Giáo án bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học để phân tích những hiện tượng ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiếp, nhất là trong văn chương.

   + Hệ thống những kiến thức về nghĩa của từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, trường từ vựng, từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ từ vựng

   + Tác dụng của việc sử dụng các phép tu từ trong các văn bản NT

2. Kĩ năng

– Nhận diện được các từ vựng, các biện pháp tu từ từ vựng trong văn bản

– Phân tích tác dụng của việc lựa chọn, sử dụng từ ngữ và biện pháp tu từ trong văn bản

3. Thái độ

– Yêu thích môn học, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, nghiên cứu, soạn bài.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu, làm bài tập SGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

H: Nêu hiểu biết của em về các phép tu từ từ vựng: Nhân hoá, ẩn dụ so sánh, hoán dụ, điệp ngữ,chơi chữ, nói quá, nói giảm ,nói tránh. Cho ví dụ ?

3. Bài mới

Những giờ học trước các em đã được hệ thống tất cả những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6-9. Hôm nay các em sẽ vận dụng những kiến thức đó để giải các bài tập trong SGK.

4. Củng cố – luyện tập

– Các nội dung đã ôn luyện, xem lại các bài tập đã làm.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Hoàn thiện các bài tập.

– Chuẩn bị bài mới: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

2 Comments

  1. 960427 920675Cheapest player speeches and toasts, or perhaps toasts. continue to be brought about real estate . during evening reception tend to be likely to just be comic, witty and therefore instructive as well. best man speeches totally free 728289

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *