fbpx

Tin tức Archive

Họp phụ huynh – Nội dung buổi họp

Họp phụ huynh học sinh là một buổi họp quan trọng diễn ra vào mỗi học kỳ. Họp phụ huynh góp phần giúp phụ huynh nắm rõ tình hình học tập và rèn luyện của con em mình khi ở trên lớp. Hầu hết các buổi họp diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng …
DMCA.com Protection Status