Giáo án bài Ngôi kể trong văn tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Ngôi kể trong văn tự sự

1. Kiến thức

– Hiểu đặc điểm, ý nghĩa và tác dụng của ngôi kể trong văn bản tự sự (ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba).

– Biết cách lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn tự sự.

– Khái niệm ngôi kể trong văn bản tự sự.

2. Kĩ năng

– Lựa chọn và thay đổi ngôi kể thích hợp trong văn bản tự sự.

– Vận dụng ngôi kể vào đọc – hiểu văn bản tự sự.

3. Thái độ

– Tự xác định và có thái độ đúng khi lựa chọn ngôi kể và lời kể trong văn tự sự

1. Giáo viên sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tài liệu tham khảo chuẩn ktkn.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Ở tiết học này, các em sẽ biết thêm một hiện tượng thường gặp trong tập làm văn là ngôi kể , khi nào xưng “ tôi” – theo ngôi thứ nhất , khi nào theo ngôi thứ ba . Mỗi ngôi kể có ưu thế gì .Nó kiên quan đến sắc thái biểu cảm tình cảm của bài văn ntn?

4. Củng cố, luyện tập

Em hiểu ngôi kể là gì?

Kể theo ngôi thứ nhất và ngôi kể thứ ba nghĩa là thế nào?

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Khi chuyển ngôi cần chú ý những gì?

– Làm bài tập 1,2,3,4(sgk –t 89)

– Chuẩn bị : Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự ( tiếp).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự

Em hiểu ngôi kể là gì?

Kể theo ngôi thứ nhất và ngôi kể thứ ba nghĩa là thế nào?

I. Ngôi kể và vai trò của ngôi kể trong văn tự sự

1. Ngôi kể

– Ngôi kể: là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng khi kể chuyện.

– Kể theo ngôi thứ nhất – xưng ” tôi”

– Ngôi kể thứ ba: Người kể giấu mình, gọi các nhân vật bằng chính tên gọi của chúng.

Hoạt động 2 Vai trò của ngôi kể

– Đọc đoạn văn 1 SGK?

Đoạn văn 1 : Kể theo ngôi nào?

Dựa vào dấu hiệu nào?

– Đọc đoạn văn 2.

– Đoạn văn 2 kể theo ngụi nào?

Làm sao em nhận ra điều đó?

Người xưng “tôi” trong đoạn văn 2 là Dế Mèn hay tác giả? .

Trong 2 cách kể trên ,cách kể nào kể tự do , ngôi kể nào chỉ được kể những gì mình biết?

HS đọc mục đ /sgk-t88

HS đọc mục e /sgk-t89

– Đọc phần ghi nhớ SGK

2. Vai trò của ngôi kể

a.Bài tập ( sgk- 88)

* Đoạn văn 1,2:

b. Nhận xét :

* Đoạn văn1:

– Kể theo ngôi thứ 3

– Người kể đó gọi tên các nhân vật trong tên bằng tên gọi ( vua ,thằng bé).

– Người kể giấu mình đi, gọi các nhân vật bằng chính tên gọi của chúng

* Đoạn văn 2:

– Đoạn văn kể theo ngôi thứ nhất ,xưng “tôi”.

– Người xưng “tôi” trong đoạn văn 2 là Dế Mèn .

-Cách kể theo ngôi thứ 3 mang tính khách quan có thể kể linh hoạt, tự do, mọi việc xảy ra.

– Kể theo ngôi thứ nhất người kể sẽ trực tiếp kể ra những điều mình nghe, mình thấy, mình trải qua, trực tiếp nói được ý nghĩ, tình cảm của mình.

– Nếu thay đổi thành ngôi thứ 3 , đoạn văn không thay đổi nhiều chỉ làm cho người kể giấu mình.

– Khó ,vì khó có thể tìm 1 người có thể có mặt ở mọi nơi như vậy.

3. Kết luận :

* Ghi nhớ: SGK – tr89

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *