Giáo án bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Giúp HS củng cố tri thức về yêu cầu, vè cách làm bài NL về t/phẩm truyện.

– Nắm vững yêu cầu đối với 1 bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích), rèn kĩ năng phân tích tác phẩm văn chương.

2. Kĩ năng

– Qua hoạt động l/tập cụ thể mà nắm vững thành thạo thêm kĩ năng thực hiện các bước khi làm bài văn NL về TP truyện (hoặc đ/trích) cách tổ chức, triển khai các luận điểm.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức học tập,có ý thức rèn kĩ năng làm bài.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra đầu giờ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.

H: Thế nào là nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích ?Yêu cầu việc thực hiện từng bước làm bài cụ thể ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

4. Củng cố, luyện tập:

– Xem lại lí thuyết về NL tác phẩm truyện.

– Làm bài tập ở nhà: cuối tuần nộp.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

– Đọc bài: Nghị luận về 1 TP thơ.

– Chuẩn bị: Sang thu (đọc, tìm hiểu hệ thống câu hỏi đọc hiểu)

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *