Giáo án bài Kiểm tra tổng hợp học kì I – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Kiểm tra tổng hợp học kì I

1. Kiến thức

– Qua bài kiểm tra tổng hợp học sinh trình bày, giáo viên đánh giá được năng lực học tập của học sinh trong học kì I.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức và hiểu được mối quan hệ giữa TLV- TV văn bản.

3. Thái độ

– Có ý thức hệ thống tổng hợp kiến thức đã học, làm bài kiểm tra nghiêm túc

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, nghiên cứu bài, đọc chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài, chuẩn bị ôn các dạng bài tập.

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra.

3. Đề bài: Sở giáo dục ra đề

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *