Cách đọc và sử dụng dấu câu quan trọng trong tiếng Anh mà bạn cần biết

Dấu câu là một thành phần quan trọng trong những câu văn, lời nói trong mọi ngôn ngữ. Nếu chúng ta sử dụng sai chức năng của dấu câu sẽ dẫn đến sai nghĩa của cả câu. Chính vì vậy , trong bài viết này hocsinhgioi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về dấu câu trong tiếng Anh mà bạn cần biết.

1. Dấu câu trong tiếng Anh là gì?

Cũng như trong tiếng Việt, dấu câu (punctuation) trong tiếng Anh được sử dụng để kết thúc câu, để ngắt câu, biểu lộ tình cảm, cảm xúc,v…v…

Giới thiệu các loại dấu câu trong tiếng Anh
Giới thiệu các loại dấu câu trong tiếng Anh

Tuy nhiên, thông thường người học tiếng Anh đặc biệt là những người trình độ sơ cấp ít để tâm đến việc sử dụng đúng dấu câu trong tiếng Anh. Bởi họ cho rằng cách dùng của chúng cũng giống như trong tiếng Việt, nhưng giữa chúng vẫn có những điểm khác nhau.

Sử dụng sai dấu câu khiến đối phương hiểu sai ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt, đây là lỗi thường gặp khiến bạn bị mất điểm khi viết luận hoặc email tiếng Anh.

2. Các dấu câu trong tiếng Anh được đọc thế nào?

Trong tiếng Anh thông thường các dấu câu không được đọc nhiều, vì thế nhiều người chủ quan và bỏ qua, nhưng trong một số tình huống listening và cả giao tiếp bạn cũng sẽ hay bắt gặp cách đọc các dấu câu. Để tranh lúng túng, hãy chú ý cách đọc dấu câu trong tiếng Anh dưới đây.

Một số dấu câu trong tiếng Anh phổ biến có cách đọc và phiên âm như sau:

 • Dấu phẩy – comma – /ˈkɒmə/
 • Dấu chấm – dot – /dɒt/ hoặc full stop /ˌfʊl ˈstɒp/
 • Dấu hai chấm – colon –  /ˈkəʊlən/
 • Dấu chấm phẩy – semicolon – /ˌsemiˈkəʊlən/
 • Dấu chấm than – exclamation mark –  /ˌekskləˈmeɪʃn mɑːk/
 • Dấu hỏi – question mark – /ˈkwestʃən mɑːk/
 • Dấu gạch ngang – hyphen – /ˈhaɪfn/
 • Dấu trích dẫn đơn – single quotation mark – /ˈsɪŋɡl kwəʊˈteɪʃn mɑːks/
 • Dấu trích dẫn kép – double quotation marks – /ˈdʌbl kwəʊˈteɪʃn mɑːks/

Xem thêm những bài viết đáng chú ý

3. Cách sử dụng các dấu câu trong tiếng Anh

Dấu câu (punctuation): được sử dụng để kết thúc câu, để ngắn câu, biểu lộ tình cảm, cảm xúc,v…v… tuy nhiên việc sử dụng đúng dấu câu trong tiếng Anh vẫn chưa được nhiều người để tâm tới. Dưới đây là cách sử dụng của từng dấu câu quan trọng trong tiếng Anh.

Cách sử dụng của dấu câu trong tiếng Anh
Cách sử dụng của dấu câu trong tiếng Anh

3.1. Dấu chấm

Dấu chấm trong tiếng Anh có 2 cách đọc dấu chấm trong tiếng Anh là “dot” hoặc “full stop”. Chúng được đặt ở cuối dòng nhằm kết thúc một câu hoàn chỉnh. Thông thường, đó sẽ lời tường thuật, mô tả hoặc phát biểu một sự thật.

Ví dụ: The accessibility of the computer has increased tremendously over the past several years.

Dấu chấm còn được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ thị một sự viết tắt.

Ví dụ “I will arrive between 6 a.m. and 7 a.m”.

Hoặc dấu chấm trong số “$10.43 = ten dollars and 43 cents”

3.2. Dấu phẩy

 • Sử dụng dấu phẩy trước liên từ (and, but, or, nor, so, yet) để nối hai mệnh đề độc lập

Ví dụ: “I went shopping, and I saw John.”

Cả hai mệnh đề trong ví dụ trên đều là những mệnh đề độc lập. Liên từ được sử dụng ở đây là “and”. Trường hợp này chúng ta cần một dấu phẩy trước “and”.

Mặt khác, nếu không muốn sử dụng dấu phẩy ta có thể bỏ “I” ở mệnh đề thứ hai đi, lúc này do thiếu chủ ngữ nên không còn là một mệnh đề nữa và không cần ngăn cách bởi dấu phẩy “I went shopping and saw John”

 • Sử dụng dấu phẩy ngay sau một mệnh đề phụ thuộc đứng đầu câu

Ví dụ: “When I went shopping, I saw John.”

Mệnh đề phụ thuộc là câu có cả chủ ngữ và động từ nhưng không thể đứng một mình như một câu và bị phụ thuộc về ngữ nghĩa.

“When I went shopping” là một mệnh đề phụ thuộc, và mệnh đề này đứng đầu câu. Do đó chúng ta cần dùng dấu phẩy để phân cách nó với mệnh đề độc lập phía sau “I saw John”.

Tuy nhiên nếu mệnh đề phụ thuộc đứng cuối câu thì không cần sử dụng dấu phẩy.

Ví dụ: “I saw John when I went shopping.”

 • Sử dụng dấu phẩy để phân cách đồng vị của một từ hoặc cụm từ trong câu

Ví dụ:

“While I went shopping, I saw John, my English teacher.”

Đồng vị là một danh từ hay cụm danh từ đặt liền theo sau để giải thích danh từ phía trước hoặc là từ đồng nghĩa với nó. “My English teacher” là một đồng vị của “John”, được thêm vào để giải thích cho người nghe biết “John” là ai.

 • Sử dụng dấu phẩy để tách 3 hay nhiều từ/ cụm từ/ mệnh đề trong một câu dài (câu liệt kê)

Ví dụ: “While I went shopping, I saw John, Tina, and Martin.”

Lưu ý là với dấu phẩy cuối cùng (Oxford Comma), bạn có thể sử dụng hoặc không.

 • Sử dụng dấu phẩy sau trạng từ đứng đầu câu

Những trạng từ đuôi “ly” đứng ở đầu câu như “sadly, luckily, unfortunately, generally,….” là những trạng từ chỉ cách thức, và chúng được phân tách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy.

Ví dụ:“Finally, it stopped raining.”

 • Sử dụng dấu phẩy sau các từ nối “therefore, however, …”

Một số từ nối đòi hỏi phải có dấu phẩy trước và ngay sau chúng, chẳng hạn như: therefore, however, nevertheless, on the other (one) hand, otherwise, by contrast,…

Ví dụ: “It is, however, an interesting topic for us to discuss.”

 • Sử dụng dấu phẩy để phân biệt một trích dẫn trong cả một câu

Tuỳ vào vị trí của câu trích dẫn mà dấu phẩy có thể ở trước hoặc sau trích dẫn đó.

Ví dụ: His mother asked, “What were you doing when I called you yesterday?”

“I was going shopping with John”, said he.

 • Sử dụng dấu phẩy để phân cách các phần của một địa chỉ hay thời gian

Ví dụ: “I was born in Hoang Mai, Hanoi.”

“I was born on March 25, 1990.”

 • Sử dụng dấu phẩy trước và sau tên của một người được chỉ đích danh

Ví dụ:

“Tina, have you finished your homework yet?”

“Can you, Peter, help me with my homework?”

 • Sử dụng dấu phẩy trong câu hỏi đuôi

Ví dụ:

“You went shopping yesterday, didn’t you?

They are your friends, aren’t they?”

 • Sử dụng dấu phẩy để tách hai phần đối lập trong một câu

Ví dụ: “That’s my book, not yours.”

Lưu ý: không dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề độc lập mà không có liên từ đi kèm

Ví dụ: It stopped raining, we decided to go shopping.

3.3. Dấu chấm than

Dấu chấm than thường được sử dụng trong các trường hợp:

 • Dùng để kết thúc trong một câu nhấn mạnh về một điều gì đó

Ví dụ:

Wow, you look amazing in the blue dress! – Ôi, trông cậu thật tuyệt vời trong bộ váy màu xanh!

You did a very good job today! – Hôm nay cậu làm việc tốt lắm!

 • Dùng trong câu mệnh lệnh hoặc cảnh báo

Ví dụ:

Don’t be late again please! – Làm ơn đừng có tới muộn lần nữa!

Stop! – Dừng lại!

 • Dấu chấm than thường bị hạn chế sử dụng trong văn viết, đặc biệt là văn viết học thuật yêu cầu sự công tâm.

3.4. Dấu chấm hỏi

Cả hai mệnh đề này đều là mệnh đề độc lập, có thể đứng riêng mà vẫn có nghĩa. Muốn sửa lại đúng câu trên, ta có thể lựa chọn thêm dấu phẩy và kết hợp với một liên từ “It stopped raining, so we decided to go shopping.” hoặc Because it stopped raining, we decided to go shopping.”

Tương tự như trong tiếng Việt, dấu chấm hỏi được đặt ở cuối câu nhằm thể hiện ý nghi vấn của người nói nhằm nhận được câu trả lời hoặc xác nhận từ đối phương. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mà cụ thể là ở các câu hỏi tu từ, dấu chấm hỏi vẫn được sử dụng dù người ta lại không mong chờ một câu trả lời nào cả.

Ví dụ: What has humanity done about the growing concern regarding global warming?

Lưu ý: Nếu phần văn bản kết thúc câu là từ viết tắt, mặc định bạn phải thêm dấu chấm vào từ viết tắt, sau đó thêm dấu chấm hỏi, và không có dấu cách giữa dấu chấm và dấu chấm hỏi.

Ví dụ: What is W.T.O.?

3.5. Dấu hai chấm

 • Dấu hai chấm thường dùng để liệt kê một danh sách.

Ví dụ: During my career, I have worked for five industries: music, IT, construction, education, and healthcare. 

(Trong suốt sự nghiệp, tôi đã làm việc cho năm ngành: âm nhạc, IT, xây dựng, giáo dục và y tế).

 • Trích dẫn một câu nói.

Ví dụ:

Mark Zuckerberg, the CEO of Facebook, once said that: “People don’t care about what you say, they care about what you build”. 

(Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, từng nói rằng: “Mọi người không quan tâm bạn nói gì, họ quan tâm bạn tạo dựng được gì”).

 • Tách biệt tiêu đề chính và phụ của một tác phẩm.

Ví dụ: Brad Stone is famous for his international bestseller, The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon. 

(Brad Stone nổi tiếng với cuốn sách bán chạy nhất của ông, The Everything Store: Jeff Bezos và Age of Amazon).

 • Mở đầu một bức thư theo phong cách Mỹ.

Ví dụ: Dear Sir or Madam: (thay vì Dear Sir or Madam).

3.6. Dấu chấm phẩy

Tác dụng của dấu chấm phẩy thể hiện ở vai trò như một liên từ để nối các mệnh đề chính trong câu với nhau. Thông thường, 1 trong 2 mệnh đề hoặc cả 2 mệnh đề này đều ngắn và có nội dung tương tự nhau.

Còn đối với một câu văn quá dài, dù đã có liên từ để nối 2 mệnh đề với nhau nhưng dấu chấm phẩy vẫn có thể được sử dụng trước liên từ phối hợp để câu văn được rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Ví dụ: There are so many universities that I like, such as Harvard, which is in the US; Oxford, which is a British university; and Monash, which is a prominent Australian educational institution. 

(Tôi thích rất nhiều trường đại học, như Harvard ở Mỹ; Oxford, một đại học của Anh; và Monash, cơ sở giáo dục nổi bật của Australia)

3.7. Dấu gạch ngang, dấu gạch nối

Dấu nối thường được dùng để liên kết

 • Hai danh từ có vai trò ngang hàng nhau thành một từ. Ví dụ: teacher-poet.
 • Liên kết hai hay nhiều tính từ có cùng chức năng đứng trước danh từ. Ví dụ: a high-powered consultant
 • Liên kết những tiền tố như self, half, ex, all, great, post, pro, và vice, hoặc hậu tố như elect với từ. Ví dụ: a self-made man
 • Liên kết những cụm từ ghép gồm nhiều từ. Ví dụ: good-for-nothing
 • Liên kết chữ cái viết hoa với từ. Ví dụ: The U-joint went out in our second car.

Đối với những con số, khi viết những chữ số có hai từ (từ 21 đến 99) bằng chữ ta sử dụng dấu nối ở giữa. Và khi liên kết phân số khi được viết như hai từ đơn. Liên kết số từ và tính từ. Ví dụ: ten-dollar profit

Ngoài ra còn dùng để liên kết những số chỉ tuổi thọ, điểm số hoặc khoảng thời gian của một sự kiện.

Ví dụ: Abraham Lincoln (1809–65) served as the sixteenth President, 1861–65.

3.8. Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép được sử dụng khi muốn trích dẫn một câu nào đó. Tuy nhiên giữa Anh – Anh và Anh – Mỹ sẽ có điểm khác nhau khi sử dụng dấu này.

Với tiếng Anh – Mỹ, dùng ngoặc kép [“…”] và dấu chấm nằm trong ngoăc kép.

Ví dụ: Lily said, “Next year, I will take a cruise to Alaska with my husband.”

Với tiếng Anh – Anh: Dùng dấu nháy đơn [‘…’] và dấu chấm nằm bên ngoài.

Ví dụ: Laura wrote, ‘The English people are very nice’.

Nếu lời trích dẫn là một câu hỏi, thì dấu hỏi nằm trong ngoặc kép, nhưng sẽ không có dấu chấm ở cuối câu. Ví dụ: Lan asked, “Are you feeling ill today?”

Đối với lời trích dẫn nằm ở giữa câu: The art teacher mentioned that “the students must go to the beach” in order to capture the beauty of the sunset.

Đối với lời trích dẫn nằm trong một lời trích dẫn khác:

 • Tiếng Anh – Mỹ: Paul explained, “My favorite saying is ‘just do it.’”
 • Tiếng Anh – Anh: Paul explained, ‘My favorite saying is “just do it”‘.

4. Các dấu câu khác trong tiếng Anh

Ngoài những dấu câu quan trọng để trên, trong tiếng Anh còn có nhiều dấu câu khác được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. Dưới đây là tổng hợp những dấu câu trong tiếng Anh.

Các dấu câu đặc biệt trong tiếng Anh
Các dấu câu đặc biệt trong tiếng Anh
 • dấu chấm = dot
 • dấu phẩy = comma
 • dấu chấm cuối câu = full stop
 •  dấu 3 châm = Ellipsis
 • dấu hai chấm = colon
 • dấu chấm phẩy = semicolon
 • ! dấu chấm cảm = exclamation mark
 • dấu hỏi = question mark
 • – dấu gạch ngang = hyphen
 • ‘ dấu phẩy phía trên bên phải: apostrophe
 • – dấu gạch ngang dài = dash
 • ‘ ‘ dấu trích dẫn đơn = single quotation mark
 • ” ” dấu trích dẫn kép = double quotation marks
 • ( ) dấu ngoặc = parenthesis (hoặc ‘brackets’)
 • [ ] dấu ngoặc vuông = square brackets
 • dấu và= ampersand
 •  dấu mũi tên = arrow
 • + dấu cộng = plus
 •  dấu trừ = minus
 • Thuốc nổ ở dạng hóa hợp, có tinh thể màu trắng hoặc màu tro, độc, khó tan trong nước lã, nhưng tan trong nước sôi. × dấu nhân = is multiplied by
 • ÷ dấu chia = is divided by
 • = dấu bằng = is equal to
 • dấu sao = asterisk

5. Những lưu ý khi sử dụng dấu câu

Dấu câu (punctuation) là một chủ đề không mới trong tiếng Anh nhưng vẫn chưa được nhiều người để tâm tìm hiểu bởi ai cũng cho rằng cách dùng của chúng cũng giống như trong tiếng Việt mà thôi! Nhưng sự thật là chúng khác nhau rất nhiều, cả về cách sử dụng lẫn ý nghĩa trong câu.

Lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh
Lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

Sử dụng sai dấu câu không chỉ khiến bạn bị mất điểm khi viết luận hoặc gửi email, mà đôi lúc còn làm đối phương hiểu sai ý nghĩa điều bạn muốn truyền đạt. Chính vì vậy, hocsinhgioi sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh.

 • Vị trí của dấu câu trước hoặc sau dấu nháy kép đóng là khác nhau.
 • Tiếng Anh Mỹ luôn luôn đặt dấu chấm (dấu chấm hết câu) và dấu phẩy bên trong dấu nháy kép, “like so.” Tiếng Anh thường đặt dấu chấm và dấu phẩy sau dấu nháy kép, “like so”, trừ trường hợp trong cuộc đối thoại khi dấu chấm câu phải ở bên trong dấu nháy kép: “like so,” he said.
 • Dấu chấm phẩy và dấu hai chấm luôn luôn đứng ngoài dấu nháy kép, “like so”;
 • Việc sử dụng dấu hỏi chấm và dấu chấm than khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Nếu toàn bộ câu là câu hỏi, và lời trích dẫn là một từ hoặc cụm từ ở cuối câu, dấu chấm hỏi sẽ ở bên ngoài dấu nháy kép. Nếu toàn bộ câu là câu tường thuật và lời trích dẫn là câu hỏi thì dấu chấm hỏi sẽ ở bên trong dấu nháy kép.
 • Có hai ngoại lệ cho quy tắc dấu gạch nối-dấu gạch ngang. Khi tạo các danh từ ghép, khi một trong các từ lại được tạo từ hai từ khác, hãy sử dụng dấu gạch ngang ngắn ( – ) thay vì dấu gạch nối, như trong, “He took the Paris–New York route.” Dấu gạch ngang ngắn còn được sử dụng giữa các chữ số, như trong số trang hoặc năm, để chỉ một dãy số. (“A discussion on personal finance is found on pages 45–62.”)
 • Đều để giải thích thông tin rõ hơn, nhưng dấu ngoặc đơn thể hiện “sự chú giải” mạnh hơn dấu gạch ngang.
 • Dấu gạch ngang thường không được dùng trong văn phong trang trọng. Bạn có thể thay thế dấu gạch ngang bằng dấu ngoặc đơn, hoặc dấu phẩy. Chỉ nên dùng nó để nhấn mạnh một số lượng hữu hạn các điểm quan trọng.
 • Nếu bạn thấy rằng một câu có vẻ dài lê thê, hãy tìm cách thêm một hoặc hai dấu phẩy để người đọc không bị rối mắt. Nếu một câu quá dài, hãy cân nhắc việc tách nó thành hai hoặc nhiều câu nhỏ,
 • Ghi dấu trích dẫn khi cần thiết.

6. Bài tập vận dụng

Bài tập về dấu câu trong tiếng Anh

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau

1. a.“Have you ever read the story ‘The Open Window’ by O. Henry? asked Martha.
    b.“Have you ever read the story ‘The Open Window’ by O. Henry?” asked Martha.
    c.“Have you ever read the story “The Open Window” by O. Henry?” asked Martha.

2. a. Did you know it was Winston Churchill who called Russia “a riddle wrapped up in a mystery inside an enigma”?
    b. Did you know it was “Winston Churchill” who called Russia “a riddle wrapped up in a mystery inside an enigma?”
    c. Did you know it was Winston Churchill who called Russia “a riddle wrapped up in a mystery inside an enigma?”

3. a. After reading a review of Toy Story, I wanted to see the movie.
    b. After reading a review of Toy Story, I wanted to see the movie.
    c. After reading a review of “Toy Story,” I wanted to see the movie.

4. a. Leaving five minutes early on Friday was our “reward.”
    b. Leaving five minutes early on Friday was our “reward”.
    c. Leaving five minutes early on Friday was our ‘reward.’

5. a.“Megabyte,” “baud speed,” “internal RAM”—these are all examples of technical terms.
    b.“Megabyte,” “baud speed,” “internal RAM—” these are all examples of technical terms.
    c.“Megabyte”, “baud speed”, “internal RAM”—these are all examples of technical terms.

6. a. If you read my article Budget Play in this morning’s Register, you’ll understand why I’m so cynical about Washington politicians.
    b. If you read my article ”Budget Play” in this morning’s “Register”, you’ll understand why I’m so cynical about Washington politicians.
   c. If you read my article “Budget Play” in this morning’s Register, you’ll understand why I’m so cynical about Washington politicians.

7. a.“The story ‘What Does Anyone Really Understand?’ certainly gave me something to think about,” remarked Uncle Art.
    b.‘The story “What Does Anyone Really Understand?” certainly gave me something to think about,’ remarked Uncle Art.
    c.“The story “What Does Anyone Really Understand?” certainly gave me something to think about,” remarked Uncle Art.

8. a.“Do you name all your cats Howard,” asked my friend Ted.
    b.“Do you name all your cats Howard”? asked my friend Ted.
    c.“Do you name all your cats Howard?” asked my friend Ted.

9. a. The officer asked us whether we had seen the accident.
    b. The officer asked us whether we had seen the accident?
    c. The officer asked us, “Whether we had seen the accident.”

10. a.“You would be better off not to offer any excuses,” the personnel director advised, “I’m afraid that will only make matters worse.”
      b.“You would be better off not to offer any excuses.” the personnel director advised. “I’m afraid that will only make matters worse.”
      c.“You would be better off not to offer any excuses,” the personnel director advised. “I’m afraid that will only make matters worse.”

11. a. We have only one choice-to open a new branch office in the suburbs.
      b. We have only one choice to open a new branch office-in the suburbs.

12. a. My suggestion-just in case you’re interested, is to apply for a promotion.
          b.       My suggestion-just in case you’re interested-is to apply for a promotion.

13. a. He is the most unreasonable, I guess I should keep my opinions to myself.
      b. He is the most unreasonable-I guess I should keep my opinions to myself.

14. a. I can’t find that d- pocket organizer that I worked-Oh, here it is.
      b. I can’t find that d- pocket organizer that I worked, Oh, here it is.

15. a. Brains, brawn, determination-that’s what I demand from my people.
      b. Brains, brawn, determination: that’s what I demand from my people.

Đáp án bài tập

 1. b
 2. a
 3. b
 4. a
 5. a
 6. c
 7. a
 8. c
 9. a
 10. c
 11. a
 12. b
 13. b
 14. a
 15. a

Mặc dù có rất nhiều quy tắc và dấu câu, tuy nhiên đa phần đều được sử dụng như tiếng Việt. Hãy ghi nhớ những điểm lưu ý khác biệt quan trọng để tránh những lỗi sai khi dùng nhé. Ieltscaptoc.com.vn hy vọng bài viết Cách đọc và sử dụng dấu câu trong tiếng Anh đã mang đến các thông tin hữu ích. Chúc các bạn học tốt.

Phrasal Verb là một chủ đề khó và thường gặp trong tất cả đề thi tiếng Anh. Để đạt được điểm cao trong những bài thi tiếng Anh bạn phải chắn chắn về kiến thức Phrasal Verb của mình. Hãy
Động từ khuyết thiếu là một phần quan trọng trong cấu tạo của một câu tiếng Anh. Mỗi động từ khuyết thiếu sẽ có cách sử dụng khác nhau. Dưới đây là tổng hợp của hocsinhgioi về bài tập về
Such as và Like trong tiếng Anh thường khó phân biệt bởi cả hai từ này đều được sử dụng để so sánh các hành động hoặc một tình huống nào đó. Có bạn nào gặp khó khăn khi phải lựa

Similar Posts

107 Comments

 1. Hi there, I found your web site by the use of Google even as searching for a related
  topic, your website got here up, it appears good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just turned into aware of your blog via Google, and located that it’s really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate
  if you continue this in future. Numerous people can be benefited
  out of your writing. Cheers!

 2. Hi there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share.
  Cheers!

 3. Hi! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.

  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 4. May I simply say what a comfort to discover somebody who truly knows what they’re
  talking about on the web. You certainly understand how to bring an issue to light and make
  it important. More people need to check this out and understand
  this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

 5. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog.
  You have some really good articles and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d
  love to write some articles for your blog in exchange for a link
  back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Cheers!

 6. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve
  found It absolutely helpful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & assist other customers like its helped me.
  Good job.

 7. I’ve been browsing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers
  made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 8. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I
  have discovered It positively helpful and it has aided me out
  loads. I’m hoping to contribute & aid different users like its aided me.

  Great job.

 9. Nice weblog right here! Also your site quite a bit
  up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link for
  your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 10. I’ll right away grasp your rss as I can’t to find your
  e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me realize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 11. Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that
  I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Bless you!

 12. An impressive share! I have just forwarded this
  onto a friend who has been conducting a little research on this.
  And he actually ordered me breakfast due to the fact that I
  discovered it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss
  this topic here on your web page.

 13. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I will
  be sure to bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great
  work, have a nice morning!

 14. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to
  be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll
  try to get the hang of it!

 15. My partner and I stumbled over here different web address and thought I might
  as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to exploring your web page yet again.

 16. After I initially left a comment I seem to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a
  comment is added I get 4 emails with the exact same
  comment. There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Kudos!

 17. Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted
  to get guidance from someone with experience. Any
  help would be greatly appreciated!

 18. I was curious if you ever considered changing the layout of your site?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you
  could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 19. Attractive section of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact loved
  account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing for your feeds or even I achievement you get entry
  to persistently quickly.

 20. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to
  her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
  I had to tell someone!

 21. Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to
  get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 22. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and everything. Nevertheless just imagine if you added some
  great graphics or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and video clips,
  this website could undeniably be one of the greatest in its
  field. Terrific blog!

 23. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you suggest a good hosting provider at
  a honest price? Kudos, I appreciate it!

 24. Hey! I understand this is kind of off-topic
  but I needed to ask. Does running a well-established blog such as yours require a large amount
  of work? I am brand new to operating a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can easily share my
  personal experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 25. First off I would like to say superb blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself
  and clear your head before writing. I’ve had a tough time clearing my mind in getting
  my thoughts out there. I do take pleasure in writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to
  be lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Kudos!

 26. I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage!

  Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 27. wonderful put up, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not notice this.
  You should continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 28. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I
  stumbleupon every day. It will always be interesting to read through content from other
  authors and practice a little something from their web sites.

 29. Your style is really unique compared to other folks I
  have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess
  I’ll just book mark this page.

 30. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I’m hoping to view the same high-grade content from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get
  my very own site now 😉

 31. We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with useful information to work on. You’ve done
  a formidable task and our whole neighborhood
  will probably be thankful to you.

 32. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 33. What i do not realize is if truth be told how you’re now
  not actually a lot more neatly-liked than you may be right now.
  You’re very intelligent. You already know thus considerably on the subject of this subject,
  made me in my view consider it from numerous various angles.
  Its like women and men are not involved unless it is something to accomplish
  with Girl gaga! Your personal stuffs nice.
  Always care for it up!

 34. My spouse and I stumbled over here different web address
  and thought I may as well check things out. I like what I see
  so i am just following you. Look forward to looking at your web page for a second
  time.

 35. I do not even know how I ended up here, but I thought
  this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already
  😉 Cheers!

 36. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another
  platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be really appreciated!

 37. Have you ever considered about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and all.
  But imagine if you added some great pictures or video clips to give
  your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog
  could certainly be one of the most beneficial in its field.
  Excellent blog!

 38. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought
  to write more on this topic, it might not be a taboo matter but typically folks don’t speak about such issues.
  To the next! Best wishes!!

 39. A motivating discussion is definitely worth comment.
  I believe that you should write more on this issue,
  it may not be a taboo matter but usually people
  don’t talk about these topics. To the next! Best wishes!!

 40. Wow that was unusual. I just wrote an extremely
  long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Regardless, just wanted to say superb blog!

 41. Great weblog here! Also your website rather a lot up fast!
  What web host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink for your host?
  I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 42. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

 43. You could certainly see your skills within the article you write.
  The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how
  they believe. At all times follow your heart.

 44. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs
  I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through content from other authors and use something from
  other sites.

 45. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read a single thing
  like this before. So great to discover someone with a few unique thoughts on this subject matter.

  Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the
  web, someone with some originality!

 46. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 47. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. But imagine
  if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with pics and clips, this site
  could certainly be one of the most beneficial in its niche.
  Fantastic blog!

 48. Usually I do not learn article on blogs, but I would like
  to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing style has been surprised me. Thanks,
  very great article.

 49. Admiring the dedication you put into your website and detailed information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same unwanted rehashed material. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 50. Hey there! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 51. My spouse and I stumbled over here coming from a different
  website and thought I should check things out. I like what I
  see so i am just following you. Look forward to looking
  into your web page for a second time.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *