Giải VBT Ngữ Văn 9 Ôn tập phần tiếng việt

1. Bài tập 1, mục II, tr. 190, SGK

Trả lời:

Từ xưng hô thông dụng trong tiếng Việt

– Đại từ xưng hô: tôi, tao, ta, mình,….

– Danh xưng thân tộc: em, chú , bác, cháu, chị, anh,….

– Khi dùng từ xưng hô cần căn cứ vào: tính chất của tính huống giao tiếp và mối quan hệ với người nghe mà lựa chọn từ ngữ xưng hô cho thích hợp.

2. Bài tập 1, mục III, tr. 190, SGK

Trả lời:

Sự khác biệt giữa hai cách dẫn:

3. Bài tập 2, mục III, tr. 190- 191, SGK

Trả lời:

– Chuyển lời của vua Quang Trung thành lời dẫn gián tiếp: Quân Thanh sang đánh, Vua Quang Trung hỏi Nguyễn Thiếp rằng mưu đánh và giữ, cơ được hay thua, Nguyễn Thiếp nghĩ như thế nào?

– Chuyển lời của Nguyễn Thiếp thành lời dẫn gián tiếp: Nguyễn Thiếp trả lời rằng trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới, không biết tình hình quân vua Quang Trung yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao. Nhà vua đi ra chuyến này, không quá mười ngày, quân Thanh sẽ bị đập tan.

4. Trong đoạn hội thoại sau: phương châm hội thoại nào không được tuân thủ và sự không tuân thủ đó có hàm ý gì?

A- B ơi! Tớ có hai vé xem phim ở rạp tối nay đây

B- Tớ còn nhiều bài tập chưa làm lắm, mà ngày mai lại phải thi tiếng anh nữa

Trả lời:

– Lời của B không tuân thủ phương châm hội thoại về chất

– Sự không tuân thủ đó nhằm mục đích từ chối việc đi xem phim tối nay cùng A

5. Tìm các từ xưng hô trong đoạn thơ sau và xác định xem chúng thuộc đại từ xưng hô hay danh từ thân tộc

    Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi

    Tình em đang mong tình mẹ đang chờ

    Tàu hãy vỗ giùm ta đôi cánh

    Mắt ta thèm mái ngói đỏ trăm ga

                (Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu)

Trả lời:

– Đại từ xưng hô có trrong đoạn thơ: ta

– Danh từ thân tộc dùng xưng hô trong đoạn: em, mẹ

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *