Giáo án bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Những y/t m/t trong bài văn thuyếtt minh

– Vai trò của y/t m/t trong bài văn thuyết minh

2. Kĩ năng

– Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động, hấp dẫn.

– Sử dụng ng ngữ m/t phù hợp trong việc tạo lập vb thuyết minh.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức vận dụng, có ý thức đưa y/t mt vào vb thuyết minh.

1. Giáo viên: Soạn bài ,đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9B:

9C :

2. Kiểm tra

H: Nêu vai trò, t/d của yếu tố m/t trong vb TM ?

– Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới

– Giờ trước, chúng ta đã được tìm hiểu việc sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh về mặt lý thuyết. Giờ học này, chúng ta sẽ vậndụng kỹ năng sử dụng yếu tố miêu tả vào thuyết minh một đối tượng cụ thể trong đời sống.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống bài:

– Viết lại phần thân bài một cách hoàn chỉnh.

   + Vai trò, vị trí của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

   + Vai trò, vị trí của yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh về con trâu ở làng quê Việt Nam.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

   + Xem lại bài và hoàn chỉnh bài văn.

   + Chuẩn bị bài“Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *