Giải VBT Ngữ Văn 9 Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

1. Bài tập 1, tr. 74, SGK

Trả lời:

– Hai mô hình tạo nhiều từ mới trong tiếng Việt như sau:

a. Mô hình 1: x+ trường tạo ra các từ như: chiến trường, thương trường, thị trường, công trường,…

b. Mô hình 2: x+ hóa tạo ra các từ như: văn hóa, oxi hóa, lão hóa, công nghiệp hóa,….

2. Bài tập 3, tr. 74, SGK

Trả lời:

– Những từ mượn của tiếng Hán là: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán,ca sĩ, nô lệ

– Những từ mượn của các ngôn ngữ châu Âu là: xà- phòng, ô-tô, ra-đi-ô, ô-xi, cà- phê, ca-nô

3. Từ đầu đã được sử dụng từ lâu trong tiếng Việt, nhưng trong thời gian gần đây người ta tạo ra hai từ ghép là đầu ra và đầu vào để dùng trong lĩnh vực kinh tế. Hãy đặt câu với mỗi từ đó.

Trả lời:

– Câu với từ đầu ra: Trên thị trường, đầu ra của sản phẩm này tương đối tốt

– Câu với từ đầu vào: Chi phí đầu vào của công ti khá ổn định

4. Mượn tù thích hợp là một cách phát triển từ vựng. Hãy kể ra các từ có chứa tiếng nhân (người, lòng thương người) mượn từ tiếng Hán.

Trả lời:

a. Những từ có tiếng nhân đứng trước: nhân đạo, nhân ái, nhân văn, nhân bản, nhân tính,…

b. Những từ có tiếng nhân đứng sau: thương nhân, công nhân, danh nhân, vĩ nhân, tiểu nhân,….

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *