Giáo án bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Giúp HS nhận biết được 2 đ/kiện sử dụng hàm ý: người nói- viết- có ý thức đưa hàm ý vào câu nói; người nghe- đọc- có năng lực giải mã hàm ý.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng sử dụng hàm ý hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp khi nói, viết.

3. Thái độ

– Giáo dục học sinh ý thức học tập, có ý thức đưa hàm ý vào câu nói trong những hoàn cảnh phù hợp, không tùy tiện sử dụng hàm ý khi không phù hợp .

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Em hiểu thế nào là nghĩa tường minh ? thế nào là hàm ý ?Cho ví dụ minh họa ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

Hàm ý là những điều người nói muốn người nghe suy ra từ câu nói của mình. Khi người nghe hiểu được hàm ý, nghĩa là hàm ý được sử dụng thành công. Vậy muốn sử dụng hàm ý trong lời nói cần có điều kiện gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Nghĩa tường minh, hàm ý là gì?

H: Nêu điều kiện để sử dụng hàm ý?

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Ôn tập lại toàn bộ những TP thơ hiện đại đã học.Xem lại và lập dàn bài trước cho bài viết số 6 ở nhà.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *