Cấu trúc Not until, Only when: Ý nghĩa và cách dùng

Not until và Only when là hai cấu trúc đảo ngữ rất phức tạp và khó nhớ khi học ngữ pháp. Đa phần chúng ta đều rất sợ phần ngữ pháp này. Bài viết hôm nay, hocsinhgioi sẽ đem đến cho bạn những kiến thức về cấu trúc Not until và Only when dễ hiểu, dễ nhớ nhất để áp dụng vào các dạng bài tập.

1. Not until – only when nghĩa là gì?

Cả Not until và Only when mang ý nghĩa về thời gian tương tự nhau. Trong vài trường hợp chúng có thể dùng thay thế lẫn nhau. Bổ nghĩa cho mệnh đề, cụm từ về mốc thời gian xác định của câu.

Not until nghĩa là “mãi cho đến khi”, Only when có nghĩa “chỉ khi”.

2. Cấu trúc not until trong tiếng Anh

Để nắm vững kiến thức ngữ pháp về cấu trúc Not Until trong tiếng Anh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan sơ bộ về cấu trúc này nhé. 

2.1. Tổng quan về cấu trúc not until

Until là một giới từ chỉ thời gian, có ý nghĩa là trước khi; cho đến khi.

Cấu trúc Not until mang nghĩa là “mãi cho đến khi”.

Cấu trúc not until trong tiếng Anh
Cấu trúc not until trong tiếng Anh

Ví dụ: 

 • It was not until 9 p.m that Hoa finished cooking dinner.

(Mãi cho tới mãi đến 9h Hoa mới nấu xong bữa tối.)

 • Not until 11p.m did she call me.

(Mãi đến tận 11 giờ đêm cô ta mới gọi cho tôi.)

2.2. Cách dùng not until

2.2.1. Cấu trúc It is/ was not until

Cụm từ này có nghĩa là “mãi cho đến khi”, thường đi kèm với từ, cụm từ, thậm chí là mệnh đề chỉ thời gian, nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (chia cùng thì với động từ tobe ở đầu câu)

Ví dụ:

 • It is not until 4pm that my mother comes back home.

(Mãi cho đến 4 giờ chiều nay thì mẹ tôi mới quay trở lại nhà.)

 • It was not until yesterday that he played basketball. 

(Mãi đến ngày hôm qua thì anh ấy mới chơi lại bóng rổ.)

Lưu ý: Chỉ sử dụng “that” để nối giữa 2 mệnh đề It is/was not until và mệnh đề chính, không dùng “when”.

2.2.2. Cấu trúc not until đảo ngữ

Khi sử dụng mẫu câu này, chúng ta đặt not until lên đầu câu, giữ nguyên mệnh đề sau until, mệnh đề chính chuyển thành câu khẳng định và đảo ngữ mệnh đề này bằng cách mượn trợ động từ hoặc đảo động từ to be lên trước.

Not until time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

 • Not until the teacher taught me did I know about it.

(Mãi đến khi cô giáo dạy, tôi mới biết về nó.)

 • Not until my mother became home did I eat the dinner.

(Mãi đến cho đến khi mẹ tôi về nhà tôi mới ăn bữa tối.)

2.3. Cách viết lại câu với not until

S + V (dạng phủ định) + O + until + time word/phrase/clause
=> It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + That + S + V (chia cùng thì với động từ to be của mệnh đề trước)

Ví dụ:

 • I didn’t talk to my friend until last month. 

(Tôi đã không nói chuyện với bạn tôi cho đến tháng trước.)

=> It was not until last month that I talked to my friend.

 Viết lại câu với not until
Viết lại câu với not until
 • She didn’t sell her house until her company went bankrupt. 

(Cô ấy không bán nhà cho đến khi công ty của cô ấy phá sản.)

=>  It was not until her company went bankrupt that she sold her house.

3. Cấu trúc only when

3.1. Cấu trúc

Only when có nghĩa là “chỉ đến khi”, dùng để nhấn mạnh mốc thời gian xảy ra sự việc được nhắc đến ở mệnh đề sau.

Only when + S + V (chia) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

 • Only when the teacher scolded did students study hard.

(Chỉ khi cô giáo mắng học sinh mới chăm chỉ học tập.)

 • Only when I told him did he visit me.

(Chỉ khi tôi nhắc thì anh ấy mới tới thăm tôi.)

=> It was not until I told him did he call me.

3.2. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc only when

Một số lưu ý nho nhỏ khi sử dụng cấu trúc only when trong tiếng Anh cho bạn nào chưa biết nhé.

 • Động từ trong mệnh đề thứ hai sẽ không chia mà để ở dạng nguyên mẫu
 • Nếu only trực tiếp bổ nghĩa cho chủ ngữ thì mệnh đề thứ hai không đảo ngữ
 • Thì của trợ động từ được chia theo thì của động từ ở mệnh đề thứ nhất

Xem thêm:

4. Cấu trúc not until có thể thay thế bằng only when

Cấu trúc Only when mang ý nghĩa về thời gian tương tự như Not until. Chúng có thể dùng thay thế cho nhau trong một số trường hợp, bổ nghĩa cho cụm từ, mệnh đề về mốc thời gian xác định của câu

Ví dụ: 

 • I didn’t recognize him until my mom said. 

(Tôi đã không nhận ra anh ấy cho đến khi mẹ tôi nói điều đó.)

=> Only when my mom said did I didn’t recognize him.

=> It was not until my mom said I didn’t recognize him.

 • He didn’t call me until I told him. 

(Anh ấy không gọi cho tôi cho đến khi tôi nhắc.)

=> Only when I told him did he call me.

=> It was not until I told him did he call me.

5. Các dạng đảo ngữ với ONLY

Cấu trúc tổng quát

Cụm từ với Only + clause/ noun/ …. + trợ động từ/ to be + S + V-infinitive

Chúng ta có các dạng đảo ngữ với Only phổ biến dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Các dạng đảo ngữ với ONLY
Các dạng đảo ngữ với ONLY
Only when + Clause (Chỉ đến khi)

Ví dụ:

Only when Anna was 18 did she drink wine.

(Mãi đến khi 18 tuổi, Anna mới uống rượu.)

Only if + Clause (Chỉ khi, nếu)

Ví dụ:

Only if you study hard can you pass the exam.

(Chỉ khi bạn học chăm chỉ, bạn mới có thể vượt qua kì thi.)

Only after + Clause/ Noun (Chỉ sau khi)

Ví dụ:

Only after David had finished his homework could he play game.

(Chỉ sau khi David làm xong bài tập về nhà, cậu ấy mới có thể chơi game)

Only by + V-ing/ Noun (Chỉ bằng cách)

Ví dụ:

Only by learning hard can you get high score.

(Chỉ bằng cách học chăm chỉ thì bạn mới có thể được điểm cao.)

Only with + Noun (Chỉ với)

Ví dụ:

Only with Ms.Lisa’s support did I finish the project.

(Chỉ với sự hỗ trợ của Ms.Lisa, tôi đã hoàn thành được dự án.)

Only then + Clause (Chỉ đến lúc đó)

Ví dụ:

Only then could he operate the machine.

(Chỉ một lúc sau anh ta đã có thể vận hành được máy móc.)

Only in this/ that way + Clause (Chỉ bằng cách này/ cách đó)

Ví dụ:

Only in this way can we increase our productivity.

(Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể gia tăng được năng suất.)

Only in + adv of time/ place+ Clause (Chỉ ở địa điểm/ thời gian)

Ví dụ:

Only in Ho Chi Minh City have I seen a lot of street activities to take part in at the weekend.

(Chỉ ở thành phố HCM tôi mới thấy có nhiều hoạt động đường phố để tham gia vào cuối tuần.)

Lưu ý: ONLY bổ nghĩa cho chủ ngữ ngay phía sau nó thì câu không có dạng đảo ngữ.

Ví dụ:

Only you can talk with him.

(Chỉ có bạn nói chuyện được với anh ta.)

Only people having tickets can enter the concert On Sunday.

(Chỉ những người có vé mới được tới buổi hòa nhạc vào Chủ Nhật.)

6. Bài tập về cấu trúc not until và only when

Để có thể giúp các bạn nhớ các dạng cấu trúc Only when cũng như công thức not until, chúng mình sẽ cung cấp một số bài tập kèm với đáp án chi tiết dưới đây. Hãy cùng luyện tập để có thể dễ dàng sử dụng thành thạo 2 dạng cấu trúc này nhé!

Bài tập

Bài tập 1: Viết lại câu với not until và only when

 1. No one could leave the cinema until 10.30 

=> Not until

 1. He hadn’t been a famous teacher before he went to Hanoi

=> It was not until

Bài tập về cấu trúc not until và only when
Bài tập về cấu trúc not until và only when
 1. I couldn’t finish my housework until my sister helped me 

=> Only when

 1. I couldn’t comment further until I had the report 

=> Only when

 1. She didn’t call her mother until she noticed the call she missed 

=> Not until

Bài tập 2: Chia dạng thích hợp cho các động từ trong ngoặc 

 1. It (be) _____ not until midnight that she went to bed.
 2. It was not until his father was angry that he (tell) _____ the truth.
 3. It was not until he (feel) ______ too tired that he went to bed.
 4. It was not until we (begin) _____ secondary school that we studied English.
 5. It was not until he was 18 that he (start) ______ using a cell phone.

Đáp án

Bài tập 1

 1. Not until 10.30 could someone leave the cinema.
 2. It was not until he went to Hanoi that he was a famous teacher.
 3. Only when my sister helped me could I finish my housework.
 4. Only when I had the report could I comment further.
 5. Not until she noticed the call she missed did she call her mother

Bài tập 2

1. was  2. told  3. felt 4. began 5. started

Như vậy hocsinhgioi đã giới thiệu tới các bạn chi tiết sử dụng cấu trúc not until và only when. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức và tự tin hơn ở phần ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn này. Chúc các bạn học tốt!

Cấu trúc so that và such that được sử dụng nhằm diễn tả một việc gì đó “quá… đến nỗi mà”. Đây là hai dạng cấu trúc thường xuất hiện trong những đề thi, bài tập kiểm tra cũng như
When và while là hai liên từ được sử dụng rất phổ biến dùng để diễn tả 2 sự việc xảy ra đồng thời, liên tiếp hay trước sau. Chúng có nghĩa gần như nhau, tuy nhiên cách sử dụng
“Wish” là động từ thường được sử dụng trong câu để bày tỏ ước muốn. Cấu trúc Wish là một trong những điểm ngữ pháp được sử dụng khá nhiều trong các bài tập cũng như giao tiếp. Ngoài Wish ra,

Similar Posts

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *