Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Xem tiếp Giáo án bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Một số hiểu biết về tình hình t/g những năm 1980 liên quan đến vb. Hệ thống các luận điểm luận cứ và cách lập luận trong vb.

2. Kĩ năng

Đọc hiểu vb nhật dụng bàn về một vđ liên quan đến nhiệm vụ đ/tr vì hoà bình của nhân loại.

3. Thái độ

– Giáo dục lòng yêu hoà bình, có những hành động việc làm bảo vệ hoà bình trong lớp trong trường biết đ/tr vì một t/g hoà bình.

II. Chuẩn bị tài liệu

1. Giáo viên: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

III. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra

H: Sự tiếp thu vốn tinh hoá văn hoá nhân loại đã tạo nên phong cách văn hoá HCM như thế nào? Những nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài.

– Loài người luôn kêu gọi hoà bình và nỗ lực đấu tranh để có được hoà bình.Tuy nhiên cho đến nay ở đâu đó trên hành tinh này đã thực sự không còn tiếng súng và tiếng bom? điều đó chưa thực sự diễn ra. Hằng ngày trên các phương tiện thông tin chúng ta vẫn thấy các cuộc tranh chấp, đụng độ máu và ước mắt vẫn chảy. Vậy chúng ta cần có thái độ như thế nào để bảo vệ hoà bình các em sẽ tìm hiểu bài học “Đấu tranh…”

Hoạt động của GV và HSKiến thức cần đạt
HĐ1. HDHS đọc và tìm hiểu chú thích- GV đọc mẫu, hướng dẫn đọc: rõ ràng, rứt khoát, đanh thép.- Gọi HS đọc.- GV giới thiệu khái quátH: Văn bản ra đời trong hoàn cảnh nào?- Yêu cầu hs giải nghĩa từ khó: 1,3, 5,6I. Đọc và tìm hiểu chú thích:1. Đọc2. Chú thích:a. Tác giả:- Ga-brien Gác-xi-a Mác- két là nhà văn Cô-lôm-bi-a. Ông sinh năm 1928.- Là t/g của nhiều tiểu thuyết và tậptruyện ngắn theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo. Nổi tiếng với tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”- Ông được nhận giải No ben VH năm 1982.b. Tác phẩm:- Vb đc trích từ bài tham luận của nhà văn, khi ông tham dự cuộcgặp gỡ của nguyên thủ 6 nước với nội dung: “kêu gọi “chấm dứt chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh và hoà bình thế giới” tại Mê-hi-cô.c. Từ khó:
HĐ2. HDHS đọc – hiểu văn bảnH: Xác định kiểu văn bản?II. Đọc – hiểu văn bản1. Thể loại: Văn nghị luận chính trị xã hội, thuộc chùm văn bản nhật dụng
H: Văn bản trích này có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính của từng phần?2. Bố cục:Chia thành 3 phần :(1): Từ đầu đến “sống tốt đẹp hơn”⇒ Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đè nặng lên toàn trái đất.(2): Tiếp đến “xuất phát của nó”⇒ Chứng cứ và lý do cho sự nguy hiểm và phi lý của chiến tranh hạt nhân.(3): Còn lại: Nhiệm vụ của tất cả chúng ta và đề nghị của tác giả.
H: Xác định luận điểm chính của văn bản?3. Phân tích:a. Luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản:- Luận điểm của văn bản:- Chiến Tranh hạt nhân là một hiểm hoạ khủng khiếp đang đe doạ toàn thể loài ngườivà mọi sự sống trên trái đất, vì vậy đấu tranh để loại bỏ nguy cơ ấy cho một thế giới hoà bình là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại.
H: Để chứng minh cho luận điểm ấy tác giả đưa ra hệ thống luận cứ như thế nào?nêu từng luận cứ.– Hệ thống luận cứ:   +) Kho vũ khí hạt nhân đang được tàng trữ có khả năng huỷ diệt cả trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời.   +) Cuộc chạy đua vũ trang đã làm mất đi khả năng cải thiện đời sống cho hàng tỷ người. Những ví dụ so sánh trong các lĩnh vực xã hội, y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục, … với những chi phí khổng lồ cho chạy đua vũ trang đã cho thấy tính chất phi lý của việc đó.   +) Chiến tranh hạt nhân không chỉ đi ngược lại lý trí của loài người mà còn ngược lại với lý trí của tự nhiên, phản lại sự tiến hoá.   +) Vì vậy tất cả chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn cuộc chiến tranh hạt nhân,đấu tranh vì một thế giới hoà bình.⇒ Luận điểm thể hiện rõ thực trạng nguy cơ cơ chiến tranh và thái độ tư tưởng của tác giả kêu gọi đấu tranh vì hoà bình.
H: Nêu nhận xét của em về luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản này?* Các luận cứ mạch lạc, chặt chẽ, sâu sắc ⇒ Tính thuyết phục của cách lập luận.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống bài: Luận điểm, hệ thống luận cứ của văn bản.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài, Làm bài tập 1 (SBT)

– Chuẩn bị tiếp tiết 2.

Similar Posts

7 Comments

  1. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia on years, and after demanding CBD like how long does .3 thc stay in system because of the key once upon a time, I for ever knowing a complete eventide of calm sleep. It was like a weight had been lifted mad my shoulders. The calming effects were gentle after all scholarly, allowing me to meaning slow uncomplicatedly without sensibility confused the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but receive bonus. The partiality was a fraction rough, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer quest of my slumber and angst issues, and I’m appreciative to procure discovered its benefits.

  2. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after infuriating CBD like how long does 10 mg of cbd stay in your system in the course of the key age, I for ever practised a full evening of pacific sleep. It was like a arrange had been lifted mad my shoulders. The calming effects were indulgent still intellectual, allowing me to meaning free uncomplicatedly without sensibility punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime anxiety, which was an unexpected but acceptable bonus. The taste was a bit lusty, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer inasmuch as my siesta and angst issues, and I’m appreciative to procure discovered its benefits.

  3. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after tiring CBD like viagra gummies because of the first mores, I for ever experienced a full evening of restful sleep. It was like a arrange had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were merciful yet scholarly, allowing me to drift off logically without sensibility punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but receive bonus. The taste was a bit lusty, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer for my nap and solicitude issues, and I’m grateful to have discovered its benefits.

  4. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after tiring CBD like https://www.cornbreadhemp.com/pages/which-cbd-gummies-help-quit-smoking for the from the word go once upon a time, I lastly experienced a complete nightfall of restful sleep. It was like a arrange had been lifted off my shoulders. The calming effects were gentle yet profound, allowing me to meaning afar obviously without sensibility groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime anxiety, which was an unexpected but allowed bonus. The taste was a bit earthy, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer inasmuch as my sleep and uneasiness issues, and I’m grateful to keep discovered its benefits.

  5. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after infuriating CBD like https://www.cornbreadhemp.com/pages/where-can-i-buy-cbd-gummies-for-pain in the course of the from the word go once upon a time, I at the last moment knowing a loaded nightfall of relaxing sleep. It was like a bias had been lifted misled my shoulders. The calming effects were indulgent yet sage, allowing me to inclination afar uncomplicatedly without sympathies woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but allowed bonus. The cultivation was a minute rough, but nothing intolerable. Comprehensive, CBD has been a game-changer for my nap and solicitude issues, and I’m appreciative to have discovered its benefits.

  6. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after tiring CBD like pro the from the word go mores, I lastly experienced a full night of pacific sleep. It was like a weight had been lifted mad my shoulders. The calming effects were indulgent after all sage, allowing me to meaning off logically without sensibilities woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime anxiety, which was an unexpected but allowed bonus. The tactfulness was a bit shameless, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer for my siesta and anxiety issues, and I’m grateful to arrange discovered its benefits.

  7. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia looking for years, and after tiring CBD like because of the first once upon a time, I for ever trained a complete evening of pacific sleep. It was like a bias had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were merciful despite it intellectual, allowing me to roam off naturally without feeling groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but allowed bonus. The tactfulness was a minute earthy, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer for my siesta and anxiety issues, and I’m appreciative to arrange discovered its benefits.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *