Giải VBT Ngữ Văn 9 Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài tập 1, tr. 204, SGK

Trả lời:

Bài tập 2, tr. 204,SGK

Trả lời:

– Các tình huống cần viết thư, điện chúc mừng: a, b, d, e

– Các tình huống cần viết thư, điện thăm hỏi: c

Bài tập 3, tr. 204, SGK

Trả lời:

Điện chúc mừng: chúc mừng bạn hoàn thành tốt kì thi học sing giỏi môn văn cấp thành phố

Mẫu:

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *