Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Câu 1: Khái niệm văn bản nhật dụng cho ta biết điều gì? Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu phương án đúng.

Trả lời:

A, Một thể loại văn học

B, Một kiểu văn bản

C, Tính chất cập nhập về đề tài và chức năng của văn bản

Câu 2: Kể tên những văn bản nhật dụng mà em đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở, nêu nội dung chính của mỗi văn bản

Trả lời:

Câu 3: Trong các văn bản nhật dụng đã học, những văn bản nào sử dụng kết hợp các phương thức dưới đây?

a. Tự sự và miêu tả

b. Thuyết minh và miêu tả

c. Nghị luận và biểu cảm

d. Thuyết minh, nghị luận và biểu cảm

Trả lời:

a. Những văn bản sử dụng kết hợp các phương thức tự sự và miêu tả: Cuộc chia tay của những con búp bê

b. Những văn bản sử dụng kết hợp các phương thức thuyết minh và miêu tả: Động Phong Nha, Ca Huế trên sông Hương

c. Những văn bản sử dụng kết hợp các phương thức nghị luận và biểu cảm: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

d. Những văn bản sử dụng kết hợp các phương thức thuyết minh, nghị luận và biểu cảm: Ôn dịch thuốc lá

Câu 4: Trong các văn bản nhật dụng đã học em thích nhất văn bản nào? Vì sao?

Trả lời:

– Trong các văn bản nhật dụng đã học em thích nhất văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

– Bởi vì nội dung vấn đề đặt ra có tính thiết thực, cập nhập cao và được luận giải rất thuyết phục, nghệ thuật trình bày lại hấp dẫn

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *