Giải VBT Ngữ Văn 9 Biên bản

Câu 1: Biên bản thuộc kiểu văn bản nào? Kiểu văn bản này khác với các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, nghị luận ở chỗ nào?

Trả lời:

– Biên bản thuộc kiểu văn bản hành chính- công vụ

– Điểm khác biệt của biên bản với các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, nghị luận: ghi chép một cách chính xác trung thực, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra

Câu 2: Bài tập 1, tr. 126, SGK

Trả lời:

Xem thêm:   Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

– Những tình huống cần viết biên bản là

a, Diễn biến và kết quả Đại hội chi đội (chi đoàn)

c, Một vụ tai nạn giao thông

d, Nghiệm thu phòng thí nghiệm

Câu 3: Bài tập 2, tr 126, SGK

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP GIỚI THIỆU ĐỘI VIÊN ƯU TÚ

CỦA CHI ĐỘI CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc…ngày….. tháng……năm……..

Lí do cuộc họp : giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xem thêm:   Giải VBT Ngữ Văn 9 Cố hương

Thành phần: các đội viên chi đội……………………………….

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………………………………..

Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………

Thư kí:……………………………………………………………………………………………

Nội dung cuộc họp

1) Lễ: chào cờ

2) Giới thiệu Đoàn TNCS HCM

3) Chủ toạ trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn, tiêu chuẩn đối với người được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa.

4) Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận.

5) Biểu quyết danh sách giới thiệu.

6) Chủ toạ khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc.

Xem thêm:   Giải VBT Ngữ Văn 9 Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

C uộc họp kết thúc lúc…………………………..cùng ngày

Chủ toạ        Thư kí

(Họ tên và chữ kí)        (Họ tên và chữ kí)

Các bài giải vở bài tập Ngữ Văn lớp 9 (VBT Ngữ Văn 9) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Viết một bình luận

Call Now Button