Giáo án bài Làng (trích) (Tiết 2) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Làng (trích) (Tiết 2)

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

Học sinh hiểu các đối thoại, độc thoại nội tâm; sự kết hợp các y/t m/t, b/c trong vb tự sự hiện đại.

– T/y làng, yêu nước, tinh thần k/c của ng nông dân VN trong thời kì k/c chống thực dân Pháp.

2. Kĩ năng

– Đọc – hiểu mọt tác phẩm truyện viết về người nông dân trong kháng chiến chống pháp.

3. Thái độ

– Bồi dưỡng t/yêu quê hương, đất nước, tự hào về quê hương, đất nước.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, nghiên cứu, soạn bài

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài (trả lời câu hỏi đọc hiểu SGK)

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh

Tóm tắt ngắn gọn truyện ngắn “ Làng” ?

3. Bài mới

– Để tiếp tục hoàn thiện cảm nhận của mình về tình yêu làng, yêu nước và tinh thần k/c của ông Hai chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiết 2 truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

4. Củng cố – luyện tập

– Tình huống truyện.

– Diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Làm bài tập 1,2 (SGK )

– Học bài.

Chuẩn bị:

   + Chương trình địa phương.

   + Đối thoại, độc thoại …

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *