Giáo án bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương.

   + Hệ thống những kiến thức về nghĩa của từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, trường từ vựng, từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ từ vựng

   + Tác dụng của việc sử dụng các phép tu từ trong các văn bản NT

2. Kĩ năng

– Nhận diện được các từ vựng, các biện pháp tu từ từ vựng trong văn bản

– Phân tích tác dụng của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ trong văn bản

3. Thái độ

– Yêu thích môn học, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, nghiên cứu, soạn bài.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu, làm bài tập SGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

H: Nêu hiểu biết của em về các phép tu từ từ vựng: Nhân hoá, ẩn dụ so sánh, hoán dụ, điệp ngữ,chơi chữ, nói quá, nói giảm ,nói tránh. Cho ví dụ ?

3. Bài mới

Những giờ học trước các em đã được hệ thống tất cả những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6-9. Hôm nay các em sẽ vận dụng những kiến thức đó để giải các bài tập trong SGK.

4. Củng cố – luyện tập

– Các nội dung đã ôn luyện, xem lại các bài tập đã làm.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Hoàn thiện các bài tập.

– Chuẩn bị bài mới: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *