Cách dùng Recommend trong tiếng Anh: Cấu trúc và bài tập

Đôi khi trong cuộc sống bạn sẽ bắt gặp những tình huống cần đưa ra lời khuyên cho người khác, vậy bạn đã sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp đưa lời khuyên trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy cùng Hocsinhgioi đến với bài viết về cách dùng Recommend trong tiếng Anh để có thể dùng một cách chính xác nhất trong văn viết cũng như giao tiếp hằng ngày.

Cách dùng Recommend trong tiếng AnhCách dùng Recommend trong tiếng Anh
Cách dùng Recommend trong tiếng Anh

1. Recommend là gì?

1.1. Định nghĩa

Recommend (v) có nghĩa là đề nghị, kiến nghị, khuyên một ai đó làm một việc gì đó.

1.2. Cách dùng

Recommend được dùng trong các trường hợp đưa ra lời khuyên, tiến cử ai đó làm việc gì đó mà họ cảm thấy người kia phù hợp hoặc nên làm. Người đưa ra lời khuyên không cần thiết là người có chuyên môn về lĩnh vực đó, mà họ chỉ dùng recommend như đưa ra cảm nghĩ mà họ cảm thấy tốt nhất dành cho đối phương.

2. Cấu trúc Recommend

2.1. Dùng để tiến cử ai đó, một việc gì đó với một người khác

 • Cấu trúc: S + recommend + someone/ something + to someone.
 • EX: John recommends Professor Holland to me for critical thinking class.

(John tiến cử thạc sĩ Holland với tôi cho lớp tư duy phản biện.)

2.2. Dùng để đề nghị ai đó làm việc gì đó

 • Cấu trúc: S + recommend + someone + to do something.
 • EX: My mom recommends me to arrange the room tidily.

(Mẹ tôi khuyên tôi dọn dẹp phòng sạch sẽ.)

2.3. Dùng để giới thiệu một việc gì đó

 •  Cấu trúc: S + recommend + someone + Ving.
 • EX: I recommend her going to see a dentist.

( Tôi khuyên cô ấy đến gặp nha sĩ.)

2.4. Dùng để gửi gắm đến sự quan tâm của ai đó

 • Cấu trúc: S + recommend +something to someone’s care.
 • EX: My parents recommend me to teacher’s care.

(Ba mẹ tôi gửi gắm tôi cho cô giáo chăm sóc.)

2.5. Dùng để tiến cử một ai đó, cái gì vào vị trí phù hợp

 • Cấu trúc: S + recommend + someone/something + for/ as + something.
 • EX: Who recommended Peter for admission to this position?

(Ai đã tiến cử Peter vào vị trí này vậy?)

2.6. Dùng với ý nghĩa khuyên bảo nên làm việc gì đó

 • Cấu trúc: S1 + recommend + (that) + S2 + should + Vo.
 • EX: She recommended that I should try hard for the coming exams.

 (Cô ấy khuyên rằng tôi nên cố gắng cho những kì thi sắp tới.)

 • Note: Recommend trong câu bị động
 • Cấu trúc: S1 + recommend + (that) + S2 + should be V3/Vpp.
 • EX: I recommend that this sign should be noticed.

Tôi đề nghị rằng biển báo này cần được chú ý.

3. Phân biệt Recommend và Advise/ Suggest

Phân biệt Recommend và Advise/ SuggestPhân biệt Recommend và Advise/ Suggest
Phân biệt Recommend và Advise/ Suggest
 • Recommend (v): mang tính chất khuyên bảo dựa trên cảm giác của bản thân, mang giọng điệu tự nhiên.
 • Advise (v): mang tính chất của một người có chuyên môn khuyên về một hành động, sự việc nào đó.
 • Suggest (v): mang tính chất đưa ra lời đề nghị khi một việc nào đó có khả thi để thực hiện.
 • EX: She recommends that I should buy a new car. – Cô ấy khuyên tôi nên mua một chiếc xe mới

Doctor advised me to stop eating unhealthy foods. – Bác sĩ khuyên tôi dừng việc ăn những đồ ăn có hại cho sức khỏe.

They suggest going to the nearby coffee. – Họ đề nghị đi đến tiệm cà phê gần đây.

Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:

4. Bài tập áp dụng và đáp án

Bài tập cách dùng RecommendBài tập cách dùng Recommend
Bài tập cách dùng Recommend

4.1. Bài tập

 1. The lawyer … his client not to discuss the case with others.
 2. Mike … that we leave early to avoid being struck by traffic.
 3. Could I give you a piece of …?
 4. My friend loves to … me in fashion.
 5. I … that you should go to the hospital.
 6. May I … a red wine with this dish? 
 7. Laura … eating out last night.
 8. The teacher … changing the concept in my essay.
 9. The Committee gave their … after reading the complaint.
 10. Could I please make a …?

4.2. Đáp án bài tập

 1. advised
 2. suggested
 3. advise
 4. advise
 5. recommend
 6. suggest
 7. suggested
 8. recommended
 9. recommendations
 10. suggestion

Như vậy là Hocsinhgioi đã giới thiệu với bạn đọc một điểm ngữ pháp mới về động từ Recommend dùng để đề nghị làm một việc gì đó. Bên cạnh đó, đã chỉ ra được những điểm khác nhau giữa Recommend và những động từ đồng nghĩa khác giúp cho bạn đọc sử dụng chúng một cách chính xác hơn. Hy vọng bài viết cách dùng Recommend trong tiếng Anh đem đến cho bạn kiến thức bổ ích cho bạn trong việc học tiếng Anh và làm bài tập hiệu quả hơn.

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *