Giáo án bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

1. Kiến thức

HS nắm vững cấu tạo thể thơ năm chữ (tiếng).

2. Kĩ năng

Tập làm một bài thơ 5 chữ đơn giản.

3. Thái độ

Có ý thức học tập bộ môn.

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

GV nhắc lại đặc điểm của thể thơ năm chữ.

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Viết 1 bài thơ năm chữ có thể lựa chọn các đề tài sau:

+ Hoa mùa xuân     + Chiều trên sông quê

+ Quả mùa hè     + Người bạn mới quen

+ Lá mùa thu

– Soạn bài: Cây tre Việt Nam

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của thể thơ năm chữ

– Gọi HS đọc 3 đoạn thơ trong SGK

– Hãy rút ra đặc điểm của thể thơ năm chữ (Khổ, vần, cách ngắt nhịp..)

– HS đọc

– HS trả lời

– Hãy đọc một bài thơ hoặc đoạn thơ năm chữ và nhận xét về đặc điểm của chúng?

– GV bổ sung hoàn chỉnh

– HS đọc

– HS đọc ghi nhớ

I. Một vài đặc điểm cơ bản của thể thơ năm chữ:

– Mỗi câu thơ gồm 5 chữ (năm tiếng); số câu trong bài không hạn định. Cách chia khổ, đoạn tuỳ theo ý định của người viết.

– Nhịp: 3/2 hoặc 2/3

– Vần: kết hợp giữa các kiểu vần: chân, lưng, liền, cách, bằng, trắc.

– Thích hợp với lối thơ vừa kể chuyện vừa miêu tả.

* Đoạn thơ mẫu minh hoạ:

Mỗi năm/ hoa đào nở (V,C,T)

Lại thấy/ ông đồ già (V, C, B)

Bày mực Tàu, /giấy đỏ (V, C, T)

Bên phố/ đông người qua (V,C, B)

    (Trích Ông Đồ- Vũ Đình Liên)

Hoạt động 2: Đọc bài thơ đã chuẩn bị

– GV nêu một số điểm cần lưu ý khi làm thơ

– HS lắng nghe

– HS tự tập làm một đoạn thơ năm chữ ngắn với nội dung vần nhịp tự chọn dể chuẩn bị dư thi (10 phút)

II. Tập làm thơ:

* Lưu ý:

Khi mô phỏng hoặc bắt chước cần chú ý:

– Nhịp: 2/3 hoặc 3/2

– Vần:

+ Cách, trắc: tỏ – cỏ

+ Cách , bằng, lưng: vàng – càng

+ Liền bằng, chân: Xanh – lanh

Hoạt động 3: Thi tập làm thơ năm chữ tại lớp

– Các nhóm lựa chon đề tài

– Tập viết bài thơ trong 20 phút

– Cử đại diện đọc một bài thơ hay nhất trong nhóm

– Cử một bạn bình bài thơ đã được đọc

– Các nhóm, tổ khác nhận xét, đánh giá

III. Thi tập làm thơ năm chữ tại lớp:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *