Giáo án bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

1. Kiến thức

– Biết tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

– Tầm quan trọng của việc tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý khi làm bài văn tự sự

2. Kĩ năng

– Tìm hiểu đề : đọc kĩ đề, nhận ra những yêu cầu của đề và cách làm một bài văn tự sự.

– Bước đầu biết dùng lời văn của mình để viết bài văn tự sự.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khitìm tìm hiểu đề của bài văn tự sự.

1. Giáo viên giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo…

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi, …

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Em hiểu thế nào là chủ đề của bài văn tự sự?

3. Bài mới

Các em đã nắm được phương thức tự sự , chủ đề và dàn bài trong văn tự sự thì chưa đủ chúng ta vẫn chưa biết cách làm bài văn tự sự . Để biết cách làm bài văn ở dạng này ntn chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiết học hôm nay.

4. Củng cố, luyện tập

– Yêu cầu khi tìm hiểu đề?

– Thế nào là lập ý?

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học ghi nhớ ( sgk-t48)

– Làm bài tập trong (sgk) để giờ sau chữa.

– Soạn tiếp bài : Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (tiết 2 ).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: HDHS Đề,tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

– Lời văn đề 1 nêu ra những yêu cầu gì ?

– Những chữ nào trong đề cho em biết điều đó?

– Các đề 3,4,5,6 không có từ “kể” có phải là đề tự sự không? Vì sao?

– Hãy gạch chân các từ trọng tâm của mỗi đề?

– Gọi HS đọc 6 đề sgk – tr47.

Đề nghiêng về kể người ?

Đề nghiêng về kể việc ?

Đề nghiêng về tường thuật ?

– Muốn nắm được yêu cầu của đề em phải làm gì?

2 HS đọc ghi nhớ.

I. Đề ,tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

1. Đề văn tự sự:

a Bài tập (SGK-Tr47) .

* Nhận xét :

– Lời văn đề 1 nêu ra các yêu cầu.

+ Kiểu văn bản : Kể chuyện( tự sư).

+ Nội dung: Kể chuyện em thích.

+ Ngôn ngữ: Lời văn của em.

– Những từ :Kể,câu chuyện, thích, lời văn của em.

– Các đề 3,4,5,6 không có từ “kể” nhưng vẫn là đề tự sự vì đề yêu cầu có chuyện, có việc về những ngày thơ ấu ,sinh nhật….

– Gạch chân các từ trọng tâm trong mỗi đề: Câu chuyện em thích, một người bạn tốt, kỉ niệm thơ ấu, sinh nhật của em, quê em đổi mới, em đã lớn.

– Trong các đề trên:

+ Đề nghiêng về kể người: 2,6.

+ Đề nghiêng về kể việc: 3,4,5.

+ Đề nghiêng về tường thuật: 3,4,5.

b. Kết luận: – Tìm hiểu đề văn tự sự thì phải tìm hiểu kĩ lời văn để nắm vững yêu cầu của đề bài .

* Ghi nhớ ý1: SGK – Tr48

Hoạt động 2. Cách làm bài văn tự sự

GV:viết đề lên bảng:Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em.

Đề bài đưa ra những yêu cầu gì ?

HS đọc yêu cầu mục I.2.b và thực hiện sau đó trả lời?

– Lựa chọn câu chuyện nào?

– Sự việc chính nào?

– Chủ đề là gì?

II. Cách làm bài văn tự sự

a. Bài tập (SGK-Tr48).

* Nhận xét :

Cho đề văn: Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em.

a. Tìm hiểu đề:

– Kiểu bài văn : kể

– Nội dung: câu chuyện em thích

– Kể bằng chính lời văn của mình,không sao chép.

b. Lập ý: – Lựa chọn câu chuyện nào?

+ Chọn nhân vật nào?

+ Sự việc chính nào?

– Chủ đề là gì?

* ghi nhớ ý 2 ( sgk)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *