Giáo án bài Hợp đồng – Giáo án Ngữ văn lớp 9

1. Kiến thức

– Hiểu đc mục đích, yêu cầu, t/d của hợp đồng.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng viết một hợp đồng đơn giản.

3. Thái độ

– Gd thái độ học tập nghiêm túc.

– Có ý thức đảm bảo tính chặt chẽ khoa học khi lập hợp đồng.

1. Giáo viên

SGK, Sgv đọc các tài liệu tham khảo liên quan,chuẩn kiến thức kĩ năng, soạn bài.

2. Học sinh

Chuẩn bị bài, đọc và trả lời các câu hỏi bài tập SGK.

1. Ổn định tổ chức

Sĩ số:

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra

H: Nêu đặc điểm của biên bản ? Cách viết biên bản ?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Trong cuộc sống, khi chúng ta giao kèo kí kết về một điều khoản về việc làm hay mua bán thì có một loại biên bản gọi là hợp đồng. Vậy hợp đồng là gì? Cách viết hợp đồng như thế nào ta cùng tìm hiểu bài học.

4. Củng cố, luyện tập:

H: Mục đích của việc viết hợp đồng? Bố cục của hợp đồng? Cách viết từng phần của hợp đồng?

Nội dung nào sau đây không phù hợp với bản hđ?

A. Có các bên tham gia kí kết

B. Có những điều khoản cụ thể thống nhất

C. Có những kiến nghị, đề nghị cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

5. Hướng dẫn HS về nhà:

Làm bài tập 2, chuẩn bị luyện tập viết hđ.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *