Giải VBT Ngữ Văn 9 Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Câu 1: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Đọc-hiểu văn bản trong Ngữ văn 9 tập hai là gì?

Trả lời:

– Văn nghị luận: học một số tác phẩm nghị luận chính trị và nghị luận xã hội và nghị luận văn học

– Thơ hiện đại: chú ý cả thơ trong nước và ngoài nước

– Truyện hiện đại: truyện trong nước và ngoài nước

– Kịch hiện đại

Câu 2: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Tiếng Việt trong Ngữ văn 9 tập hai là gì?

Trả lời:

– Các kiến thức về khởi ngữ, thành phần biệt lập, nghĩa tường minh và hàm ý

– Chú ý thực hành nhận diện các thành phần câu, các phép liên kết,….

– Vận dụng nội dung đã học khi viết tập làm văn

Câu 3: Những nội dung cơ bản cần chú ý về phần Tập làm văn trong Ngữ văn 9 tập hai là gì?

Trả lời:

– Kĩ năng làm văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học

– Rèn luyện khả năng viết

Câu 4: Cần lưu ý những gì khi ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm?

Trả lời:

a. Với phần Đọc –hiểu văn bản: chú ý nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm

b. Với phần Tiếng Việt: chú ý ôn tập các kiến thức về câu, nghĩa của câu,….

c. Với phần Tập làm văn: chú ý ôn tập cách làm các kiểu bài nghị luận, thu thập các kiến thức đời sống phục vụ bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

Xem thêm:   Giải VBT Ngữ Văn 9 Nghị luận trong văn bản tự sự

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status Call Now Button