Giáo án bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (Tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Củng cố kiến thức viết thư (điện) chúc mừng thăm hỏi

2. Kĩ năng

– Củng cố kĩ năng viết thư (điện) chúc mừng và thâm hỏi.

3. Thái độ

– Có tình cảm, thái độ chân thành chia vui sẻ buồn với bạn bè và người thân .

1. Giáo viên

– Soạn bài, đọc chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo, SGV,SGK…

2. Học sinh

– Chuẩn bị bài theo bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ:

– Nêu mục đích của việc viết thư, (điện) chúc mừng, thăm hỏi ?

– Nội dung, hình thức thư (điện) ?

3. Bài mới

– Giờ học này chúng ta sẽ củng cố kiến thức về thư (điện)chúc mừng và thăm hỏi

4. Củng cố, luyện tập:

H: Nêu tình huống nào cần viết thư điện chúc mừng? tình huống nào cần viết thư điện thăm hỏi?

– Mục đích của việc gửi thư (điện)

– Hình thức và nội dung của thư (điện)

5. Hướng dẫn HS về nhà:

Học bài cũ, xem lại các bài kiểm tra → chuẩn bị cho giờ trả bài.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *