Giáo án bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Việc tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.

2. Kĩ năng

– Nhận biết từ ngữ mới đc tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài. Biết sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.

3. Thái độ

– Thấy được tầm quan trọng của việc p/t và sử dụng thích hợp từ ngữ TV.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi sgk)

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– Nêu cách phát triển nghĩa của từ vựng ?Lấy ví dụ ?

3. Bài mới

– Giờ trước các em đã tìm hiểu và biết được từ vựng không ngừng phát triển và hai cách phát triển của từ vựng đó là: phát triển nghĩa của từ theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ. Vậy còn có cách nào khác để phát triển từ vựng của một ngôn ngữ chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

4. Củng cố – luyện tập

H: Nêu các cách phát triển từ vựng cho ví dụ?

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài cũ, chuẩn bị: Truyện Kiều – đọc tác giả, tóm tắt tác phẩm.

– Trả lời hệ thống câu hỏi đọc hiểu

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *