Giáo án bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện

1. Kiến thức

– Viết được một bài văn kể chuyện có nội dung: nhân vật, sự việc, thời gian, đặc điểm, nguyên nhân, kết quả.

– Có ba phần : Mở bài, thân bài, kết bài.

– Có ý thức tự giác trong làm bài .

2. Kĩ năng

– Tìm hiểu đề : đọc kĩ đề, nhận ra những yêu cầu của đề và cách làm một bài văn tự sự.

– Biết dùng lời văn của mình để viết bài văn tự sự hoàn chỉnh

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khi viết bài văn tự sự.

– Tự giác, nghiêm túc trong làm bài.

1. Giáo viên giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo, đề kiểm tra…

2. Học sinh nháp, giấy thi…

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra (Không kiểm tra)

3. Bài mới

V. Thang điểm

– Điểm 9,10 :

+ Đạt được tối đa yêu cầu.

+Biết xây dựng bố cục, văn bản thể hiện sự mạch lạc.

+Trình bày sạch, đẹp.

– Điểm 7,8 :

+Chọn ngôn ngữ, vai kể phù hợp.

+ Bài làm còn hạn chế về trình bày.

– Điểm 5,6 :

+Bài viết còn ở mức độ trung bình về câu chuyện. Tự sự còn hạn chế → chưa có sức thuyết phục, kỹ năng viết văn còn hạn chế. Sai lỗi chính tả.

– Điểm 3,4 :

+Bài viết quá yếu về kỹ năng viết văn nói chung và văn kể chuyện nói riêng.

+Trình bày xấu, cẩu thả, sai nhiều lỗi chính tả.

– Điểm 0,1,2 :

+Sai lạc đề.

4. Củng cố, luyện tập

– Hết giờ giáo viên thu bài.

– Nhận xét giờ viết bài.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học bài.

– Đọc tham khảo các bài văn mẫu

– Soạn bài : Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động1 : Đề bài

– GV viết đề lên bảng

I. Đề bài

Hãy kể lại truyện “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” bằng lời văn của em.

Hoạt động 2 : Yêu cầu

GV nêu yêu cầu của đề bài.

II. Yêu cầu

– Nội dung: Kể đúng nội dung câu chuyện theo lời văn của cá nhân, không được chép lại nguyên văn câu chuyện trong sách giáo khoa.

– Hình thức : Kể chuyện dựa vào văn bản có sáng tạo.

* Lưu ý : Chọn đúng ngôi kể.

– Có ba phần : Mở bài, thân bài, kết bài.

– Phải nói được tình cảm của mình đối với nhân vật.

– Bài viết phải có miêu tả chi tiết về hình dáng, hành động, việc làm của nhân vật.

– Không viết lại nguyên văn SGK.

Hoạt động 3 Dàn ý

GV gợi ý dàn bài

Mở bài cần nêu cái gì ?

Thân bài cần có những sự việc nào ?

Kết bài nói lên cảm xúc của em ?

III. Dàn ý

1. Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh

a. Mở bài : Dẫn dắt vào truyện, giới thiệu vua Hùng kén rể.

b. Thân bài : Diễn biến các sự việc.

– Hai thần cầu hôn, vua yêu cầu sính lễ.

– Sơn Tinh lấy được Mị Nương.

– Hai thần giao chiến.

c. Kết bài : Kết quả, ý nghĩa truyện.

– Suy nghĩ của bản thân.

Hoạt động 4 :Viết bài IV- Viết bài

– HS làm bài nghiêm túc.

– GV nêu yêu cầu, giám sát, nhắc nhở HS trong quá trình làm bài.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *