Giáo án bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Thông qua bài học giúp học sinh hiểu được:

1. Kiến thức

– Nắm được nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự.

2. Kĩ năng

– Vận dụng các phương châm này vào g/t.

– Biết sử dụng phương châm hội thoại khi g/t. Nhận biết và p/t đc cách sử dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức,phương châm l/s trong 1 tình huống g/t cụ thể.

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức vận dụng, các phương châm hội thoại vào quá trình giao tiếp tạo lập văn bản.

1. Giáo viên: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng.

2. Học sinh: Đọc trước bài, chuẩn bị bài.

1. Ổn định tổ chức

Kiểm diện: Sĩ số

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra

H: Thế nào là phương châm hội thoại về lượng, phương châm hội thoại về chất? Cho ví dụ minh hoạ?

– Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới

– Giờ trước, chúng ta đã tìm hiểu phương châm hội thoại về lượng, về chất. Song để cuộc hội thoại vừa được đảm bảo về nội dung, vừa giữ đượcquan hệ chuẩn mực giữa các cá nhân tham gia vào hội thoại, ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong giờ học hôm nay.

4. Củng cố – luyện tập

H: Yêu cầu giao tiếp tuân thủ phương châm về q/h; cách thức và l/s?

– Làm các bài tập SBT

5. Hướng dẫn học sinh về nhà:

+ Làm bài tập 5 (SGK), bài tập (SBT).

+ Chuẩn bị bài: “Sử dụng yếu tố miêu tả….”.

“Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả….”.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *