Cách dùng cấu trúc NEVERTHELESS và HOWEVER – Phân biệt ra sao

Cách dùng Nevertheless, Phân biệt Nevertheless với Howeverđể giúp các bạn nhận ra những điểm khác nhau hình thức và cách sử dụng của cặp liên từ Nevertheless và However. Bên cạch đó chi tiết về cấu trúc cách sử dụng kèm bài tập minh họa có đáp án dưới đây dễ hiểu hơn về however và nevertheless.

1. However

CÁCH DÙNG VÀ CẤU TRÚC NEVERTHELESS VÀ HOWEVERCÁCH DÙNG VÀ CẤU TRÚC NEVERTHELESS VÀ HOWEVER
Cấu trúc NEVERTHELESS và HOWEVER

1.1. Cách sử dụng However

Định nghĩa: Liên từ HOWEVER có tức là “tuy nhiên” , thể hiện sự nhượng bộ, trái ngược nhưng không đối lập hoàn toàn.

Dùng khi nào? Tuy nhiên, chẳng phải bất kì trường hợp nào Bạn cũng dùng However, mà nó được dùng để chỉ sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề .

Vị trí:  However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng tại đầu câu hay cuối câu , nếu nó đứng giữa câu thì sẽ đặt giữa hai dấu phẩy .

Ví dụ:

 • I studied very hard. However, I failed the exam.
 • She ran so fast. She missed the bus , however.
 • They played well , however, they still lost the game.
 • She could fly via Bangkok, however, it isn’t the only way.
 • Hoa is a very good student , however, Minh is much better than her.

Xem thêm các bài viết đang được quan tâm nhất:

1.2. Cấu trúc However

1.2.1. Cấu trúc đảo ngữ của However.

However + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it.

(Mặc dù anh ấy đói, nhưng anh ấy không ăn nó).

No matter how + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it.

(Mặc dù anh ấy đói, nhưng anh ấy không ăn nó).

= No matter how hungry he is, he doesn’t eat it.

(Không có bất luôn vấn đề nào về việc anh ấy đói, anh ấy không ăn nó).

1.2.2. Viết lại câu với However và Although

However S + V, S + V

= Although S + V, S + V

Ex: However Nam played football very well, he still lost it.

(Mặc dù Nam đã chơi bóng đá rất tốt, anh ấy vẫn thua nó)

= Although Nam played football very well, he still lost it.

(Mặc dù Nam đã chơi bóng đá rất tốt, anh ấy vẫn thua nó)

2. Nevertheless

NeverthelessNevertheless
Nevertheless

2.1Cách dùng Nevertheless

Nevertheless là từ được sử dụng chủ yếu với hai mục đích như sau:

 • Thêm vào thông báo gây bất ngờ.
 • Báo hiệu sẽ có sự tương phản giữa hai sự việc.

Về vị trí, từ này thường được dùng đầu câu khi có sự tương phản giữa hai sự việc.

Examples:

 • The weather was bad. Nevertheless , we had a wonderful holiday.
 • I know many people don’t like John. Nevertheless , you should try to be nice to him.
 • It is true that more and more factories are being built along this stretch of the river and that a certain amount of waste will inevitably be discharged into the river. Nevertheless, in all the discussions that I have had with these firms’ representatives, I have not found one who does not have a responsible attitude to environmental protection.

Hi vọng cấu trúc NEVERTHELESS và HOWEVER học tốt ngữ pháp tiếng Anh

Ngoài ra, Xem ngay khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM

Tặng ngay Voucher học phí khi NHẬN TƯ VẤN tại Tienganhduhoc.vn

2.2. Công thức cơ bản

Sentence 1. Nevertheless , Sentence 2.  

Ngoài ra, nevertheless có thể tọa lạc tại giữa hoặc cuối câu:

Examples:

 • While the film is undoubtedly too long, it is nevertheless an intriguing piece of cinema.
 • The two rivals were nevertheless united by the freemasonry of the acting profession.
 • I knew a lot about the subject already, but his presentation was interesting nevertheless .
 • The building is guarded around the clock, but robberies occur nevertheless .

3. Phân biệt However và Nevertheless

Phân biệt However và NeverthelessPhân biệt However và Nevertheless
Phân biệt However và Nevertheless

HOWEVER và NEVERTHELESS đều được sử dụng để diễn đạt sự tương phản . Tuy nhiên, Nevertheless được dùng với nghĩa trang trọng và nhấn mạnh hơn so với However . Cả hai liên từ này cũng thường được sử dụng dưới văn phản biện.

Ví dụ:

 • We can understand everything Lan say about wanting to san sẻ a flat with Hoa. However, we are totally against it.
 • Ann had been living in the village of England for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered her to be an outsider.
 • I can understand everything you say about wanting to san sẻ a flat with Martha. However, I am totally against it.
 • Rufus had been living in the village of Edmonton for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered him to be an outsider.

Lưu ý: However và Nevertheless thường đứng tại đầu câu khi nói về sự tương phản giữa hai ý kiến. Trong những trường hợp, chúng vẫn có thể tọa lạc tại giữa hoặc cuối câu, nhưng trước và sau phải có dấu phẩu.

Bài tập However

Ngoài ra các bạn có thể xem các dạng bài khác để tăng kiến thức:

Bên trên là toàn bộ kiến thức liên quan cách dùng và cách phân biệt rõ However với Nevertheless. Chỉ cần nhớ một số kiến thức này bạn sẽ thực hiện trọn vẹn các bài tập bên dưới.

 1. The ending of the film is interesting; _______, I didn’t enjoy it. (However /Nevertheless)
 2. Life is short; ________, we still waste a lot of time. (However /Nevertheless)
 3. _______ he was able to do the project, he wasn’t given the position. (Although/However)
 4. ________ hard he tried, he couldn’t get the money. (However/Nevertheless).
 5. ________ carefully I drove, I couldn’r avoid the accident. (However/Nevertheless).

Đáp án:

 1. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).
 2. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).
 3. Although (có thể dùng However).
 4. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ).
 5. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ)

However với Nevertheless là các liên từ thường hay dùng nhưng lại dễ lẫn lộn. Vì vậy, Bạn cần nắm thật chắc cách sử dụng HOWEVER và phân biệt nó với Nevertheless để tránh nhầm lẫn nhé! Chúc bạn thành công!

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *