Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS sắp tới bạn không nên bỏ qua việc chọn lọc các đề thi thật hoặc dự đoán để luyện tập. Do vậy trong bài viết này hocsinhgioi sẽ dành tặng các bạn bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021. Hi vọng rằng bộ dự đoán này sẽ giúp ích cho các bạn trong kì thi sắp tới!

1. SPEAKING PART 1

Farm

 • Do you think farming is important?
 • Have you ever visited a farm?

Rest

 • How often do you take a rest?
 • Do you take a nap when you are taking your rest?
 • How do you feel after taking a nap?

Xem thêm:

Tree

 • Do you like trees?
 • Would you like to live in a place that has lots of trees?
 • Do you think places with trees attract more visitors than places with few trees?
 • Do you like to go to a forest?
Forecast IELTS Speaking - SPEAKING PART 1
Forecast IELTS Speaking – SPEAKING PART 1
 • Is there a forest near your hometown?
 • Where can one find trees of forest in your country?
 • Did you ever climb trees when you were a child?
 • Have you ever planted a tree?

Maths

 • Do you think mathematics is important?
 • Do you think it’s difficult to learn mathematics well?
 • Are girls generally good at mathematics?
 • Do you often use a calculator?
 • When do you start to learn math?
 • Some people think that math isn’t needed in our life. What do you think?
 • Who taught you math?
 • How do schools teach math in Vietnam

Museum

 • Do you like visiting museums and art galleries?
 • Do you often visit museums?
 • When was the last time you visited a museum?
 • What did you learn from visiting museums and art galleries?
 • Do you think museums are useful for visitors to your hometown?
 • Do you think museums are important?

Xem thêm: Bài mẫu Talk about your leisure activities

2. SPEAKING PART 2 + 3

Đề mẫu số 1

Part 2

Describe a time when it was important to tell your friend the truth

You should say:

 • Who your friend is
 • What the truth was
 • What your friend’s reaction was

And explain why it was important to tell the truth

Part 3

 • What sorts of people famous in your country?
 • How do people become famous?
 • Are there any differences between people who were famous a few years ago and the people who are famous today?
 • Do you think famous people ever have a negative influence on ordinary people?
 • What qualities do famous people have in common?
 • Through what kind of media can they be famous?

Đề mẫu số 2

Part 2

Describe a time when you saw a wild animal

You should say:

 • What animal it was
 • When you saw it
 • Where you saw it

And explain how you felt when you saw it

Part 3

 • Do animals cause more problems in the countryside than in cities?
 • How are pets now different from those in the past?
 • Is there any difference between the way animals were used for work in the past and nowadays?
 • Why do people like to keep pets?
 • Do you keep a pet?
 • Are zoos good places for wild animals?
 • What animals shouldn’t be in zoos?
 • Do you support experimentation on animals?/ Do you agree that animals should not be used in experiments?
 • Why do you think wild animals should be protected?

Đề mẫu số 3

Part 2

Describe your favorite weather

You should say:

 • What kind of weather it is
 • What you usually do during this weather
 • How this weather affects your mood
Forecast IELTS Speaking SPEAKING PART 2 3

And explain why you like this type of weather

Part 3

 • Does weather affect your mood?
 • Does weather have any impact on people’s daily activities?
 • Where can people get weather reports?
 • How do weather reports affect people’s life?/Why are people interested in the weather?
 • What do people do on rainy days and sunny days?
 • Has climate change affected your country?
 • What do you wear when it’s cold outside?
 • Why do people need to wear thick clothes when it’s cold outside?

Đề mẫu số 4

Part 2

Describe a short journey that you often take but dislike

You should say:

 • where you go
 • how often you do this
 • when you do this

And explain why you dislike it

Part 3

 • What kind of transportation that people in your country often use for travelling?
 • Do you think that decrease the use of transportation is a good measure to protect the environment?

Đề mẫu số 5

Part 2

Describe an ideal job you’d like to do in the future

You should say:

 • What it is
 • How you can get this job
 • What kinds of work you would do for the job

And explain why you want to have it

Xem thêm: Basic IELTS Listening, Speaking, Reading, Writing

Part 3

 • What do most people consider when finding/accepting a job?
 • What is more important? Job satisfaction or a high salary?
 • What kinds of job do people in your country prefer?
 • Do you think we need less physical work due to technology development?
 • Do you think robots will take over man’s jobs in the future?
 • What kinds of jobs are most likely to be taken over by robots?

3. Tải trọn bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0

Tải Forecast IELTS Speaking: DOWNLOAD

Bản xem trước tài liệu

Trên đây là những thông tin về bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0 và link tải sách hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu học tiếng Anh tại website hocsinhgioi. Chúc các bạn học tập tốt.

Ẩm thực Việt Nam là một đặc trưng văn hóa phi vật thể mà bất cứ người Việt Nam nào cũng tự hào với bạn bè bốn bể năm châu. Chính vì vậy, học cách giới thiệu về các món
Talk about your future plans là một câu hỏi rất thú vị và có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 2 hoặc trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Chủ đề này tương đối dễ để trả
Talk about your favorite subject là một chủ đế khá phổ biến trong IELTS Speaking. Bạn có thể dễ dàng nói về chủ đề này. Tuy nhiên, bạn cần trang bị cho mình vốn từ vựng cũng như xây dựng
Cách viết thứ, ngày, tháng và năm là một trong số những kiến thức cơ bản khi các bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Hôm nay, hãy cùng hocsinhgioi tìm hiểu về các tháng trong tiếng Anh

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *