Giáo án bài Tổng kết về từ vựng (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Tổng kết về từ vựng (Tiết 2)

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được:

1. Kiến thức

– Hệ thống hoá k/thức từ vựng từ lớp 6 → 9 Nắm đc một só k/n liên quan đến từ vựng. Nắmvững những k/t đã học về (từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, trường từ vựng)

2. Kĩ năng

– Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức.

3. Thái độ

– Yêu TV, giữ gìn sự trong sáng của TV.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc các tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài, làm các câu hỏi bài tập ôn lại các khái niệm: Từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, trường từ vựng (trả lời câu hỏi sgk)

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.;

H: Nêu khái niệm từ đơn, từ phức(từ ghép, từ láy); từ nhiều nghĩa, thành ngữ? Cho ví dụ ?

3. Bài mới

– Giờ học trước, chúng ta đã cùng ôn lại những kiến thức về từ vựng đã học (từ đơn, …hiện tượng chuyển nghĩa của từ). Giờ này chúng ta ôn lại các nội dung: từ đồng âm,…trường từ vựng để giúp các em nắm vững hơn và biết vận dụng các kiến thức này vào giải quyết các bài tập.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống bài

– Các nội dung: từ đồng âm … trường từ vựng.

– Học + ôn lại các nội dung đã học.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Làm các bài tập

– Lập dàn bài chi tiết cho đề bài viết số 2 – chuẩn bị học giờ trả bài

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *