Giải VBT Ngữ Văn 9 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Văn bản này được bô cục thành mấy phần? Nội dung chính của từng phần là gì? Phân tích tính hợp lí chặt chẽ của bố cục văn bản.

Trả lời:

– Văn bản được bố cục thành 4 phần:

   + phần mở đầu gồm mục 1 và mục 2: khẳng định quyền được sống được bảo vệ và được phát triển của trẻ em

   + phần “Sự thách thức”: nêu lên những thực tế những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay

   + phần “Cơ hội”: khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc bảo vệ trẻ em

   + phần “ Nhiệm vụ”: xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn quyền được phát triển của trẻ em. Những nhiệm vụ này được nêu lên một cách hợp lí và có tính cấp bách bởi trên cơ sở tình trạng, điều kiện thực tế

– Tính chặt chẽ và hợp lí của bố cục văn bản: các phần trước làm cơ sở để phần cuối là kết luận rút ra, các đề mục rõ ràng, có tên gọi cụ thể.

2. Câu 2 (tr. 35, SGK)

Trả lời:

– Bản tuyên bố đã nêu lên những hiểm họa và tình trạng của nhiều trẻ em trên thế giới như:

   + bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược chiêm đóng và thôn tính của nước ngoài

   + chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, và tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp

   + nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật

– Trước tình trạng ấy em cảm thấy: vô cùng thương xót số phận của những trẻ em đó, đó quả thực là một thực trạng tồi tàn đang từng ngày giết chết những mầm non tương lai của nhân loại

3. Qua phần Cơ hội em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiến thuận lợi gì? ở nước ta việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em có những điều kiện thuận lợi cơ bản gì?

Trả lời:

– Những điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ chăm sóc trẻ em tren thế giới hiện nay:

   + sự liên két lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này

   + đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở tạo ra cơ hội mới

   + sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị đẩy mạnh, tạo điều kiện cho một số tài nguyên to lớn có thể được chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi xã hội.

– Những điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam:

   + có luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, Đảng, Nhà nước và các đoàn thể luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em

   + sự tăng trưởng kinh tế khá, tỉ lẹ hộ nghèo giảm, trẻ em có điều kiện sống tốt hơn

   + sự trợ giúp của nhiều tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em như: Quỹ nhi đồng liên hợp quốc, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam,….

4. Câu 4 (tr. 35, SGK)

Trả lời:

– Tính chất toàn diện của các nhiệm vụ mà bản tuyên bố đã nêu được thể hiện ở: việc xác định nhiều nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia từ tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đến phát triển giáo dục cho trẻ em, từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ em bị tàn tật, có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn,…) đến củng cố gia đình xây dựng môi trường xã hội từ đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt văn hóa xã hội

5. Câu 5 (tr. 35, SGK)

Trả lời:

– Vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em có tầm quan trọng to lớn, vì: đây là vấn đề liên quan trực tiếp tiếp đến tương lai cuatrr mỗi đất nước của toàn nhân loại

– Sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em được thể hiện ở:

   + những những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở từng quốc gia , từng xã hội.

   + vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.

6. Bài luyện tập (tr. 36, SGK)

Trả lời:

Gợi ý trả lời:

– Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việt Nam lả nước thứ hai trên thế giới kí và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em. Sau Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em năm 1990, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyêt định Chương trình hành động vì sự sổng còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Việt Nam từ năm 1991 đến 2000, đặt thành một bộ phận của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

– Trên cơ sở đường lối, chiến lược phát triển đó, chính quyền địa phương các cấp đã vạch kế hoạch, hành động cụ thể nhằm đảm bảo các quyền lợi của trẻ em như:

   + các chính sách hỗ trợ kinh tế đối với trẻ em nghèo để các em có thể đến trường, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trường học, thiết bị dạy học… để nâng cao chất lượng giáo dục, kêu gọi các tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp xây đựng trường lớp, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, đóng góp quỹ vì người nghèo, vì trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam, khuyến khích mở các lớp học tình thương, các trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật, lang thang không nơi nương tựa..

   + những hoạt động vì trẻ em: tiêm chủng miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, mọi trẻ em đều được đi học,

– Suy nghĩ của em về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, các chính quyền địa phương đối với vấn đề quyền lợi của trẻ em:

(Gợi ý: Em có vui và hoan nghênh những cố gắng của cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam… về vấn đề này hay không? Vì sao? ý kiến đề xuất của em, nếu có, để Chính phủ, chính quyền địa phương nơi em sinh sống thực thi tốt hơn việc bảo đảm quyền lợi cho trẻ em?)

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *