Giáo án bài Thuật ngữ – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Thuật ngữ

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Nắm được khái niệm thuật ngữ và một số đặc điểm cơ bản của thuật ngữ.

2. Kĩ năng

– Tìm hiểu đặc điểm của thuật ngữ trong từ điển. Sử dụng thuật ngữ trong q/tr đọc-hiểu và tạo lập vb k/học công nghệ.

3. Thái độ

– Giáo dục lòng yêu mến TV, có ý thức rèn luyện ng ngữ TV. Có ý thức tìm tòi 1 số thuật ngữ mới.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, tài liệu tham khảo, Các thuật ngữ thuộc các ngành khoa học.

   + Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu sgk)

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

H: nêu các cách phát triển từ vựng tiếng Việt?

3. Bài mới

Thuật ngữ là lớp từ vựng đặc biệt của 1 ngôn ngữ. Lớp từ vựng này bao gồm các từ và ngữ cố định, gọi chung là từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học và công nghệ. Những từ ngữ này có đặc điểm cơ bản gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học.

4. Củng cố – luyện tập

H: Thế nào là thuật ngữ ? đ/đ của thuật ngữ? đặt câu có sử dụng thuật ngưc khoa học?

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học thuộc khái niệm, học bài.

– Soạn: “Cảnh ngày xuân”

– Đọc thuộc lòng đoạn trích ? chia bố cục ? Trả lời câu hỏi đọc hiểu SGK.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *