Giáo án bài Thạch Sanh (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thạch Sanh (Tiết 1)

1. Kiến thức

– Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện

2. Kĩ năng

– Bước đầu biết cách đọc- hiểu văn bản truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại

– Bước đầu biết trình bày những cảm nhận, suy nghĩ của mình về các nhân vật và các chi tiết đặc sắc trong truyện.

– Kể lại một câu chuyện cổ tích.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khi tìm hiểu nhân vật người dũng sĩ với nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

1. Giáo viên giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo,…

2. Học sinh sách giáo khoa,nháp, vở ghi…

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Nêu ý nghĩa của truyện “Sự tích Hồ Gươm”?

– Trong truyện, em thích chi tiết nào nhất? Vì sao?

3. Bài mới

Có thể nói , những nhân vật chính diện đã xây dựng nên mà truyện cổ tích Việt Nam đã xây dựng nên , Thạch Sanh là con người đẹp nhất., hoàn hảo ở mọi phương diện.

4. Củng cố, luyện tập

– Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh ra đời của Thạch Sanh?

– Kể tóm tắt lại truyện.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học bài, tóm tắt truyện

– Soạn tiếp bài : Thạch Sanh (tiết 2)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 Đọc và tìm hiểu chú thích.

– GV nêu yêu cầu đọc : Chậm, rõ ràng, gợi không khí cổ tích, chú ý phân biệt giọng kể và giọng nhân vật.

– Đọc mẫu 1 đoạn.

– Gọi HS đọc tiếp.

– Hãy tóm tắt lại truyện Thạch Sanh bằng một chuỗi sự việc chính?

→ Các sự việc chính :

+ Thạch Sanh ra đời.

+ Thạch Sanh lớn lên học võ và phép thần thông.

+ Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lí Thông.

+ Mẹ con Lí Thông lừa Thạch Sanh đi chết thay cho mình.

+ Thạch Sanh diệt chằn tinh bị Lí Thông cướp công.

+ Thạch Sanh diệt đại bàng cứu công chúa, lại bị cướp công.

+ Thạch Sanh diệt hồ tinh, cứu thái tử bị vu oan vào tù.

+ Thạch Sanh được giải oan lấy công chúa.

+ Thạch Sanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu,lên ngôi vua.

– HS đọc chú thchs sgk.

I. Đọc và tìm hiểu chú thích.

1. Đọc và kể

2. Chú thích: Giải nghĩa các chú thích: 3,6,7,13.

Hoạt động 2. Đọc và tìm hiểu văn bản.

– Truyện TS thuộc kiểu văn bản nào ?

Văn bản có bố cục mấy phần ? Nội dung của từng phần ?

– Tìm hiểu sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì bình thường ?

– Em có nhận xét gì về các chi tiết này ?

– sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì khác thường ?

– Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch sanh như vậy nhằm mục đích gì?

II. Đọc và tìm hiểu văn bản.

1. Kiểu văn bản : Tự sự

2. Bố cục : 2 đoạn

– Đoạn 1 : Từ đầu → phép thần thông : Sự ra đời của Thạch Sanh.

– Đoạn 2 : Còn lại : Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh.

3 . Phân tích

a. Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh

– Bình thường:

+ Là con một người nông dân tốt bụng.

+ Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi trên rừng.

→ Cuộc đời và số phận gần gũi với nhân dân.

– Khác thường

+ Là thái tử con Ngọc Hoàng.

+ Mẹ mang thai trong nhiều năm.

+ Được thiên thần dạy đủ võ nghệ…

– Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh, nhân dân ta nhằm:

+ Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ cho nhân vật, làm tăng sức hấp dẫn của truyện.

+ Thể hiện ước mơ, niềm tin: con người bình thường cũng là những con người có tài năng phẩm chất kì lạ.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *