Giải VBT Ngữ Văn 9 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

1. Bài tập 1 (tr. 54, SGK)

Trả lời:

2. Bài tập 3 (tr. 55, SGK)

Trả lời:

   Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tím, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cuãng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn nói hộ với chàng Trương (tức chồng trước đây của nàng), nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

3. Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp sau đây thành lời dẫn gián tiếp:

Lão cười nhạt bảo:

– [….] Tôi đã liệu đâu vào đấy

(Nam Cao, Lão Hạc)

Trả lời:

– Chuyển như sau: Lão cười nhạt bảo rằng lão đã liệu đâu vào đấy

4. Hãy chuyển lời dẫn ý nghĩ sau thành lời dẫn gián tiếp:

Họa sĩ nghĩ thầm: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn”

Trả lời:

– Chuyển như sau: ông họa sĩ nghĩ thầm tại khách đến bất ngờ nên chắc anh thanh niên chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn.

5. Hãy chữa lỗi trong sự thể hiện lời dẫn ở phần chép bài sau đây:

Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya. Chợt đứa con (tên là Dần) nói rằng cha Dần lại tới kìa!

Trả lời:

Chữa lại như sau:

√ Dẫn trực tiếp: Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya. Chợt đứa con (tên là Dần) nói rằng:

– Cha Dần lại tới kìa!

√ Dẫn gián tiếp: Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng Trương ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya. Chợt đứa con (tên là Dần) nói rằng cha nó lại tới kìa!

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *