Giáo án bài Thạch Sanh (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Thạch Sanh (Tiết 1)

1. Kiến thức

– Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nghệ thuật và giá trị nội dung của truyện

2. Kĩ năng

– Bước đầu biết cách đọc- hiểu văn bản truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại

– Bước đầu biết trình bày những cảm nhận, suy nghĩ của mình về các nhân vật và các chi tiết đặc sắc trong truyện.

– Kể lại một câu chuyện cổ tích.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khi tìm hiểu nhân vật người dũng sĩ với nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

Xem thêm:   Giáo án bài Em bé thông minh - Giáo án Ngữ văn lớp 6

1. Giáo viên giáo án, sách giáo viên, sách giáo khoa, sách tham khảo,…

2. Học sinh sách giáo khoa,nháp, vở ghi…

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Nêu ý nghĩa của truyện “Sự tích Hồ Gươm”?

– Trong truyện, em thích chi tiết nào nhất? Vì sao?

3. Bài mới

Có thể nói , những nhân vật chính diện đã xây dựng nên mà truyện cổ tích Việt Nam đã xây dựng nên , Thạch Sanh là con người đẹp nhất., hoàn hảo ở mọi phương diện.

Xem thêm:   Giáo án bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng - Giáo án Ngữ văn lớp 6

4. Củng cố, luyện tập

– Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh ra đời của Thạch Sanh?

– Kể tóm tắt lại truyện.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học bài, tóm tắt truyện

– Soạn tiếp bài : Thạch Sanh (tiết 2)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 Đọc và tìm hiểu chú thích.

– GV nêu yêu cầu đọc : Chậm, rõ ràng, gợi không khí cổ tích, chú ý phân biệt giọng kể và giọng nhân vật.

– Đọc mẫu 1 đoạn.

– Gọi HS đọc tiếp.

– Hãy tóm tắt lại truyện Thạch Sanh bằng một chuỗi sự việc chính?

→ Các sự việc chính :

+ Thạch Sanh ra đời.

+ Thạch Sanh lớn lên học võ và phép thần thông.

+ Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lí Thông.

+ Mẹ con Lí Thông lừa Thạch Sanh đi chết thay cho mình.

+ Thạch Sanh diệt chằn tinh bị Lí Thông cướp công.

+ Thạch Sanh diệt đại bàng cứu công chúa, lại bị cướp công.

+ Thạch Sanh diệt hồ tinh, cứu thái tử bị vu oan vào tù.

+ Thạch Sanh được giải oan lấy công chúa.

+ Thạch Sanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu,lên ngôi vua.

– HS đọc chú thchs sgk.

I. Đọc và tìm hiểu chú thích.

1. Đọc và kể

2. Chú thích: Giải nghĩa các chú thích: 3,6,7,13.

Hoạt động 2. Đọc và tìm hiểu văn bản.

– Truyện TS thuộc kiểu văn bản nào ?

Văn bản có bố cục mấy phần ? Nội dung của từng phần ?

– Tìm hiểu sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì bình thường ?

– Em có nhận xét gì về các chi tiết này ?

– sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì khác thường ?

– Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch sanh như vậy nhằm mục đích gì?

II. Đọc và tìm hiểu văn bản.

1. Kiểu văn bản : Tự sự

2. Bố cục : 2 đoạn

– Đoạn 1 : Từ đầu → phép thần thông : Sự ra đời của Thạch Sanh.

– Đoạn 2 : Còn lại : Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh.

3 . Phân tích

a. Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh

– Bình thường:

+ Là con một người nông dân tốt bụng.

+ Sống nghèo khổ bằng nghề kiếm củi trên rừng.

→ Cuộc đời và số phận gần gũi với nhân dân.

– Khác thường

+ Là thái tử con Ngọc Hoàng.

+ Mẹ mang thai trong nhiều năm.

+ Được thiên thần dạy đủ võ nghệ…

– Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh, nhân dân ta nhằm:

+ Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ cho nhân vật, làm tăng sức hấp dẫn của truyện.

+ Thể hiện ước mơ, niềm tin: con người bình thường cũng là những con người có tài năng phẩm chất kì lạ.

Xem thêm:   Giáo án bài Ôn tập truyện và kí (Tiết 2) - Giáo án Ngữ văn lớp 6

Viết một bình luận

Call Now Button