Giáo án bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ – Giáo án Ngữ văn lớp 6

Tải word giáo án: Câu trần thuật đơn có từ LÀ

1. Kiến thức

+ Nắm được các đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là.

+ Cách phân loại câu.

2. Kĩ năng

+ Nắm được các đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là.

+ Cách phân loại câu.

3. Thái độ

Có ý thức học tập bộ môn, Phân loại và biết cách sử dụng kiểu câu trần thuật đơn có từ là trong nói và viết.

1. Giáo viên Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra sĩ số :

2. Kiểm tra

– Thế nào là câu trần thuật đơn? Đặt câu trần thuật đơn và cho biết câu đó dùng để làm gì?

3. Bài mới

4. Củng cố, luyện tập

Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là? Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là?

5. Hướng dẫn học ở nhà

– Học thuộc ghi nhớ. Làm bài tập 3

– Soạn bài: Lao xao

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 6 chuẩn khác:

Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: hình thành khái niệm mới:

– GV treo bảng phụ đã viết VD

– Đọc và xác định C-V trong 4 câu trên?

– VN của câu trên do những từ hoặc cụm từ nào tạo thành?

– Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau dây điền vào trước VN của các câu trên: không, không phải, chưa, chưa phải?

– Nhận xét về cấu trúc phủ định?

– GV nhận xét lại:

+ Không phải (chưa phải) + là + danh từ (cụm danh từ)

+ Thực chất của cấu trúc trên là: (Từ phủ định + động từ tình thái) + là + (danh từ hoặc cụm danh từ) hoặc tính từ (cụm tính từ)

– Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ

I.Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là:

1. Bài tập: (SGK – Tr114)

a. Bà đỡ Trần// là người huyện Đông Triều.

b. Truyền thuyết// là loại truyện dân gian….

c. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô //là một ngày trong trẻo và sáng sủa.

d. Dế Mèn trêu chị Cốc// là dại.

2. Kết luận:

– VN trong câu a,b,c: Từ “là” + cụm DT

– VN trong câu d: Từ “là” + tính từ

– Chọn từ ngữ phủ định

a. Bà đỡ Trần không phải là người huyện Đông Triều

b. …không phải là loại truyện dân gian kể về…

c. …chưa phải là một ngày trong trẻo sáng sủa.

d. …không phải là dại.

– Nhận xét về cấu trúc phủ định: : Không phải (chưa phải) + là + danh từ (cụm danh từ) hoặc tính từ

* Ghi nhớ: SGK – Tr 114

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các kiểu câu trần thuật đơn có từ là.

– Em hãy đặt câu hỏi để tìm VN cho các VD trên?

– Có mấy kiểu câu trần thuật đơn có từ là?

– Cho HS nhắc lại ghi nhớ SGK

II.Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là

1. Bài tập: Các VD ở mục I

a. Là người ở đâu? – với ý nghĩa giới thiệu quê quán.

b. Là loại truyện gì? – Với ý nghĩa trình bày cách hiểu biết.

c. Là một ngày như thế nào? – Với ý nghĩa miêu tả đặc điểm.

d. Là làm sao? – Với ý nghĩa đánh giá.

– Bốn kiểu câu trần thuật đơn có từ là:

+ Câu giới thiệu: câu a

+ Câu miêu tả: câu c

+ Câu đánh giá: câu d

+ Câu định nghĩa: câu b

2. Ghi nhớ: SGK – Tr115

Hoạt động 3: luyện tập

– Gọi HS đọc bài tập

– Gọi HS xác định CN- VN

– Yêu cầu HS xác định câu trần thuật đơn có từ là

– Yêu cầu HS làm bài tập

– Cho HS nhắc lại yêu cầu của bài tập

III. Luyện tập:

Bài 1:

a. Hoán dụ// là gọi tên sự vật hiện tượng…

    C     V

b. Người ta// gọi chàng là Sơn Tinh.

    C     V→Đây không phải là câu trần thuật đơn có từ là

c. Tre// là cánh tay của người nông dân.

    C     V→Đây là câu trần thuật đơn có từ là.

– Tre// còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.

    C     V→Đây là câu trần thuật đơn có từ là.

– Nhạc của trúc, nhạc của tre //là khúc nhạc của đồng quê.

       C     V

→Đây là câu trần thuật đơn có từ là.

d. Bồ các// là bác chim ri

Chim ri// là dì sáo sậu

Sáo sậu// là cậu sáo đen

Sáo đen// là em tu hú

Tu hú là// chú bồ các

→4 câu trên là câu trần thuật đơn có từ là.

đ. Vua nhớ công ơn// phong là…

Đây không phải là câu trần thuật đơn có từ là.

e. Khóc //là nhục

Và dại khờ// là những lũ người câm

Đây là câu trần thuật đơn có từ là.

Bài 2: Gọi tên các kiểu câu trần thuật đơn có từ là

a. Câu định nghĩa

b. Câu 1,2,3 câu miêu tả

d. Câu giới thiệu

e . Câu đánh giá

Bài 3: Viết đoạn về người bạn của em có sử dụng câu trần thuật đơn có từ là

– Độ dài: 5-7 câu

– Nội dung: tả một người bạn của em

– Kĩ năng: Sử dụng câu trần thuật đơn có từ là để giới thiệu, miêu tả, đánh giá

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *