Giáo án bài Tổng kết phần văn học – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Hệ thống hóa các tác phẩm thuộc các thể loại văn học trong chương trình THCS.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng hệ thống hoá tri thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì.

– Đọc hiểu t/p theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ

– Có ý thức hệ thống hoá vhọc VN theo thời kì, bỗi dưỡng t/y văn học.

1. Giáo viên

Soạn bài, đọc chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo,SGK,SGV…

2. Học sinh

– Chuẩn bị ôn theo nội dung câu hỏi SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Các kiểu bài trong chương trình Tập làm văn văn 9 ? Mỗi quan hệ giữa ba phân môn trong chương trình Ngữ văn ?

3. Bài mới

Để củng cố về thể loại văn học trong chương trình Ngữ văn THCS chúng ta cùng tìm hiểu bài tổng kết văn học.

– GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 3 trong SGK. GV kẻ bảng và gọi HS trình bày từng phần, từng cột. Yêu cầu:

– GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 4, hướng dẫn HS tổng kết như 2 nội dung trên (kẻ bảng, điền nội dung)

4. Củng cố, luyện tập:

– Gv hệ thống toàn bài.

H: Các thể loại văn học đã học trong chương trình THCS?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Nhận xét việc lập bảng chuẩn bị bài của hs ở nhà

– Học bài cũ, Chuẩn bị: Tổng kết VHVN (tiếp)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *