Giải VBT Ngữ Văn 9 Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Câu 1: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Đọc-hiểu văn bản trong Ngữ văn 9 tập hai là gì?

Trả lời:

– Văn nghị luận: học một số tác phẩm nghị luận chính trị và nghị luận xã hội và nghị luận văn học

– Thơ hiện đại: chú ý cả thơ trong nước và ngoài nước

– Truyện hiện đại: truyện trong nước và ngoài nước

– Kịch hiện đại

Câu 2: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Tiếng Việt trong Ngữ văn 9 tập hai là gì?

Trả lời:

– Các kiến thức về khởi ngữ, thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và hàm ý

– Chú ý thực hành nhận diện các thành phần câu, các phép liên kết,….

– Vận dụng nội dung đã học khi viết tập làm văn

Câu 3: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Tập làm văn trong Ngữ văn 9 tập hai là gì?

Trả lời:

– Kĩ năng làm văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học

– Rèn luyện khả năng viết

Câu 4: Cần lưu ý những gì khi ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm?

Trả lời:

a. Với phần Đọc –hiểu văn bản: chú ý nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm

b. Với phần Tiếng Việt: chú ý ôn tập các kiến thức về câu, nghĩa của câu,….

c. Với phần Tập làm văn: chú ý ôn tập cách làm các kiểu bài nghị luận, thu thập các kiến thức đời sống phục vụ bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *