Giáo án bài Chương trình địa phương phần Tiếng Việt – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

1. Kiến thức

– Hiểu được sự phong phú của các phương ngữ trên các vùng miền, đất nước.

– Có ý thức sử dụng từ ngữ địa phương trong những văn cảnh cho phù hợp.

2. Kĩ năng

– Rèn kỹ năng giải thích ý nghĩa của từ ngữ địa phương và phân tích giá trị của nó trong văn

3. Thái độ

– Sử dụng từ ngữ địa phương thích hợp trong giao tiếp.

1. Giáo viên

   + Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, nghiên cứu bài , đọc chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh

   + Đọc trước bài, chuẩn bị bài: đọc, tóm tắt, trả lời các câu hỏi đọc hiểu.

1. Ổn định tổ chức

* Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9C:

2. Kiểm tra

– GV kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới

– Ở lớp 8 các em đã biết thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội. hôm nay các em tiếp tục tìm hiểu từ ngữ địa phương chỉ sự vật, hiện tượng, hoạt động, trạng thái, tâm lí…

4. Củng cố – luyện tập

– GV hệ thống bài:

   + Vai trò của từ ngữ địa phương.

   + Cách sử dụng từ ngữ địa phương.

– HS hỏi thêm kiến thức bài học( nếu có)

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

   + Tiếp tục hoàn thiện bài tập

   + Soạn: Ôn tập Tập làm văn.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *