Giáo án bài Câu trần thuật đơn – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Câu trần thuật đơn

1. Kiến thức

HS cần nắm vững khái niệm câu trần thuật đơn, các kiểu câu trần thuật đơn.

2. Kĩ năng

Nhận diện và phân tích câu trần thuật đơn, sử dung câu trần thuật đơn trong nói, viết.

3. Thái độ

Có ý thức học tập bộ môn.

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Thành phần chính của câu là gì? Thế nào là chủ ngữ, vị ngữ?

– Xác định thành phần chính của câu sau và nêu cấu tạo của từng thành phần chính đó?

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

Thế nào là câu trần thuật đơn? Viết một câu trần thuật đơn?

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học thuộc ghi nhớ.

– Làm bài tập trong sách bài tập.

– Soạn bài: Lòng yêu nước.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: hình thành khái niệm mới

– GV treo bảng phụ đã viết VD:

– Gọi HS đọc VD

– Đọan văn gồm mấy câu?

– Mục đích của các câu?

– Dựa vào kiến thức đã học, hãy phân loại câu theo mục đích nói?

– Hãy sắp xếp 4 câu trần thuật trên thành 2 loại: Câu có 1 cụm C-V và câu có 2 cụm C-V sóng đôi

* GV kết luận: Câu có một cụm C-V dùng để giới thiệu, tả, hoặc kể người ta gọi là câu trần thuật đơn.

– Nhắc lại câu trần thuật đơn dùng để làm gì?

I.Câu trần thuật đơn là gì?

1. Bài tập: SGK – Tr 101.

2. Kết luận:

– Đoạn văn gồm 9 câu.

– Câu 1,2,6,9: Dùng để kể. tả, nêu ý kiến => Câu trần thuật (Câu kể).

– Câu 4: Dùng để hỏi => Câu nghi vấn (Câu hỏi).

– Câu 3,5,8: Bộc lộ cảm xúc => Câu cảm (Cảm thán).

– Câu 7: Cầu khiến => câu cầu khiến (Mệnh lệnh).

– Câu có một cặp C-V: câu 1, 2, 9=>Câu trần thuật đơn.

– Câu có hai cặp C-V: câu 6

* Ghi nhớ: SGK tr- 101

Hoạt động 2: Luyện tập

– GV yêu cầu HS đọc bài tập

– Gọi HS xác định

Xác định câu trần thuật đơn và cho biết tác dụng của chúng:

Xác định kiểu câu và nêu tác dụng của chúng

– Gọi HS đọc

– Gọi HS trả lời

– Gọi HS đọc

Nhận xét về cách giới thiệu nhân vật:

– Yêu cầu HS trả lời cá nhân

Nhận xét tác dụng của câu mở đầu

II. Luyện tập:

Bài 1:

– Câu 1: Ngày thứ năm… sáng sủa => Dùng để tả cảnh

– Câu 2: Từ khi… trong sáng như vậy => dùng để nêu ý kiến nhận xét.

Bài 2:

– Câu a, b, c là câu trần thuật đơn dùng để giới thiệu nhân vật.

Bài 3:

Cả 3 đoạn văn đều:

– Giới thiệu nhân vật phụ trước

– Miêu tả việc làm, quan hệ của các nhân vật phụ

– Thông qua việc làm, quan hệ của các nhân vật phụ rồi mới giới thiệu nhân vật chính.

Bài 4:

– Giới thiệu nhân vật

– Miêu tả hoạt động của các nhân vật

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *