Giáo án bài Nghị luận trong văn bản tự sự – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Nghị luận trong văn bản tự sự

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– HS nắm đc y/t nghị luận trog vb tự sự. Mục đích của việc sử dụng y/t nghị luận trong vb tự sự . Thấy đc t/d của y/t nghị luận trong vb tự sự.

2. Kĩ năng

Biết đưa y/t nghị luận vào bài văn nghị luận trong khi làm bài. phân tích đc các y/t nghị luận y/t nghị luận trong một vb t/s cụ thể.

3. Thái độ

– Gd ý thức ham học , Có ý thức sử dụng y/t nghị luận sau khi học vào việc tạo lập một vb tự sự.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc các tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, bảng phụ.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi làm bài tập sách GK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

– Vai trò t/d của y/t m/t nội tâm trong vb ts ?

3. Bài mới

– Giờ TLV trước chúng ta đã tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự . Giờ học này cô cùng các em tìm hiểu thêm một yếu tố co vai trò quan trọng trong văn bản tự sự nữa đó là yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự .

4. Củng cố – luyện tập

Hệ thống bài:

– vai trò của yếu tố nghị luận trong tự sự

– Cách sử dụng

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài + hoàn thành các BT

– Soạn “Đoàn thuyền đánh cá

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *