Giáo án bài Các phương châm hội thoại – Giáo án Ngữ văn lớp 9

Tải word giáo án: Các phương châm hội thoại

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được:

1. Kiến thức

– Nội dung phương châm về chất và về lượng.

– Vai trò ý nghĩa của hai phương châm này.

– Biết vận dụng 2 phương châm này vào thực tế giao tiếp.

2. Kĩ năng

Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm về lượng và về chất trong 1 tình huống g/t cụ thể, vận dụng 2 phương châm này trong hoạt động g/t.

3. Thái độ

– Có ý thức sử dụng tuân thủ phương châm hội thoại khi giao tiếp.

1. Giáo viên: Soạn bài đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện:

Sĩ số 9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra: GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs.

3. Bài mới: GV giới thiệu bài

Trong chương trình ngữ văn lớp 8, các em đó được tìm hiểu về vai XH trong hội thoại, lượt lời trong hội thoại. Để hoạt động giao tiếp có hiệu quả, chúng ta cần tuân thủ các phương châm hội thoại. Vậy phương châm hội thoại là gì, gồm những phương châm nào chùng ta cùng tìm hiểu.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống lại hai nội dung:

   +) Phương châm về lượng.

   +) Phương châm về chất.

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

– Học bài:

   +) Xem lại các bài tập.

   +) Làm bài tập 5 (SGK11).

– Chuẩn bị: “Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh”.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *