhìn One of its original works is a series of fuzzy landscapes, depicting trees and sky
39 Depict (v) Mô tả, miêu tả One of its original works is a series of fuzzy landscapes, depicting trees and sky.
40 Arise (v) Bắt đầu xuất hiện, nổi lên, phát triển … Colton argues that such reactions arise from …
41 Renowned (adj) Nổi tiếng, được kính nể Human artists like the renowned Ellsworth Kelly are lauded for limiting their color palette.
42 Original (adj) Đặc biệt, mới và thú vị …might create something as original and subtle as our best artists.
43 Condemn for Chỉ trích quyết liệt … and condemned him for his deliberately vague explanation of how the software worked.
44 Prejudice (n) Ác cảm với ai mà không rõ nguyên nhân Where does this prejudice come from?
45 Fragrant (adj) Có mùi dễ chịu, ngọt ngào Cinnamon is a sweet, fragrant spice.
46 biblical (adj) Có liên quan đến hoặc dựa vào Kinh Thánh Cinnamon was known in biblical times, and is mentioned in several books of the Bible.
47 condiment (n) Gia vị The ability to purchase an expensive condiment.
48 exotic (adj) Ngoại lai an expensive condiment from the exotic’ East.
49 at someone’s disposal (phr) Có sẵn cho ai At a banquet, a host would offer guests a plate with various spices piled upon it as a sign of the wealth at his or her disposal.
50 the elite (n) Tầng lớp thượng lưu trong xã hội The European middle classes began to desire the lifestyle of the elite, including their consumption of spices.
51 merchant (n) Người làm nghề buôn bán At that time, cinnamon was transported by Arab merchants
52 monopoly (n) Sự kiểm soát hoàn toàn một lĩnh vực trong kinh doanh The English arrived on Ceylon, thereby displacing the Dutch from their control of the cinnamon monopoly.
53 exorbitant (adj) Cao một cách khó lý giải được Because Venice had a virtual monopoly of the trade, the Venetians could set the price of cinnamon exorbitantly high.
54 cultivation (n) Sự trồng trọt, canh tác Before Europeans arrived on the island, the state had organized the cultivation of cinnamon.
55 ethnic (adj) Liên quan đến dân tộc People belonging to the ethnic group called the Salagama would peel the bark off young shoots of the cinnamon plant in the rainy season.
56 enslave (v) Nô lệ hóa When the Portuguese arrived, they enslaved many other members of the Ceylonese native population.
57 ally yourself to/with sb (phr) Bắt đầu hỗ trợ ai đó The Dutch allied themselves with Kandy, an inland kingdom on Ceylon.
58 expel (v) Đuổi ai đi khỏi nơi nào đó By 1658, the Dutch had permanently expelled the Portuguese from the island
59 lucrative (adj) Làm ra rất nhiều tiền gaining control of the lucrative cinnamon trade
60 appetite (n) Sự thèm ăn Europe’s ever-increasing appetite for cinnamon
61 supersede (v) Thay thế thứ gì đó đã cũ, lỗi thời The spice trade overall was superseded by the rise of trade in coffee, tea.
62 reinforce (v) Làm mạnh hơn reinforce the bonds between prairie voles
63 trigger (v) Khiến cái gì đó bắt đầu triggers the motherly behavior
64 empathetic (adj) Cho thấy khả năng thấu hiểu và sẻ chia cảm xúc với người khác One sniff of oxytocin can make a person more trusting, empathetic, generous and cooperative.
65 emerge (v) Xuất hiện Oxytocin’s role in human behaviour first emerged in 2005.
66 groundbreaking (adj) sáng tạo, đột phá in a groundbreaking experiment.
67 placebo (n) Thuốc trấn an The team found that participants who had sniffed oxytocin via a nasal spray beforehand invested more money than those who received a placebo instead.
68 charitable (adj) Tốt tính, không phán xét người khác một cách nghiêm trọng People become more charitable, better at reading emotions on others’ faces.
69 fuel (v) Làm tăng cái gì, khiến cái gì đó trở nên mạnh hơn The results fuelled the view that oxytocin universally enhanced the positive aspects of our social nature.
70 disposition (n) Tính tình, tâm tính, tính khí a person’s disposition
71 conduct (v) Tiến hành, thực hiện studies conducted by Carolyn DeClerck of the University of Antwerp, Belgium
72 favouritism (n) Thiên vị Volunteers given oxytocin showed favouritism.
73 bias (n) Khuynh hướng It appears that oxytocin strengthens biases.
74 goodwill (n) Long tốt, thiện chí promoting general goodwill
75 subtlety (n) Chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng There were signs of these subtleties from the start.
76 take (no) notice of (phr) Không quan tâm, không tỏ ra hứng thú Researchers took no notice of such findings.
77 attuned (to) (adj) Hài hòa making people more attuned to their social environment.
78 perplexing (adj) Rắc rối, phức tạp Perhaps we should not be surprised that the oxytocin story has become more perplexing.
79 manifest (v) Biểu lộ These basic processes could manifest in different ways.
80 identify (v) Nhận dạng, phân biệt Most managers can identify the major trends of the day.
81 profound (adj) Nghiêm túc, chỉ ra những suy nghĩ nghiêm túc và sáng suốt recognize the less obvious but profound ways these trends are influencing consumers
82 aspiration (n) Khát vọng, kỳ vọng consumers’ aspirations, attitudes, and behaviors
83 jeopardize (v) Gây nguy hiểm They can jeopardize a company by ceding to rivals the opportunity to transform the industry.
84 engender (v) Sinh ra, gây ra, đem lại engender new value propositions in their core markets
85 adept (at) (adj) Kỹ năng tốt adept at analyzing and exploiting trends
86 opulence (n) Trạng thái giàu có, sự phong phú The Coach brand had been a symbol of opulence and luxury for nearly 70 years.
87 downturn (n) Sự giảm hoạt động kinh tế, kinh doanh the economic downturn of 2008
88 mindset (n) Cách suy nghĩa về mọi thứ (của một người) Coach saw the new consumer mindset as an opportunity for innovation and renewal.
89 commitment (n) Sự nhiệt tình/cam kết dành tâm huyết cho việc gì the company’s commitment to protecting the environment
90 augment (v) Gia tăng kích thước hoặc giá trị của cái gì đó Tesco has augmented its business with these innovations
91 infuse (v) Trút vào, truyền vào, rót vào infusing its value proposition with a green streak
92 incorporate (v) bao gồm cái gì đó như là một thành phần trong hệ thống, cơ cấu to incorporate elements of a seemingly irrelevant trend into one’s core offerings
93 apparel (n) Trang phục (theo kiểu đặc biệt) a focus on athletic apparel
94 reinvigorate (v) Làm cho cái gì/ai đó trở nên mạnh hơn The infuse-and-augment strategy will allow you to reinvigorate the category.
95 counteract (v) Phản tác dụng, chống lại The ME2 counteracted some of the widely perceived negative impacts of digital gaming devices
96 be central to Giữ vai trò/vị trí quan trọng trong thứ gì For millennia, the coconut has been central to the lives of Polynesian and Asian peoples
97 cliché (n) Sáo rỗng, nhạt nhẽo Today, images of palm-fringed tropical beaches are clichés in the west to sell holidays
98 timber (n) Gỗ This is an important source of timber for building houses
99 surmount (n) Vượt qua (khó khăn) The trunk is surmounted by a rosette of leaves, each of which may be up to six metres long
100 cluster (n) Cụm (gồm những thứ giống nhau) Immature coconut flowers are tightly clustered together among the leaves at the top of the trunk

2. Cách học từ vựng hiệu quả nhất

Mỗi người sẽ có mỗi trí nhớ và  cách học thuộc từ vựng khác nhau, có người thì nhìn vào là nhớ liền nên thuộc được nhiều từ, còn có những người học thuộc, nhớ rồi sau quay lại thì không nhớ. Tuy nhiên, những cách học dưới đây được nhiều bạn áp dụng và nhận thấy hiệu quả nhất, nên hocsinhgioi chia sẻ cho các bạn cùng học nha.

Cách học từ vựng IELTS hiệu quả
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả

2.1. Học đúng trình độ 

Đây là một cách học hiệu quả nhất, bởi vì nếu bất kể từ mới nào bạn gặp cũng liệt kê vào danh sách các từ cần học thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ vì tất cả các từ đó không phải bạn gặp thường xuyên.

 Khi mới bắt đầu, bạn nên test thử trình độ của mình ở đâu để học từ vựng cho hiệu quả  và  để có cảm nhận tốt nhất về những từ nên học.

2.2. Đặt mục tiêu khi học

Việc không ép bản thân học từ không có nghĩa là bạn không đặt mục tiêu khi học. Mục tiêu bạn học phải đủ lớn và đủ cảm hứng khi bạn học.

Đặt mục tiêu cho mình mỗi ngày học 3 từ: Người xưa có câu “ Mưa dầm thấm lâu”, nên các bạn cứ học từ từ nhé, có bạn mỗi ngày 3 từ, có bạn 5 từ, có bạn 10 từ, học vừa sức để có thể nhớ lâu, nhớ chắc, lần sau nhìn vào là nhớ liền.

Ví dụ: Nếu mỗi ngày 5 từ thì 1 tuần là 35 từ và 1 tháng là 150 từ. Hay mỗi ngày 30 từ thì 1 tháng bạn sẽ học được 900 từ, một con số không hề nhỏ đúng không.

2.3. Dùng từ ngay lập tức

Mỗi ngày khi học xong các từ vựng, trước khi đi ngủ, bạn hãy đặt câu cho từ vựng đã học được, ví dụ như post lên facebook, chat với bạn bè, sử dụng ngay từ mình vừa học sẽ làm bạn nhớ lâu hơn đấy.

2.4. Ôn tập lại

Bạn nhớ, học gì cũng cần ôn tập. Ví dụ, hôm nay bạn học 30 từ, bạn thuộc hết, như vậy, ngày mai, trước khi học 30 từ mới, bạn nhớ quay lại 30 từ cũ một lần nhé. 

Như vậy, khiến cho não bộ của mình có thể nhớ lâu hơn và học hiệu quả hơn 

2.5. Kèm thêm một số hoạt động bổ trợ

Bạn đừng nghĩ từ vựng là xương sống của Tiếng Anh nên chỉ học mỗi từ vựng thôi. Hãy kèm thêm những hoạt động bổ trợ khác nữa nhé. Ví dụ như là:

Làm bài test đều đặn: Việc test thường xuyên không chỉ giúp bạn đánh giá trình độ mà còn nhắc lại từ vựng với bạn. Và tất nhiên càng gặp nhiều sẽ càng nhớ lâu. Điều này chỉ có lợi chứ hoàn toàn không gây hại gì cả nhé.

Đọc báo, nghe nhạc, xem phim và các video tiếng anh.

Với 100 từ vựng IELTS thường gặphocsinhgioi đã giới thiệu cho các bạn cùng với cách học từ vựng hiệu quả. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ tích lũy thêm cho mình những từ vựng, kiến thức bổ ích, chuẩn bị cho mình một bước đệm thật chắc trước khi bước vào kỳ thi IELTS.

Một trong những lý do để các bạn học viên ôn luyện IELTS là để thức hiện ước mơ du học. Để lên kế hoạch học tập tốt hơn, trước tiên cần đặt mục tiêu band điểm IELTS chính xác.
Với nhu cầu sử dụng tiếng Anh tăng cao, ngày càng nhiều học viên ôn luyện và thi các chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên có rất nhiều loại chứng chỉ, như vậy nên lựa chọn chứng chỉ nào? Để
IELTS Speaking luôn là một trong những phần thi khó khăn với tất cả các bạn thí sinh khi tham gia kỳ thi IELTS. Để lên cho mình một lộ trình tốt cũng như dắt túi cho mình một số
Trước “thềm” kỳ thi IELTS, để đạt điểm mà mình mong muốn, chắc chắn các bạn đã chuẩn bị cho mình một bộ não chứa đầy đủ kiến ​​thức. Tuy nhiên, bên cạnh những phương pháp giúp làm bài thi
Hiện nay, trung tâm tiếng Anh “mọc” lên càng nhiều và học phí luyện thi IELTS cũng không hề rẻ. Việc lựa chọn trung tâm uy tín không phải là việc dễ dàng. Chính vì vậy, hocsinhgioi muốn review đến
Có bao giờ bạn tự hỏi IELTS General và IELTS Academic giống và khác nhau như thế nào? Hình thức nào là phù hợp cho bạn? Hãy cùng hocsinhgioi tìm hiểu ở bài viết so sánh IELTS và Academic dưới
Để đạt điểm IELTS cao, bạn cần nắm rõ cấu trúc đề thi IELTS 2021 để có phương pháp ôn luyện theo đúng hướng. Trong bài viết, hocsinhgioi cập nhật thêm cấu trúc đề thi IELTS 2021 và thông tin

Similar Posts

4 Comments

  1. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!
    Very useful information particularly the ultimate section :
    ) I care for such info a lot. I used to be seeking this
    particular info for a very long time. Thanks and best of luck.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *