Giải VBT Ngữ Văn 9 Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

1. Đọc đoạn trích sau đây miêu tả các bộ phận của cây chuối nhưng bị xáo trộn thứ tự. Hãy đọc và lựa chọn các chi tiết để bổ sung yếu tố miêu tả vào việc thuyết minh cho cây chuối.

Trả lời:

2. Chỉ ra tác dụng của yếu tố miêu tả trong đoạn trích thuyết minh sau.

Trả lời:

– Tác dụng của các yếu tố miêu tả: giúp cho đoạn văn thuyết minh về loài dê được cụ thể, chi tiết đồng thời sinh động và hấp dẫn người đọc hơn

3. Bài tập 3 (tr. 26, SGK)

Trả lời:

– Các câu văn miêu tả trong văn bản là

   + Tách là loại chén uống nước của Tây, nó có tai.

   + Chén của ta không có tai.

   + Khi mời ai uống trà thì bưng hai tay mà mời.

   + Có uống cũng nâng hai tay xoa xoa rồi mới uống.

4. Trong các câu đã cho câu văn miêu tả là?

Trả lời:

Câu C: Một lối đi khá dài, hai bên trồng mai trắng, lá đan vòm che trên đầu người như nối dài thêm cái vòm cổng vào đến sân

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *