Giáo án bài Tổng kết phần văn học nước ngoài (Tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– H/S củng cố kiến thức về văn học nước ngoài đã học trong bốn năm ở cấp THCS.

2. Kĩ năng

– Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về VHNN đã học.

3. Thái độ

– Bồi dưỡng lòng yêu quý văn học.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài: lập bảng thống kê tác phẩm văn học nước ngoài.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ

– Kiểm tra việc chuẩn bị của hs. Tóm tắt văn bản: “Con chó Bấc”

3. Bài mới

– Giờ học này chúng ta sẽ tổng kết kiến thức khái quát về văn học nước ngoài tiết tiếp theo.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Nêu giá trị nd và n/t của các t/p vh nc ngoài?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Xem bài cũ .

– Chuẩn bị: Bắc Sơn – Đọc và tóm tắt , trả lời câu hỏi đọc hiểu SGK

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

One Comment

  1. 641933 538342I normally cant discover it in me to care enough to leaves a comment for articles on the web but this was actually pretty very good, thanks and keep it up, Ill check back once more 534440

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *