Khi nào dùng SO, THUS, HENCE và THEREFORE trong tiếng Anh

Khi đọc tiêu đề của bài viết này có thể bạn đã biết từ “so” nghĩa là gì. Bạn có thể cũng biết rằng “Thus”, “therefore”, and “hence” về cơ bản có nghĩa giống như “so” nghĩa là “vì vậy”, và bạn đang tự hỏi sự khác biệt là gì? Nếu đúng như vậy, bài viết này là dành cho bạn.

Trước khi chuyển sang tìm hiểu về từng từ cụ thể, cần lưu ý rằng “thus”, “therefore”, and “hence” đều được dùng khá trang trọng và phổ biến hơn trong văn bản so với trong những cuộc giao tiếp, trò chuyện hàng ngày, nơi chúng hầu như luôn được thay thế bằng “so”.

1. Cách sử dụng “thus” and “so”

Sự khác biệt quan trọng nhất giữa “thus” và “so” là “so” là một liên từ (có nghĩa là “and for that reason, and because of that – và vì lý do đó, và bởi vì điều đó”), trong khi “thus” là trạng từ (đồng nghĩa với “consequently: ). 

Cách sử dụng “thus” and “so”Cách sử dụng “thus” and “so”
Cách sử dụng “thus” and “so”

Ví dụ: He is not satisfied, so we must prepare a new proposal. – Anh ấy không hài lòng, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị một đề xuất mới.

Có thể được viết lại bằng cách sử dụng “thus” như sau:

 • Correct: He is not satisfied. thus, we must prepare a new proposal.
 • Correct: He is not satisfied; thus, we must prepare a new proposal.
 • Correct: He is not satisfied, and(,) thus(,) we must prepare a new proposal.
 • Wrong: He is not satisfied with it, thus we must prepare a new proposal.

Thus” thường được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, nhưng dấu phẩy thường bị bỏ qua nếu điều này dẫn đến ba dấu phẩy liên tiếp (như trong ví dụ thứ ba).

Ví dụ cuối cùng không đúng vì “thus” không thể nối hai mệnh đề độc lập.

Thus” còn có một nghĩa khác: “in this way, like this – theo cách này, như thế này” (trong trường hợp này nó không giới thiệu mệnh đề). 

Ví dụ: They have developed a new technology, thus allowing them to reduce costs. – Họ đã phát triển một công nghệ mới, do đó cho phép họ giảm chi phí.

Dấu phẩy ở đây là thích hợp vì những gì theo sau “thus” không phải là một mệnh đề. Nó chỉ là một biểu thức trong ngoặc đơn mở rộng mệnh đề trước.

2. Cách sử dụng “hence” trong tiếng Anh

Cũng giống như “thus”, “hence” là một trạng từ, không phải là một liên kết, vì vậy nó không thể nối hai mệnh đề độc lập (lưu ý rằng việc bỏ dấu phẩy xung quanh “hence” phổ biến hơn so với sau “thus” trong văn bản chính thức):

Cách sử dụng “hence” trong tiếng AnhCách sử dụng “hence” trong tiếng Anh
Cách sử dụng “hence” trong tiếng Anh
 • Correct: He is not satisfied. Hence(,) we must prepare a new proposal. – Anh ta không hài lòng. Do đó (,) chúng ta phải chuẩn bị một đề xuất mới.
 • Correct: He is not satisfied; hence(,) we must prepare a new proposal. – Anh ta không hài lòng; do đó (,) chúng ta phải chuẩn bị một đề xuất mới.
 • Wrong: He is not satisfied, hence we must prepare a new proposal. – Anh ấy không hài lòng, do đó chúng tôi phải chuẩn bị một đề xuất mới.

Hence được sử dụng theo nghĩa này là khá phổ biến, và cách sử dụng như vậy hầu hết vẫn tồn tại trong các lĩnh vực chuyên môn, chẳng hạn như viết khoa học.

Tuy nhiên, có một nghĩa khác, phổ biến hơn của “hence”, thay thế một động từ nhưng bản thân nó không phải là một mệnh đề và luôn được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy:

Our server was down, hence the delay in responding. The chemicals cause the rain to become acidic, hence the term “acid rain”. Máy chủ của chúng tôi không hoạt động, do đó phản hồi chậm trễ. Các chất hóa học khiến mưa trở nên có tính axit, do đó có thuật ngữ “mưa axit”.

Xem thêm bài viết được quan tâm nhiều nhất:Các Gerund trong tiếng Anh – Cách dùng & phân biệt với động từ trợ động từCác cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản một câu hoàn chỉnh – Tổng hợpKhi nào thêm es vào danh từ số nhiều – bài tập có đáp án mẫuCách dùng In spite of và Because of trong tiếng Anh – Bài tập

3. Cách sử dụng Therefore trong tiếng Anh

Cuối cùng, “therefore” cũng có nghĩa là do đó, những hiểu theo nghĩa là một trạng từ có nghĩa là “as a logical consequence”. Nó được sử dụng chủ yếu trong tranh luận khi một tuyên bố này nối tiếp một cách logic và nó phổ biến trong các tài liệu khoa học.

Cách sử dụng Therefore trong tiếng AnhCách sử dụng Therefore trong tiếng Anh
Cách sử dụng Therefore trong tiếng Anh

Một lần nữa, các hướng dẫn văn phong thường khuyên bạn nên đặt nó bằng dấu phẩy, nhưng khi điều này sẽ phá vỡ dòng chảy tự nhiên của câu, hầu hết các tác giả có xu hướng bỏ qua dấu phẩy:

 • Correct: The two lines intersect. Therefore(,) they are not parallel. – Hai đường thẳng cắt nhau. Do đó (,) chúng không song song.
 • Correct: The two lines intersect; therefore(,) they are not parallel. – Hai đường thẳng cắt nhau; do đó (,) chúng không song song.
 • Correct: The two lines intersect, and(,) therefore(,) they are not parallel. – Hai đường thẳng cắt nhau, và (,) do đó (,) chúng không song song.
 • Wrong: The two lines intersect, therefore they are not parallel. – Hai đường thẳng cắt nhau, do đó chúng không song song.

Hi vọng Bài viết SO, THUS, HENCE và THEREFORE trong tiếng Anh sẽ giúp bạn học tập tốt

Ngoài ra, Xem ngay khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM

Ngoài ra Tặng ngay Voucher học phí khi NHẬN TƯ VẤN tại Tienganhduhoc.vn

Lưu ý rằng “therefore” nghe có vẻ không tự nhiên khi không có kết nối logic rõ ràng giữa hai câu lệnh, đặc biệt là trong ngữ cảnh không chính thức. Bạn nên sử dụng “so” trong những trường hợp như vậy:

 • Correct: The trip was cancelled, so I visited my grandma instead. – Chuyến đi đã bị hủy bỏ, vì vậy tôi đến thăm bà của tôi.
 • Unnatural: The trip was cancelled; therefore I visited my grandma instead. – Chuyến đi đã bị hủy bỏ; do đó tôi đã đến thăm bà của tôi thay thế.

4. Sự khác biệt của So, Thus, Hence và Therefore trong tiếng Anh

So, thus, hence và therefore về cơ bản có cùng ý nghĩa tương đối là “vì vậy”. Đây là trạng từ chính thức. Trong giao tiếp lịch sử, việc sử dụng chúng bị hạn chế.

Sự khác biệt của So, Thus, Hence và Therefore trong tiếng AnhSự khác biệt của So, Thus, Hence và Therefore trong tiếng Anh
Sự khác biệt của So, Thus, Hence và Therefore trong tiếng Anh
Xem thêm:Các thì trong tiếng Anh: Bảng tổng hợp 12 thì và ví dụ bài tậpCách dùng based on – Phân biệt cấu trúc Based onCách đặt câu hỏi với which/ how/ whose/ what trong tiếng Anh
 • ‘’thus’’ là một trạng từ và “so” là một liên từ

Ví dụ: They did this all nonsense job thus. -Họ đã làm tất cả những việc vô nghĩa này do đó.

Cô ấy không hài lòng với nền tảng gia đình của chúng tôi, vì vậy hãy để chúng tôi kết thúc vấn đề ở đây.

 • Hence” là một trạng từ, không phải là một liên kết, vì vậy nó không thể nối hai mệnh đề độc lập. “Hence” diễn đạt ý tưởng về “which leads to”, ” and that is the reason of “.

Ví dụ: She is not satisfied with our family background. Hence let us close the issue here itself.  – Cô ấy không hài lòng với nền tảng gia đình của chúng tôi. Do đó, chúng ta hãy kết thúc vấn đề ở đây.

 • Therefore” cũng là một trạng từ có nghĩa là “as a logical consequence -như một hệ quả hợp lý”. Nó được sử dụng chủ yếu trong các cuộc tranh luận khi một tuyên bố này tiếp nối một cách hợp lý với một tuyên bố khác, và nó phổ biến trên các tài liệu khoa học:

Ví dụ: Therefore they decided to walk out. Do đó họ đã quyết định bước ra ngoài.

Her all children started quarrelling with each other about their property issue in front of their father’s dead body , therefore she shouted at them alarmingly.  – Tất cả các con của bà bắt đầu tranh cãi với nhau về vấn đề tài sản của chúng trước thi thể đã chết của cha chúng, do đó, bà đã quát vào mặt chúng.

 • So‘ được sử dụng khi một người trả lời người khác hoặc chính họ tiếp tục nhận xét của mình.

Ví dụ: The last city bus has gone, so let’s move by an auto. – Chuyến xe buýt cuối cùng của thành phố đã đi, vì vậy hãy di chuyển bằng ô tô.

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng so, thus, hence và therefore trong tiếng Anh và cách phân biệt cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng sẽ giúp chúng ta lựa chọn đúng từ nào sẽ phù hợp với hoàn cảnh nào. Đừng quên đón đọc những bài ngữ pháp tiếng Anh hay khác tại Hocsinhgioi nhé.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *