Chia sẻ cách học mẹo chia thì trong tiếng Anh dễ nhớ đơn giản 2020

Bạn đang gặp khó khăn trong việc nhớ các thì và cách áp dụng của các thì trong tiếng Anh thì bài viết hôm nay là dành cho bạn. Có thể chúng ta thấy việc nhớ các thì trong tiếng Anh là khó là do chưa biết quy luật của chúng. Vì vậy hãy đọc hết bài biết hôm nay về cách học mẹo chia thì trong tiếng Anh dễ nhớ đơn giản 2020 để có cho mình câu trả lời.

Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì và được chia theo các mốc thời gian sử dụng thì đó, trong đó có ba mốc thời gian chính là hiện tại, quá khứ và tương lai. Với mỗi khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ áp dụng bốn thể là đơn giản, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn.

1. Mẹo chia thì trong tiếng Anh

Dưới đây là những bí quyết giúp bạn nhớ các thì trong tiếng Anh tốt hơn mà tienganhduhoc.vn đã tổng hợp:

Mẹo chia thì trong tiếng AnhMẹo chia thì trong tiếng Anh
Mẹo chia thì trong tiếng Anh

1.1. Ghi nhớ tên và cách chia động từ cơ bản nhất của thì

Các thì trong tiếng Anh chính là chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Nhưng đôi khi lại kiến bạn vất vả để nhớ Đơn giản vì hầu hết mọi người chỉ sử dụng thường xuyên một số thì cơ bản như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn, quá khứ đơn, còn những thì nâng cao khác ít khi sử dụng. Vậy điều đầu tiên là bạn nên học cách nhớ tên tất cả các thì.

Các thì hiện tại bao gồm:

Các thì quá khứ bao gồm:

Các thì tương lai bao gồm:

Bạn thấy đó trong tiếng Anh có tất cả 12 thì. Tuy nhiên, để chúng ta có thể áp dụng đúng thì vào mỗi hoàn cảnh, bạn nên ghi nhớ các mốc thời gian sử dụng thì đó, có 3 mốc thời gian là hiện tại, quá khứ và tương lai. Với mỗi khoảng thời gian đó, mỗi khoảng bạn sẽ áp dụng 4 thể là đơn giản, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn.

Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn chỉ cần ghép một mốc thời gian với bốn thể là có tên bốn thì tương ứng. Đây là mẹo học các thì trong tiếng Anh khá đơn giản và dễ nhớ.

Sau khi đã nhớ tên các thì, để biết thì dùng trong trường hợp nào bạn cần phải nắm cấu trúc của mỗi thì và cách chia động từ. Điều này giúp bạn học tiếng Anh khoa học hơn và không bị nhầm lẫn. Sau đây là mẹo để bạn nhớ cách chia động từ trong mỗi thì:

 • Với các thì hiện tại: động từ, trợ động từ chia theo cột thứ nhất (V1) trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Với các thì quá khứ: động từ, trợ động từ chia theo cột thứ hai (V2) trong bảng động từ bất quy tắc.
 • Với các thì tương lai: phải có chữ will trong cấu trúc. Đây là yếu tố bắt buộc.
 • Với các thì tiếp diễn: sẽ có hai dạng là to be và V-ing.
 • Với các thì hoàn thành: trợ động từ là have/has/had và động từ chia theo cột thứ ba (V3) trong bảng động từ bất quy tắc.

Bảng động từ bất quy tắc bạn có thể tìm trên Internet hoặc sau mỗi cuốn từ điển Anh – Việt đều có.

1.2. Học dấu hiệu nhận biết các thì

Các thì trong tiếng Anh có một cấu trúc riêng, trong mỗi cấu trúc đó có các từ, cụm từ chỉ thời gian hoặc từ chỉ mức độ thường xuyên khi thực hiện hành động đó. Vì vậy, bạn có thêm một cách học các thì trong tiếng Anh là dựa vào các trạng từ chỉ tần suất để nhận biết thì.

Học dấu hiệu nhận biết các thìHọc dấu hiệu nhận biết các thì
Học dấu hiệu nhận biết các thì

Ví dụ bạn muốn nói về một hành động ngày nào cũng làm với từ chỉ mức độ thường xuyên là “usually” thì lúc này chắc chắn bạn phải dùng thì Hiện tại đơn.

2. Mẹo nhớ cách dùng các thì trong tiếng Anh

Cách nhớ dấu hiệu của các thì là mẹo dễ nhớ để phân biệt các thì trong tiếng Anh:

Thì trong tiếng Anh Các từ để nhận biết thì
Hiện tại đơn Every, always, often , usually, rarely, generally, frequently…
Hiện tại tiếp diễn At present, at the moment, now, right now, at, look, listen…
Hiện tại hoàn thành Already, not yet, just, ever, never, since, for, recently, before…
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, and so far, almost every day this week, in recent years…
Quá khứ đơn Yesterday, ago, last night/ last week/ last month/ last year, ago (cách đây), when…
Quá khứ tiếp diễn Trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.At + thời gian quá khứAt this time + thời gian quá khứIn + năm trong quá khứIn the pastKhi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.
Quá khứ hoàn thành After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Until then, by the time, prior to that time, before, after…
Tương lai đơn Tomorrow, next day/ next week/ next month/ next year, in + thời gian…
Tương lai tiếp diễn Next year, next week, next time, in the future, and soon…
Tương lai hoàn thành By + thời gian tương lai, By the end of + thời gian trong tương lai, by the time…Before + thời gian tương lai
Tương lai hoàn thành tiếp diễn For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

3. Sơ đồ các thì trong tiếng Anh

Sau khi học nhận biết các từ đi chung với mỗi thì, tiếp theo bạn cần học cách sử dụng các thì trong mỗi trường hợp. Cách sử dụng tuy khá dài và khó nhớ, nhưng nếu bạn khéo léo học theo từ khóa thì rất dễ nhớ. 

Ví dụ: Với thì Hiện tại đơn, bạn chỉ cần nhớ sử dụng để diễn tả sự thật hiển nhiên, thói quen, khả năng và thời gian biểu trong tương lai. Bạn có thể áp dụng tương tự với các thì khác.

Sơ đồ các thì trong tiếng AnhSơ đồ các thì trong tiếng Anh
Sơ đồ các thì trong tiếng AnhSơ đồ các thì trong tiếng Anh

Sau đây là tất cả cách sử dụng của 12 thì trong tiếng Anh

1. Thì Hiện tại đơn

 • Nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý đúng. 

Ví dụ: The sun rises in the east and sets in the west.

 • Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. 

Ví dụ: I get up early every morning.

 • Để nói lên khả năng của một người. Ví dụ: Tùng plays tennis very well.
 • Để nói về một thời gian biểu, chương trình, lịch trình… trong tương lai. 

Ví dụ: The football match starts at 20 o’clock.

2. Thì Hiện tại tiếp diễn

 • Diễn tả hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. 

Ví dụ: She is going to school at the moment.

 • Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ví dụ: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

 • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước. 

Ví dụ: I am flying to Moscow tomorrow.

 • Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có “always”. 

Ví dụ: She is always coming late.

Lưu ý: bạn không được dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, think, smell, love, hate…

3. Thì Hiện tại hoàn thành

 • Nói về một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: John has worked for this company since 2005.

 • Nói về hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời gian và tập trung vào kết quả. 

Ví dụ: I have met him several times.

4. Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Dùng để nói về hành động xảy ra trong quá khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. 

Ví dụ: I have been working for 3 hours.

 • Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại. 

Ví dụ: I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.

5. Thì quá khứ đơn 

 • Dùng thì quá khứ đơn khi nói về một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

Ví dụ: I went to the concert last week; I met him yesterday.

 • Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ. 

Ví dụ: She came home, had a cup of water, and went to her room without saying a word.

Ví dụ: If I were rich, I wouldn’t be living this life.

 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ. 

Ví dụ: Jordan was waiting for the bus when Tim came.

6. Thì Quá khứ tiếp diễn

 • Diễn tả một hành động đã đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. 

Ví dụ: She was watching TV at 6 pm yesterday.

 • Diễn đạt 2 hành động diễn ra đồng thời tại cùng 1 thời điểm trong quá khứ. 

Ví dụ: He was sleeping while his wife was painting.

 • Diễn đạt một hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm trong quá khứ thì 1 hành động quá khứ khác xen vào. 

Ví dụ: When I walked into the room, Linda was sleeping.

7. Thì Quá khứ hoàn thành

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. 

Ví dụ: I had gone to school before Nhung came.

8. Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ. 

Ví dụ: I had been typing for 3 hours before I finished my work.

 • Nói về một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ.

Ví dụ: Phong had been playing a game for 5 hours before midnight last night.

9. Thì Tương lai đơn

 • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. 

Ví dụ: Are you going to the Cinema? I will go with you.

 • Nói về một dự đoán không có căn cứ. 

Ví dụ: I think he will come to the party.

 • Khi muốn yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ: Will you please bring me a cellphone?

10. Thì Tương lai tiếp diễn

 • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. 

Ví dụ: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.

 • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. 

Ví dụ: When you come tomorrow, they will be playing football.

11. Thì Tương lai hoàn thành

 • Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai. 

Ví dụ: I will have finished my job before 7 o’clock this evening.

 • Dùng để nói về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. 

Ví dụ: I will have done the exercise before the teacher comes tomorrow.

12. Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Dùng để nói về sự việc, hành động diễn ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến tương lai với thời gian nhất định. 

Ví dụ: I will have been working in the company for 10 years by the end of next year.

4. Cách chia thì theo phương pháp chia thì theo sơ đồ

Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi chúng ta phải tập cho quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy mũi tên theo chiều đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên chiều ngang là biểu thị cho quá trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai, phía bên trái là khu vực những chuyện đã xảy ra rồi, bên phải là khu vực những chuyện chưa xảy ra.

Cách chia thì theo phương pháp chia thì theo sơ đồCách chia thì theo phương pháp chia thì theo sơ đồ
Cách chia thì theo phương pháp chia thì theo sơ đồ

Cách làm như sau:

Khi gặp một câu về chia thì ta xem xét xem hành động trong đó thuộc khu vực nào trong 3 khu vực sau:

 • Xảy ra suốt quá trình thời gian
 • Xảy ra rồi
 • Đang xảy ra trước mắt
 • Chưa xảy ra

Nếu ta thấy hành động đó lúc nào cũng có, lúc trước cũng có, sau này cũng có, nói chung là trên biểu đồ thời gian chỗ nào cũng có nó thì ta phân loại chúng vào nhóm Xảy ra suốt quá trình thời gian, và ta chia thì hiện tại đơn cho nhóm này.

Nếu ta thấy hành động đó đã xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm – Xảy ra rồi , nhóm này được biểu thị ở khu vực bên trái của sơ đồ gồm các thì sau : quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành

 • Đã hoàn tất có thời gian xác định: quá khứ đơn
 • Đã hoàn tất không có thời gian xác định: hiện tại hoàn thành
 • Có trước – sau: quá khứ hoàn thành cho hành động trước và quá khứ đơn cho hành động sau.

Nếu ta thấy hành động đó đang xảy ra trước mắt, ta xếp vào nhóm Đang xảy ra trước mắt và dùng hiện tại tiếp diễn. Nếu ta thấy hành động đó chưa xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm – Chưa xảy ra. 

Nhóm này nằm khu vực bên phải sơ đồ: Nếu có 2 hành động trước – sau thì hành động xảy ra trước dùng tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng tương lai đơn. Lưu ý nếu trước mệnh đề có chữ “khi” (when, as, after, before, by the time…) thì không được dùng will

Ví dụ 1:

When I was a child, I usually (walk) to school.

Nếu bạn thấy usually thì đừng vội chia hiện tại đơn. Phân tích: when a child ( khi tôi còn nhỏ) vậy là chuyện xảy ra rồi => Nếu làm trắc nghiệm thì các bạn sẽ loại hết các thì bên phải sơ đồ (các thì  tương lai, hiện tại), không có ý nói trước- sau nên loại luôn quá khứ hoàn thành, chỉ còn lại hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn thôi. Thấy có thời gian xác định (when a child) nên dùng quá khứ đơn – xong.

Ví dụ 2: When I came, he (already go) for 15 minutes.

Câu này cũng vậy, nếu làm theo thói quen thấy already cứ chí hiện tại hoàn thành là sai. Phải xem xét 2 hành động, khi tôi đến, anh ta đã đi rồi=> 2 hành động trước sau => hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành => had already gone.

Bài viết hôm nay về cách học mẹo chia thì trong tiếng Anh dễ nhớ đơn giản đến đây là hết. Mong rằng với bài chia sẻ này, các bạn đã tự rút ra được quy luật vận hành của các thì trong tiếng Anh. Nếu còn thắc mắc nào các bạn hãy để lại comment nhé.

Similar Posts

2 Comments

 1. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *