Các idiom thông dụng – Tổng hợp thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh

Idioms được hiểu như thành ngữ của tiếng Việt, chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong bài thi IELTS. Sử dụng tốt Idioms sẽ gây được ấn tượng tốt với giám khảo đồng thời có thể nâng Band điểm IELTS Speaking. Tuy nhiên, Idioms trong tiếng anh là vô số, ngay cả chính người bản xứ cũng không dễ dàng chinh phục. Chính vì thế, trước tiên bạn chỉ nên trang bị cho mình những idioms thông dụng và học cách sử dụng chúng một cách chính xác nhất.

Các idioms thông dụng nhấtCác idioms thông dụng nhất
Các idioms thông dụng nhất

1. Những điều cần biết về Idioms

Thành ngữ là một cụm từ mà khi bạn nhìn vào các từ trong đó bạn không thể hiểu được rõ ràng ý nghĩa của cả cụm từ. Tương tự như thành ngữ của Việt Nam, Idioms được cấu tạo từ các từ, cụm từ khác nhau thành một cụm từ dài hơn, mang ý nghĩa riêng và khác so với ý nghĩa của các từ cộng lại.

Hay nói cách khác, hiểu Idioms – thành ngữ là hiểu theo nghĩa bóng, không hiểu nghĩa đen.

Sử dụng Idioms là một yếu tố để giúp bạn đạt điểm cao hơn trong IELTS. Nhưng cũng giống như tiếng Việt, số lượng thành ngữ (Idioms) là một con số khủng và không thể nào học hết được. Chính vì thế bạn chỉ nên tập trung học những idiom thông dụng trong IELTS để dễ dàng áp dụng hơn.

Chìa khóa để hiểu được các thành ngữ tiếng anh là đừng bao giờ nhìn vào từng từ riêng lẻ và hiểu chúng theo nghĩa đen. Bởi các từ đó không có nghĩa đen liên kết với nhau. Thay vào đó bạn cần tìm hiểu ngữ cảnh để có thể hiểu ý nghĩa thực sự của chúng.

2. Các idiom thông dụng trong IELTS

Xem thêm các tài liệu liên quan:
Các cụm từ và mẫu câu hay dùng trong IELTS Writing
Các cụm từ tiếng anh thông dụng nhất trong giao tiếp hằng ngày
Những từ vựng thường gặp trong IELTS – Cách học hiệu quả

2.1. Có thể sử dụng trong cả Speaking và Writing

 • On the dot 

Nghĩa tiếng Anh: Happens at a particular time, precise time, exactly time. 

Nghĩa tiếng Việt: Ở một thời điểm thời gian chính xác

Ví dụ:

The class will start at 8:00 a.m. on the dot, so don’t be late! 

 • Read my/your/his mind

Nghĩa tiếng Anh: Refers to the idea that thoughts are known by another.  

Nghĩa tiếng Việt: Chỉ một ý tưởng hoặc suy nghĩ đã được người khác biết

Ví dụ:

I was surprised he knew what I was planning, like he could read my mind. 

 • Before long 

Nghĩa tiếng Anh: A rather short amount of time. 

Nghĩa tiếng Việt: Một khoảng thời gian khá ngắn

Ví dụ:

I will be gone before long, but I hope you learn a lot 

 • (The) bottom line

Nghĩa tiếng Anh: Most important number or information. 

Nghĩa tiếng Việt: Con số hoặc thông tin quan trọng nhất

Ví dụ:

My bottom line to do this job is freedom from meddling! 
Don’t give me the details of what the client said about the bid, just tell me his bottom line.  

 • Change one’s mind 

Nghĩa tiếng Anh: To change a decision or opinion. 

Nghĩa tiếng Việt: thay đổi quyết định hoặc quan điểm

Ví dụ:

Nothing you have told me motivates me to change my mind.  

 • Catch your/my/his eye 

Nghĩa tiếng Anh: Something or someone that has a visual attraction for you, can be a written description as well. Really is often used to introduce this idiom.

Nghĩa tiếng Việt: một thứ gì hoặc một ai đó khiến bạn bị thu hút khi nhìn vào, từ Really thường được dùng kèm với thành ngữ này.

Ví dụ:

That pretty girl really caught my eye.  Do any of these watches catch your eye? The price on that advertised special really caught my eye. 

 • (On the) cutting edge

Nghĩa tiếng Anh: the most modern, up to date process or product/equipment 

Nghĩa tiếng Việt: thiết bị/quy trình/ sản phẩm hiện đại và tiên tiến nhất

Ví dụ:

His teaching process is on the cutting edge.  This new computer is cutting edge technology. 

 • White elephant 

Nghĩa tiếng Anh: an unprofitable investment, something that is large and unwieldy and is  a nuisance and/or expensive to maintain. 

Nghĩa tiếng Việt: một sự đầu tư không mang lại lời nhuận, một thứ to cồng kềnh và đắt tiền nhưng lại vô ích

Ví dụ:

That new motorbike I bought is really a white elephant, it is expensive and too big for these streets.

2.2. Chỉ sử dụng trong Speaking

Những idiom thông dụng trong ielts speakingNhững idiom thông dụng trong ielts speaking
Những idiom thông dụng trong ielts speaking

Các Idioms sau đây chỉ sử dụng trong Speaking mà không được dùng trong Writing:

 • And then some

Nghĩa tiếng Anh: And even more; and more than has been mentioned. 

Nghĩa tiếng việt: thậm chí hơn, hơn những gì đã được đề cập tới.

 • Find my feet

Nghĩa tiếng Anh: To become comfortable doing something.

Nghĩa tiếng Việt: cảm thấy thoải mái để làm việc gì

Ví dụ:

Moving to a new city was difficult as first, but I soon found my feet.

 • Cost an arm and a leg  

Nghĩa tiếng Anh: Really expensive.

Nghĩa tiếng Việt: thực sự ấn tượng

Ví dụ:

This dress is really nice, but itcost me an arm and a leg.

 • Set in their ways 

Nghĩa tiếng Anh: Not wanting to change

Nghĩa tiếng Việt: không muốn thay đổi

Ví dụ:

My parents are quite traditional and set in their ways

 • Burn the midnight oil 

Nghĩa tiếng Anh: stay up late, esp work late 

Nghĩa tiếng Việt: thức khuya, ví dụ: làm việc khuya

Ví dụ:

We’re gonna have to burn the midnight oil to get this job done by tomorrow.                       

 • Call it a day 

Nghĩa tiếng Anh: end the job (or task) for the day, (or night)   

Nghĩa tiếng Việt: kết thúc một công việc trong ngày, hoặc trong buổi tối

Ví dụ:

Well, it was nice chatting with you, but it’s time for me to call it a day.        

 • Over the moon 

Nghĩa tiếng Anh: to be extremely pleased or happy.

Nghĩa tiếng Việt: vô cùng hài lòng và hạnh phúc

Ví dụ:

I was over the moon when I passed my speaking test.

 • (Right) off the top of my head 

Nghĩa tiếng Anh: saying something without giving it too much thought or without precise knowledge.

Ví dụ:

You are familiar enough with the data.  Give us the information off the top of your head.

 • Down in the dumps  

Nghĩa tiếng Anh: unhappy, sad 

Nghĩa tiếng Việt: bất hạnh, buồn

Ví dụ:

She’s a bit down in the dumps because she failed one of her exams.

 • Put all your eggs in one basket  

Nghĩa tiếng Anh: put all your money or effort into one thing.

Nghĩa tiếng Việt: dồn hết tiền bạc và công sức vào việc gì

Ví dụ:

Don’t put all your eggs in one basket. You should apply to lots of different universities

 • Chill out 

Nghĩa tiếng Anh: relax, calm down

Nghĩa tiếng Việt: thư giãn, bình tĩnh lại

Ví dụ:

Despite terrorism, Obama still kept calm, and told his staff to chill out, and got back to work.

 • Miss the boat

Nghĩa tiếng Anh: miss an opportunity. 

Nghĩa tiếng Việt: lỡ một cơ hội

Ví dụ:

I sent my application in late and I think I missed the boat.

 • (To be) fed up with 

Nghĩa tiếng Anh: tired of, disgusted with 

Nghĩa tiếng Việt: chán ngán với

Ví dụ:

Be careful, I think the boss is fed up with us today

 • Once in a blue moon 

Nghĩa tiếng Anh: happens very rarely.

Nghĩa tiếng Việt: rất hiếm khi xảy ra

Ví dụ:

A student will get a 9 in the IELTS writing test once in a blue moon.

3. 113 Idiom thông dụng trong tiếng Anh

Tham khảo thêm sách về Idioms: Tải sách English idioms in use Advanced [PDF] miễn phí

 • Có qua có lại mới toại lòng nhau – You scratch my back and I’ll scratch yours
 • Có mới nới cũ – New one in, old one out
 • Mất bò mới lo làm chuồng – It’ too late to lock the stable when the horse is stole
 • Gừng càng già càng cay – With age comes wisdom
 • Không có gì quý hơn độc lập tự do – Nothing is more precious than independence and freedom
 • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn – Handsome is as handsome does
 • Múa rìu qua mắt thợ – Never offer to teach fish to swim
 • Chưa học bò chớ lo học chạy – To try to run before the one can walk
 • Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ – Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
 • Tiền nào của nấy – You get what you pay for
 • Khỏe như trâu – As strong as a horse
 • Đường nào cũng về La Mã – All roads lead to Rome
 • Hữu xạ tự nhiên hương – Good wine needs no bush
 • Vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Diamond cuts diamond
 • Thương cho roi cho vọt – Spare the rod and spoil the child
 • Nói một đường làm một nẻo – Speak one way and act another
 • Đừng đánh giá con người qua bề ngoài – Don’t judge a book by its cover
 • Nói gần nói xa chẳng qua nói thật – It’s no use beating around the bush
 • Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên – Man proposes God deposes
 • Xa mặt cách lòng – Out of sight out of mind
 • Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn – East or West home is best
 • Chín người 10 ý – So many men, so many minds
 • Không ai hoàn hảo cả – Every man has his mistakes
 • Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng – Love me love my dog
 • Cái gì đến cũng đến – What will be will be
 • Sông có khúc người có lúc – Every day is not Sunday
 • Nhập gia tùy tục – When in Rome do as the Romans do
 • Cười người hôm trước hôm sau người cười – He laughs best who laughs last
 • Chậm mà chắc – Slow but sure
 • Cái nết đánh chết cái đẹp – Beauty is only skin deep
 • Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào – Jack of all trades and master of none
 • Nồi nào úp vung nấy – Every Jack has his Jill
 • Hoạn nạn mới biết bạn hiền – A friend in need is a friend indeed
 • Ác giả ác báo – Curses come home to roost
 • Tay làm hàm nhai – No pains no gains
 • Tham thì thâm – Grasp all lose all
 • Nói thì dễ làm thì khó – Easier said than done
 • Dễ được thì cũng dễ mất – Easy come easy go
 • Phi thương bất phú – Nothing venture nothing gains
 • Mỗi thời mỗi cách – Other times other ways
 • Còn nước còn tát – While there’s life, there’s hope
 • Thùng rỗng kêu to – The empty vessel makes greatest sound
 • Có tật giật mình – He who excuses himself, accuses himself
 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu – Beauty is in the eye of the beholder
 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã – Blood is thicker than water
 • Cẩn tắc vô ưu – Good watch prevents misfortune
 • Ý tưởng lớn gặp nhau – Great minds think alike
 • Điếc không sợ súng – He that knows nothing doubts nothing
 • No bụng đói con mắt – His eyes are bigger than his belly
 • Vạn sự khởi đầu nan – It’s the first step that counts
 • Cha nào con nấy – Like father like son
 • Ăn miếng trả miếng – Tit for tat
 • Càng đông càng vui – The more the merrier
 • Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm – When the cat is away, the mice will play
 • Chứng nào tật nấy – Who drinks will drink again
 • Nói trước bước không qua – Don’t count your chickens before they hatch
 • Chở củi về rừng – To carry coals to Newcastle
 • Dục tốc bất đạt – Haste makes waste
 • Cùi không sợ lở – If you sell your cow, you will sell her milk too
 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con – Neck or nothing
 • Ở hiền gặp lành – A good turn deserves another
 • Sai một ly đi một dặm – A miss is as good as a mile
 • Thắng làm vua thua làm giặc – Losers are always in the wrong
 • Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ – Laughing is the best medicine
Các idioms hay trong tiếng AnhCác idioms hay trong tiếng Anh
Các idioms hay trong tiếng Anh
 • Miệng hùm gan sứa – If you can’t bite, never show your teeth
 • Tình yêu là mù quáng – Love is blind
 • Không có lửa sao có khói – Where there’s smoke, there’s fire
 • Việc gì qua rồi hãy cho qua – Let bygones be bygones
 • Gieo gió ắt gặp bảo – We reap what we sow
 • Nhất cửa lưỡng tiện – To kill two birds with one stone
 • Thuốc đắng dã tật – Bitter pills may have blessed effects
 • Chết vinh còn hơn sống nhục – Better die on your feet than live on your knees
 • Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết – United we stand, divided we fall
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu – Birds have the same feather stick together
 • Có công mài sắt có ngày nên kim – Practice makes perfect
 • Đừng bao giờ bỏ cuộc – Never say die up man try
 • Uống nước nhớ nguồn – When you eat a fruit, think of the man who planted the tree
 • Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng – All that glitters is not gold
 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai – Never put off tomorrow what you can do today
 • Thả con tép bắt con tôm – To set a sprat to catch a mackerel
 • Thà trễ còn hơn không – Better late than never
 • Đi một ngày đàng học một sàng khôn – Travel broadens the mind
 • Không hơn không kém – No more no less
 • Được ăn cả ngã về không – Sink or swim
 • Được đồng nào hay đồng đó – To live from hand to mouth
 • Được voi đòi tiên – To give him an inch, he will take a yard
 • Được cái này thì mất cái kia – You can’t have it both ways
 • Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng – A good wife makes a good husband
 • Nhìn việc biết người – A man is known by the company he keeps
 • Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng – A good name is sooner lost than won
 • Tốt danh hơn tốt áo – A good name is better than riches
 • Nhân hiền tại mạo – A good face is a letter of recommendation
 • Đầu xuôi đuôi lọt – A good beginning makes a good ending
 • Vàng thật không sợ lửa – A clean hand needs no washing
 • Thất bại là mẹ thành công – The failure is the mother of success
 • Chạy trời không khỏi nắng – The die is cast
 • Chết là hết – Death pays all debts
 • Xanh vỏ đỏ lòng – A black hen lays a white egg
 • Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương – Time cure all pains
 • Có tiền mua tiên cũng được – Money talks
 • Họa vô đơn chí – Misfortunes never come alone.
 • Cây ngay không sợ chết đứng – A clean hand wants no washing.
 • Tiền là một người đầy tớ đặc lực nhưng là một ông chủ tồi – Money is a good servant but a bad master
 • Trẻ mãi không già – As ageless as the sun
 • Giống nhau như 2 giọt nước – As alike as two peas
 • Xưa như quả đất – As accient as the sun
 • Khi nào có dịp – As and when
 • Đen như mực – As black as coal
 • Không tệ như mọi người nghĩ – To be not as black as it is painted
 • Rõ như ban ngày – As clear as daylight
 • Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên – Love can’t be forced
 • Sau cơn mưa trời lại sáng – After rain comes fair weather
 • Thua keo này ta bày keo khác – Better luck next time

Để nâng Band điểm IELTS Speaking thì không thể bỏ qua việc sử dụng các Idioms bởi đây là một trong những yếu tố giúp bạn thể hiện khả năng Speaking của mình như một Native Speaker. Trên đây, Hocsinhgioi đã cung cấp các Idioms thông dụng nhất, bạn chỉ cần nắm vững và học cách áp dụng trong từng tình huống, bạn sẽ đạt hiệu quả như mong đợi.

Similar Posts

346 Comments

 1. Excellent post. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll
  definitely digg it and in my view suggest to my friends.

  I’m sure they will be benefited from this website.

 2. First of all I would like to say fantastic blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask
  if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out
  there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
  are usually wasted simply just trying to figure
  out how to begin. Any recommendations or tips? Thanks!

 3. I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 4. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very useful information specially the last part :
  ) I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and good luck.

 5. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead
  of that, this is wonderful blog. An excellent read.

  I will certainly be back.

 6. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to
  ask if you don’t mind. I was curious to know how you
  center yourself and clear your mind prior to writing. I have had a difficult
  time clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas
  or hints? Many thanks!

 7. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
  newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 8. Admiring the dedication you put into your site and detailed information you offer.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to
  my Google account.

 9. I just could not go away your site before suggesting that I actually enjoyed the usual info a person provide in your visitors?
  Is going to be again ceaselessly to check up on new posts

 10. This is very attention-grabbing, You’re a very professional blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to in the hunt
  for more of your excellent post. Also, I’ve
  shared your website in my social networks

 11. Pretty section of content. I just stumbled upon your web
  site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed
  account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 12. I’m not sure why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 13. My brother recommended I might like this blog. He was totally
  right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much
  time I had spent for this information! Thanks!

 14. naturally like your website however you have to test
  the spelling on quite a few of your posts. Many of them
  are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the
  truth nevertheless I’ll surely come again again.

 15. Hey there! This is my 1st comment here so I
  just wanted to give a quick shout out and say
  I truly enjoy reading through your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums
  that go over the same topics? Thank you so much!

 16. Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to understand of.

  I say to you, I definitely get irked at the same time as other people think about
  concerns that they just don’t recognise about. You controlled to hit the nail
  upon the highest and defined out the entire thing with no need side-effects , folks
  could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 17. Hey there I am so delighted I found your weblog, I really found you by error, while I
  was searching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round entertaining blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the
  minute but I have book-marked it and also added in your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 18. Appreciating the hard work you put into your blog and in depth information you present.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed
  material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS
  feeds to my Google account.

 19. You actually make it appear really easy with your presentation however I find
  this topic to be actually one thing which I feel I
  would by no means understand. It seems too complex and extremely extensive for me.

  I am taking a look forward in your subsequent submit, I will
  try to get the dangle of it!

 20. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from
  right here. I did however expertise several technical points using this website,
  since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your
  web host is OK? Not that I’m complaining, but
  slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and
  marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 21. Hello, i believe that i saw you visited my website
  so i came to return the choose?.I’m attempting to in finding issues to enhance my site!I assume its adequate to make use of some of your
  ideas!!

 22. I’m extremely impressed with your writing abilities and also with the structure in your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it your self?

  Either way stay up the excellent quality writing, it is uncommon to look a nice weblog like this one nowadays..

 23. What you said was very logical. However, what about this?
  suppose you added a little content? I mean, I don’t want
  to tell you how to run your website, but what if you added a
  headline to possibly get folk’s attention? I mean Các idiom
  thông dụng – Tổng hợp thành ngữ thông dụng trong
  tiếng Anh 2024 is kinda boring. You should glance at Yahoo’s front
  page and watch how they create article headlines to grab people to click.

  You might try adding a video or a related picture or two
  to grab readers interested about everything’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your posts a little livelier.

 24. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a great article…
  but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

 25. You really make it appear really easy along with your presentation however I to find this matter to
  be actually something that I think I’d never understand.
  It seems too complex and extremely large for me.
  I am having a look forward on your next publish, I will attempt
  to get the hold of it!

 26. Hello I am so excited I found your weblog,
  I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a
  tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the excellent job.

 27. Excellent beat ! I would like to apprentice while you
  amend your web site, how can i subscribe for a blog
  web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny
  bit acquainted of this your broadcast offered brilliant transparent concept

 28. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was
  a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants
  to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 29. I simply couldn’t depart your web site before suggesting that I really loved the usual info a person supply
  to your visitors? Is going to be back regularly
  in order to check out new posts

 30. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is just
  nice and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 31. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the
  same results.

 32. Superb site you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the
  same topics talked about in this article? I’d really love to be a part
  of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.

  Appreciate it!

 33. After looking at a handful of the articles on your web site, I truly appreciate your way of writing a blog.

  I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking
  back in the near future. Please visit my web site as well and tell me what you think.

 34. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful info specially the last part 🙂 I care for such information much.
  I was seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 35. A motivating discussion is worth comment. I believe that you should write more about
  this subject, it may not be a taboo subject but generally people don’t discuss these
  topics. To the next! Cheers!!

 36. Hello there! Do you know if they make any plugins to
  assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 37. Terrific work! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web.

  Shame on the seek engines for not positioning this post upper!
  Come on over and visit my website . Thanks =)

 38. Undeniably imagine that that you said. Your favourite reason appeared to be at the web the simplest thing to take into
  account of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as other folks think about concerns that they plainly do not recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also
  defined out the whole thing without having side-effects , other people could take a signal.

  Will probably be again to get more. Thank you

 39. Howdy I am so happy I found your site, I really found you by error, while I
  was researching on Google for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and
  a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to read it all at the moment
  but I have book-marked it and also added in your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
  deal more, Please do keep up the awesome jo.

 40. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 41. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really know what you’re speaking approximately!
  Bookmarked. Kindly additionally consult with my web site =).
  We will have a link alternate agreement between us

 42. I truly love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own blog and
  would like to find out where you got this from
  or exactly what the theme is named. Kudos!

 43. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day.
  It will always be interesting to read through articles from other authors and use something from other
  sites.

 44. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?

  I have a blog based on the same information you discuss and would love to have
  you share some stories/information. I know my audience would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 45. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this
  blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feedback would be greatly appreciated.

 46. It’s really very difficult in this full of activity life to listen news on TV, thus I only use world wide web for that purpose, and get the most
  recent news.

 47. Great work! That is the kind of information that are meant to be
  shared around the web. Shame on Google for not positioning this put up upper!

  Come on over and visit my site . Thank you =)

 48. Hey are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started
  and set up my own. Do you need any html coding expertise to
  make your own blog? Any help would be really appreciated!

 49. Have you ever considered publishing an e-book or
  guest authoring on other sites? I have a blog based on the same ideas
  you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 50. My partner and I stumbled over here different web address and thought I
  might check things out. I like what I see
  so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

 51. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!

  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Chat soon!

 52. Attractive element of content. I simply stumbled upon your website and
  in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing in your augment or
  even I fulfillment you get entry to persistently
  rapidly.

 53. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

  Keep up the excellent work!

 54. I was curious if you ever considered changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
  Maybe you could space it out better?

 55. It is the best time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I have read this post and if I could
  I want to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 56. I do consider all of the ideas you’ve offered to your post.
  They are very convincing and will definitely work. Still,
  the posts are too quick for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time?
  Thank you for the post.

 57. Awesome issues here. I’m very satisfied to see your article.

  Thanks a lot and I am having a look ahead to contact
  you. Will you kindly drop me a e-mail?

 58. Good day I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was browsing on Google for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but
  I have book-marked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the fantastic job.

 59. Great goods from you, man. I’ve be mindful your stuff previous to and
  you’re simply extremely fantastic. I actually like what you have got right here,
  really like what you’re saying and the way wherein you say it.
  You’re making it enjoyable and you continue to take care of
  to stay it wise. I can’t wait to learn much more from you.
  That is actually a tremendous web site.

 60. Hi there everyone, it’s my first go to see at this web page, and piece of writing is really fruitful in favor of me, keep up posting these
  types of content.

 61. I think what you posted was very reasonable. But, think on this, what if you typed a catchier post title?
  I ain’t suggesting your information isn’t good.,
  but suppose you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean Các idiom thông dụng – Tổng hợp thành
  ngữ thông dụng trong tiếng Anh 2024 is a little vanilla.
  You might glance at Yahoo’s home page and watch how they create article headlines to grab
  people to open the links. You might add a video or a picture or two to grab people excited about everything’ve written. In my opinion, it would make your
  website a little livelier.

 62. This is really attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.
  I have joined your feed and sit up for in the hunt for more
  of your fantastic post. Additionally, I have
  shared your website in my social networks

 63. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it
  😉 I may come back yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may
  you be rich and continue to help other people.

 64. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website?

  The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted
  of this your broadcast provided bright clear idea

 65. Wow that was strange. I just wrote an extremely long
  comment but after I clicked submit my comment didn’t show
  up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just
  wanted to say wonderful blog!

 66. Hey just wanted to give you a brief heads
  up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the
  same outcome.

 67. Today, I went to the beach with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and
  screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

 68. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and wonderful design.

 69. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks a lot!

 70. I believe everything posted made a ton of sense. But, think about
  this, what if you were to create a killer headline?

  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website,
  however what if you added a headline to possibly get folk’s attention? I
  mean Các idiom thông dụng – Tổng hợp thành ngữ
  thông dụng trong tiếng Anh 2024 is kinda plain. You ought to glance at Yahoo’s home page
  and note how they create news titles to get viewers to
  open the links. You might try adding a video
  or a picture or two to get people interested about what you’ve
  got to say. Just my opinion, it could bring your blog a little bit
  more interesting.

 71. My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine simply how
  much time I had spent for this information! Thanks!

 72. Having read this I believed it was rather informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put
  this informative article together. I once again find myself
  personally spending a significant amount of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 73. obviously like your web site but you need to take a look at the spelling on several
  of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the
  reality nevertheless I’ll definitely come again again.

 74. We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with useful information to work on. You have performed
  an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 75. I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own website and
  would like to find out where you got this from or what the theme is named.
  Thanks!

 76. Heya! I’m at work surfing around your blog from my
  new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading
  your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic
  work!

 77. This is really attention-grabbing, You’re an excessively
  professional blogger. I’ve joined your feed and sit up for in search of extra of your fantastic post.
  Additionally, I have shared your site in my social
  networks

 78. Good day! I could have sworn I’ve visited this site before but after browsing through many of the posts I realized it’s
  new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll
  be bookmarking it and checking back frequently!

 79. Magnificent goods from you, man. I’ve keep in mind your stuff
  previous to and you’re simply too wonderful. I actually like what you have received here, really like
  what you’re saying and the way through which you say it.
  You make it enjoyable and you continue to care for to stay it sensible.
  I cant wait to learn much more from you. That is really a wonderful website.

 80. I’ve read a few excellent stuff here. Certainly
  value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to create any such wonderful informative web site.

 81. always i used to read smaller articles which as well clear their motive,
  and that is also happening with this piece of writing which I am reading now.

 82. You could certainly see your expertise within the article you write.
  The sector hopes for even more passionate writers such as you
  who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 83. Hi! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does building a well-established blog like yours require a massive
  amount work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary every day.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog
  owners. Appreciate it!

 84. Your style is so unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 85. I do accept as true with all of the ideas you have presented for your post.
  They’re really convincing and can definitely work.

  Still, the posts are too quick for novices. May just you please extend them a little from next time?

  Thank you for the post.

 86. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  annoyed while people think about worries that they just don’t
  know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing
  without having side-effects , people can take a signal. Will likely be
  back to get more. Thanks

 87. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 88. I do accept as true with all of the ideas you’ve presented
  in your post. They are very convincing and will definitely work.

  Still, the posts are very brief for newbies. May just you please extend them a bit from next time?
  Thanks for the post.

 89. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 90. You’re so cool! I do not suppose I’ve truly read anything like that
  before. So good to find somebody with a few unique thoughts on this
  issue. Really.. thank you for starting this up.

  This web site is something that’s needed on the
  web, someone with some originality!

 91. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your website?
  My website is in the exact same niche as yours and my users would certainly benefit
  from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Regards!

 92. It’s in reality a great and useful piece of
  information. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with
  us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 93. This is the right web site for anyone who hopes to understand this
  topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually will
  need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been written about
  for many years. Great stuff, just excellent!

 94. Hi there all, here every one is sharing such familiarity, therefore it’s good
  to read this blog, and I used to pay a visit this weblog all the
  time.

 95. Hi, I do believe this is an excellent website.
  I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to help other people.

 96. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did
  you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog
  and would like to know where u got this from. thanks

 97. I have been exploring for a bit for any high-quality articles
  or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually
  stumbled upon this website. Reading this info So i am happy
  to convey that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot certainly will make sure to don?t
  forget this website and provides it a glance on a relentless basis.

 98. Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 99. I have been exploring for a little for any high-quality articles
  or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo
  I at last stumbled upon this site. Reading this info So i
  am satisfied to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I found
  out just what I needed. I so much unquestionably will make sure to don?t disregard this
  website and provides it a glance on a continuing basis.

 100. Hmm is anyone else experiencing problems with the
  pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its
  a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 101. Hi there, just became alert to your blog through
  Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch
  out for brussels. I will appreciate if you continue this
  in future. Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 102. When I originally left a comment I appear
  to have clicked the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and now each time a comment is
  added I recieve 4 emails with the same comment.
  There has to be a means you are able to remove
  me from that service? Thanks!

 103. Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any tips? Appreciate it!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *