Giải VBT Ngữ Văn 9 Trả bài tập làm văn số 5

Câu 1: Cách làm một bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí có điểm giống và khác cách làm, một bài nghị luận về hiện tượng đời sống như thế nào?

Trả lời:

– Điểm giống nhau:

+ Đều là dạng bài nghị luận xã hội.

+ Đều rút ra những tư tưởng, đạo lí, lối sống cho con người.

+ Mang đặc điểm chung của văn nghị luận.

– Điểm khác nhau:

+ Nghị luận về một sự vật hiện tượng thì xuất phát từ thực tế, đời sống để khái quát thành một vấn đề tư tưởng, đạo đức, thường lấy chứng cứ thực tế để lập luận

+ Còn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thì bắt đầu từ một tư tưởng, đạo đức sau đó dùng phép lập luận giải thích, chứng minh… để thuyết phục người đọc nhận thức đúng tư tưởng, đạo đức đó, sử dụng nhiều lí lẽ hơn với các phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích…

Câu 2: Bài luyện tập, tr. 55, SGK

Trả lời:

Dàn ý tham khảo

A, Mở bài: giới thiệu vấn đề: Tinh thần tự học

B, Thân bài:

– Giải thích khái niệm tự học

+ Tự học là chúng ta tự mình học tập sau khi học ở trường, về nhà chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch, một chương trình học cho bản thân mình

+ Tự học không hẳn là học sau khi lên lớp mà còn trước khi đến lớp

– Chứng minh vai trò của tự học qua các tấm gương như: Mạc Đĩnh Chi, Bác Hồ,…

– Phê phán những người không có tinh thần tự học

+ Phê phán những người có thói ghét học và xem đó là một cực hình

+ Phê phán những con người lười học

+ Phê phán những người học tủ, học vẹt

– Đánh giá việc tự học

+ Tự học ở nhà là chúng ta tự học, tự soạn bài và học bài không cần ai nhắc nhở

+ Lên kế hoạch và thời khóa biểu mỗi môn học cho bản thân

+ Khi chúng ta tự học ở nhà thì những bài trên trường ta sẽ hiểu nhanh hơn và không mất thời gian học lại

+ Tự học là một công việc giúp chúng ta chủ động hơn trong học tập và các công việc khác

C, Kết bài: khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học cho bản thân

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *